Skip to content

PBNJ Port Scanner Yazilimi Kullanimi

Port scanner yazılımı aşağıdaki komut ile kurulur.

apt-get install pbnj 

SQLite modülü ile anlatılacağı diğer veritabanı sürücü yazılımları kurulmamıştır. Diğer veritabanı yazılımları için aşağıdaki paketler tercih edilebilir. Mysql: apt install libdbd-mysql-perl Postgresql: apt install libdbd-pg-perl Not: Mysql aşağıdaki şekilde kullanıcı ve database oluşturulur. Postgresql için benzer bir şekilde internetten bakılabilarak veritabanı ve kullanıcı oluşturulabilir.

CREATE USER pbnj@'%' IDENTIFIED BY 'ahtapot'; CREATE DATABASE pbnj; GRANT ALL PRIVILEGES ON pbnj.* TO pbnj@'%';

Ayarlar

Not: Eğer sql,csv gibi bir alanda tarama sonuçları saklanmayacak ise bu ayarlara gerek olmadan da pbnj kullanılabilir.

Kullanıcıya özel ayar dizini oluşturulur.

mkdir -p ~/.pbnj-2.0/

SQLite hazır yapılandırma dosyası kopyalanır.

cp /usr/share/doc/pbnj/examples/sqlite3.yaml ~/.pbnj-2.0/config.yaml

Port Tarama

pbnj ile aşağıdaki örnekteki gibi port tarama yapılabilir.

scanpbnj -m 80 -a '-sS' 10.34.12.254

Parametrelerin anlamları:

-m: standart portlar dışında port belirtmek için kullanılır. Örn: 8080 veya 3306,5900

Port aralığı vermek için –range parametresi kullanılır. Örn: –range 80-100 Default: 1-1025

-a: Bu parametreye ‘-sS’ olarak verilen diğer parametreler nmap tarama aracına gönderilir. Bu sayede taramanız nmap aracına göre daha kapsamplı yapılabilir.

Nmap parametreleri için nmap –help komutundan yardım alınabilir.

IP: 10.34.12.254 hedef adresi olarak belirlendi.

Hedef adres tanımları: microsoft.com, 192.168.0.1, 192.168.1.1/24, 10.0.0.1-254

–iplist parametresi ile ip listesi dosyası verilebilir.

Tarama Sonuçları

Yapılan taramaları; tarama yapılan dizinde data.dbl sqlite dosyasına kayıt eder.

Son taramalara ilişkin sonuçları görmek için aşağıdaki komut çalıştırılabilir.

Sorgu

outputpbnj -q latestinfo

-q: ile hazır sql sorguları çalıştırılır.

outputpbnj’nin diğer hazır sorgularını görmek için aşağıdaki dosyaya bakılabilir. Istenirse bu dosyaya yeni sorgular eklenebilir. Hazır SQL Sorguları: .pbnj-2.0/query.yaml

Sonuçlar

Tue Dec 4 18:01:27 2018 _gateway domain up unknown version tcp 
Tue Dec 4 18:01:27 2018 _gateway http up unknown version tcp 
Tue Dec 4 18:01:27 2018 _gateway https up unknown version tcp

SQLite kullanarak verilere aşağıdaki gibi bakılabilir.

Makinalar

Sorgu

sqlite3 data.dbl 'select * from machines'

Sonuç

1|10.34.12.254|_gateway|0|unknown os|1543935687|Tue Dec 4 18:01:27 2018

Servisler

Sorgu

sqlite3 data.dbl 'select * from services'

Sonuç

1|domain|up|53|tcp|unknown version|unknown product|1543935687|Tue Dec 4 18:01:27 2018 
1|http|up|80|tcp|unknown version|unknown product|1543935687|Tue Dec 4 18:01:27 2018 
1|https|up|443|tcp|unknown version|unknown product|1543935687|Tue Dec 4 18:01:27 2018

Basic syntax scanpbnj

$ scanpbnj [Options] {target specification}

Target Specification

Can pass hostnames, IP addresses, networks, etc.

Ex: microsoft.com, 192.168.0.1, 192.168.1.1/24, 10.0.0.1-254

-i --iplist <iplist>
  Scan using a list of IPs from a file
-x --xml <xml-file>
  Parse scan/info from Nmap XML file

Scan Options

-a --args <args>
  Execute Nmap with args (needs quotes)
-e --extraargs <args>
  Add args to the default args (needs quotes)
--inter <interface>
  Perform Nmap Scan using non default interface
-m --moreports <ports>
  Add ports to scan ex: 8080 or 3306,5900
-n --nmap <path>
  Path to Nmap executable
-p --pingscan
  Ping Target then scan the host(s) that are alive
--udp
  Add UDP to the scan arguments
--rpc
  Add RPC to the scan arguments
-r --range <ports>
  Ports for scan [def 1-1025]
--diffbanner
  Parse changes of the banner

Config Options

-d --dbconfig <config>
  Config for results database [def config.yaml]
--configdir <dir>
  Directory for the database config file
--data <file>
  SQLite Database override [def data.dbl]
--dir <dir>
  Directory for SQLite or CSV file [def . ]

General Options

--nocolors
  Don't Print Colors
--test <level>
  Testing information
--debug <level>
  Debug information
-v --version
  Display version
-h --help
  Display this information

Basic syntax outputpbnj

$ outputpbnj [Query Options] [Config Options] [General Options]

Query Options

-q --query <name>
  Perform sql query
-t --type <type>
  Output Type [csv,tab,html]
-f --file <filename>
  Store the result in file otherwise stdout
--both
  Print results and store them in a file
--dir <dir>
  Store the result in this directory [def .]
-l --lookup <name>
  Lookup descrition based on name
--list
  List of names and descriptions
-n --name
  Lookup all the names
-d --desc
  Lookup all the descriptions
-s --sql
  Lookup all the sql queries

Config Options

--qconfig <file>
  Config of sql queries [def query.yaml]
--dbconfig <file>
  Config for accessing database [def config.yaml]
--configdir <dir>
  Directory for the database config file
--data <file>
  SQLite Database override [def data.dbl]

General Options

--test <level>
  Testing information
--debug <level>
  Debug information
-v --version
  Display version
-h --help
  Display this information

Basic syntax genlist

$ genlist -s <target> [options]

Options

-s, --scan <target>
  Ping Target Range ex: 10.0.0.\*
-n, --nmap <path>
  Path to Nmap executable
--inter <interface>
  Perform Nmap Scan using non default interface
-v, --version
  Display version
-h, --help
  Display this information

Ahtapot Projesi

Fatih USTA

fatihusta@labrisnetworks.com