Skip to content

MHN

Ahtapot projesi kapsamında MHn işlevinin kurulumunu ve yönetimini sağlayan playbook’dur. “/etc/ansible/playbooks/” dizini altında bulunan “mhn.yml” dosyasına bakıldığında, “hosts” satırında Ansible’a ait “/etc/ansible/” altında bulunan “hosts” dosyasında “[mhn]” satırı altına yazılmış tüm sunucularda bu playbookun oynatılacağı belirtilir. “sudo” satırı ile çalışacak komutların sudo yetkisi ile çalışması belirlenir. “vars_files” satırı mhn playbookunun değişken dosyalarını belirtmektedir. “roles” satırı altında bulunan satırlarda ise bu playbook çalıştığında “base” ve “mhn”rollerinin çalışacağı belirtilmektedir.

- hosts: mhn
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/base/vars/group.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/user.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/repo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/rsyslog.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ntp.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/kernelmodules_remove.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/kernelmodules_blacklist.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/host.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/audit.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/sudo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ssh.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/grub.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logger.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logrotate.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/directory.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/profile.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/fusioninventory.yml
 - /etc/ansible/roles/mhn/vars/main.yml

 roles:
  - role: base
  - role: mhn

MHN Rolü Değişkenleri

Bu roldeki değişkenler “/etc/ansible/roles/mhn/vars/” dizini altında bulunan yml dosyalarında belirtilmiştir. yml dosyalarının içerikleri ve değişken bilgileri aşağıdaki gibidir;

 • main.yml” dosyasında bulunan değişkenlerin görevi şu şekildedir. “mhn_email” değişkeni, mhn arayüzüne giriş için kullanılacak e-posta adresidir. Aynı zamanda mhn tarafından yollanan e-postalar bu adrese gönderilmektedir. “mhn_password” değişkeni, mhn arayüzüne giriş için gerekli şifrenin belirlendiği değişkendir. “mhn_base_url” değişkeni, mhn arayüzünün hizmet vereceği adresin belirtildiği değişkendir. “mhn_honeymap_url” değişkeni mhn haritasının hizmet vereceği adresin belirtildiği değişkendir. “mhn_mail_server” değişkeni, mhn tarafından yollanacak e-postalar için kullanılacak posta sunucusunun adresinin belirtildiği değişkendir. “mhn_mail_port” değişkeni, mhn tarafından yollanacak e-postalar için kullanılacak posta sunucusunun port bilgisinin belirtildiği değişkendir. “mhn_mail_user” değişkeni, mhn tarafından bağlanılan e-posta sunucusunda doğrulama yapılacak kullanıcı adının belirtildiği değişkendir. “mhn_mail_pass” değişkeni, mhn tarafından bağlanılan e-posta sunucusunda doğrulama yapılacak kullanıcı adının şifresinin belirtildiği değişkendir. “mhn_mail_sender” değişkeni, mhn tarafından yollanacak e-postalar için gönderici e-posta adresinin belirtildiği değişkendir.”mhn_log_file_path” değişkeni, mhn tarafından oluşturulan kayıtların hangi dosyaya kayıt edileceğinin belirtildiği değişkendir.
---
mhn_email: mhn@ahtapot.org
mhn_password: ahtapot
mhn_base_url: http://169.254.1.9
mhn_honeymap_url: http://169.254.1.9:3000
mhn_mail_server: localhost
mhn_mail_port: 25
mhn_mail_user: user1@ahtapot.org
mhn_mail_pass: labris
mhn_mail_sender: noreply@ahtapot.org
mhn_log_file_path: /var/log/mhn/mhn.log

İlgili değişkenler ayarlandıktan sonra aşağıdaki komut ile mhn sunucusu kurulur.

ansible-playbook /etc/ansible/playbooks/mhn.yml

Siber saldırı erken uyarı sistemi: Honeypot(balküpü) veya diğer adı ile tuzak sistemler kurularak saldırganın tuzak sistemlerdeki hareketleri izlenir. Analiz sonucunda gerçek sistemlerde önlemlerin alınması sağlanır.

Modern Honey Network(MHN): Tuzak sistemlerden gelen verilerin izlenebildiği web tabanlı arayüz uygulamasıdır. Tuzak sistemler hpfeeds protokolünü kulanarak olay kayıtlarını MHN sunucusuna gönderir. Hpfeeds ön tanımlı 10000 portunu kullanır. Aşağıdaki resimden MHN’nin tasarım ve çalışma yapısı incelenebilir.

Modern Honey Network Tasarımı

MHN

Desteklenen tuzak sistemi uygulamaları:

- dionaea: http/s, memcache, mssql, mysql vb. protokoller için tuzak sistem

- p0f: Pasif Parmak izi(işletim sistemi/uygulama) tanımlayıcı

- glastopf: Web uygulama tuzak sistem

- shockpot: Shellsock Zaafiyeti Tuzak Sistem

- conpot: Endüstriyel Cihazlar(SCADA) Tuzak sistem

- wordpot: Wordpress Tuzak Sistem

- suricata: Saldırı Tespit Tuzak Sistem

- amun: Zaafiyet içeren tuzak sistem

- elastichoney: Elastic Search uygulamasının tuzak sistem

- cowrie: SSH, Telnet Tuzak sistem

- honeypot-smtp: SMTP ve SMTPS Protokolü Tuzak Sistem

- honeypot-pop3: Pop3 ve POP3s Protokolü Tuzak Sistem

- honeypot-ftp: FTP ve FTPS Protokolü Tuzak Sistem

Modern Honey Network Arayüzü

Web tarayıcınızda https://mhn_sunucu_ip_adresi yazarak MHN sunucusuna erişilir.

Kullanıcı adı(eposta) ve şifresi kurulum sırasında belirlenir. Bu bilgiler ile giriş yapılır.

MHN

Pano Ekranı Bu ekranda genel saldırı istatistikleri görüntülenir. MHN

MAP(Harita) Saldırıların geldiği IP adresleri ülke bazında harita üzerinde görünür. MHN

Deploy(Tuzak sistem kurulumu ve entegrasyonu)

Desteklenen tuzak sistemleri bu ekran üzerinden kurulur. Ancak Ahtapot projesi kapsamında bu ekrandaki yönergeleri kulanarak tuzak sistem kurulumu yapılmaz. Tuzak sistem kurulumları Ansbile kullanılarak yapılmaıdır. Bu ekrandan sadece URL ve Deploy Key bilgileri ansible’a tanımlanmak için alınabilir. Örn: url: http://10.0.0.3 deploy key: yeqRzyq9 MHN

Attacks(Saldırılar)

Tuzak sistemlerden gelen uyarıların yer aldığı ekrandır. Bu ekranda arama filtrelerini kullanarak geçmiş uyarılar aranır. MHN

Payloads(Saldırı içeriği)

Destekleyen tuzak sistemlerinin kaydettikler detaylı veriyi içeren kayıtların yer aldığı ekrandır. MHN

Rules(Suricata imzaları)

Suricata tuzak sisteminin imzalarının yönetildiği alandır. Bu alanda istenilen imzalar aktif/pasif edilebilir. İmzalar ön tanımlı olarak 1 saat aralıklarla suricata tuzak sistemi tarafından 80 portunu kularanak MHN sunucusu üzerinden çekilir. MHN

Rule Sources (Suricata imza adresi)

Suricata imzalarının alınacağı URL tanımlanır. MHN bu url üzerinden 1 saat aralıklarla imzaları çeker. Ön tanımlı olarak sistem içerisindeki bir imza dosyasını kullanır. Güncel saldırıların alınabilmesi için bu ayarın değiştirilmesi gereklidir.

Örn: Aşağıdaki adres kullanılabilir.

http://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/emerging.rules.tar.gz MHN

Sensors(Tuzak sistemler)

Tuzak sistemlerin listelendiği ekrandır. Buradan istenmeyen tuzak sistemler silinebilir. MHN

Charts(Grafikler)

Kippo/Cowrie tuzak sistemlerine ait grafik raporları alanıdır. MHN

En çok giriş denemesi yapılmış kullanıcı ve şifre MHN

En çok saldırı yapan IP adresleri MHN

Settings

MHN sunucusuna WEB erişimi için kullanıcı işlemlerinin yapıldığı ve API key’in görüntülenebildiği alandır.

API Key: REST API ile fakrlı sistemlerle entegrasyon yapılırken kullanılacak özel anahtar. Bu anahtar sayesinde kullanıcı adı ve şifre kullanılmadan MHN API’si üzerinden istenilen veriler elde edilebilir veya değişiklik yapılabilir.

API Doc: https://github.com/threatstream/mhn/wiki/MHN-REST-APIs MHN