Skip to content

SKS Kullanımı

Sks ve pgpkeyserver-lite

Ahtapot projesi kapsamında sks ve pgpkeyserver-lite işlevinin kurulumunu ve yönetimini sağlayan playbook’dur. “/etc/ansible/playbooks/” dizini altında bulunan “sks.yml” dosyasına bakıldığında, “hosts” satırında Ansible’a ait “/etc/ansible/” altında bulunan “hosts” dosyasında “[sks]” satırı altına yazılmış tüm sunucularda bu playbookun oynatılacağı belirtilir. “sudo” satırı ile çalışacak komutların sudo yetkisi ile çalışması belirlenir. “vars_files” satırı sks playbookunun değişken dosyalarını belirtmektedir. “roles” satırı altında bulunan satırlarda ise bu playbook çalıştığında “base” ve “sks”rollerinin çalışacağı belirtilmektedir.

- hosts: sks
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/base/vars/group.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/user.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/repo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/rsyslog.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ntp.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/kernelmodules_remove.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/kernelmodules_blacklist.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/host.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/audit.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/sudo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ssh.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/grub.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logger.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logrotate.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/directory.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/profile.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/fusioninventory.yml
 - /etc/ansible/roles/sks/vars/main.yml
 roles:
  - role: base
  - role: sks


Sks Rolü Değişkenleri

Bu roldeki değişkenler “/etc/ansible/roles/sks/vars/” dizini altında bulunan yml dosyalarında belirtilmiştir. yml dosyalarının içerikleri ve değişken bilgileri aşağıdaki gibidir;

 • main.yml” dosyasında bulunan değişkenlerin görevi şu şekildedir. “sks_listen_ip” değişkeni, pgpkeyserver-lite web uygulamasının nginx ile hangi IP üzerinden sunulacağının belirtildiği parametredir. “sks_server_name” ise nginx uygulamasının sunuşacağı sunucunun adıdır.
---
sks_listen_ip: 169.254.1.9
sks_server_name: example.org

Pgpkeyserver-lite Kullanımı

Anahtarların Çekilmesi

 1. Arama kutusu içine aramak istediğiniz metni yazın. Eğer bir anahtarı hexadecimal anahtar kimliği (KeyID) ile aramak istiyorsanız arama anahtarını 0x ile başlatmanız gerekir.
 2. Index veya Verbose Index kutucuklarından birini seçin. Verbose seçeneği anahtarların imzalarını da gösterecektir.
 3. Submit tuşuna basın.

SKS

Anahtarların Gönderilmesi

 1. Açık anahtarınızın ASCII-armored versiyonunu metin kutusu içine kopyalayıp yapıştırın.
 2. Submit Public Key tuuşuna basın.

SKS