Skip to content

E-Posta Karantina Kurulum Yönergesi

Bu dokümanda, Ahtapot projesi kapsamında e-posta karantina sunucusunun merkezi yönetim sisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nasıl kurulacağı anlatılmaktadır.

E-Posta Karantina Sistemi Kurulum İşlemleri

 • NOT: Dökümanda yapılması istenilen değişiklikler gitlab arayüzü yerine terminal üzerinden yapılması durumunda playbook oynatılmadan önce yapılan değişiklikler git’e push edilmelidir.
$ cd /etc/ansible
git status komutu ile yapılan değişiklikler gözlemlenir.
$ git status 
$ git add --all
$ git commit -m "yapılan değişiklik commiti yazılır"
$ git push origin master
 • Gitlab adresine bir web tarayıcı vasıtası ile girilerek Gitlab web arayüzüne “https://gitlabsunucuadresi” ile erişilir.

 • Gitlab arayüzünden mys resposundaki “hosts” dosyasında “[mail-quarantine]” fonksiyonu altına e-posta karantina sunucusunun FQDN bilgisi girilir.

[mail-quarantine]
quarantine.gdys.local
 • Gitlab arayüzünden mys reposundaki “roles/base/vars/host.yml” dosyasına e-posta karantina sunucusunun ip adresi, FQDN bilgisi ve hostname’i yeni bir server bloğu oluşturularak yazılır.
serverN:
    ip: "X.X.X.X"
    fqdn: "quarantine.gdys.local"
    hostname: "quarantine"

Ardından e-posta karantina sistemi ile ilgili aşağıda tanımlanmış değişkenler açıklamalarda belirtilen şekilde uygun değerlerle doldurulur.

E-Posta Karantina Rolü Değişkenleri

Bu roldeki değişkenler “/etc/ansible/roles/mail-quarantine/vars/” dizini altında bulunan yml dosyalarında belirtilmiştir. yml dosyalarının içerikleri ve değişken bilgileri aşağıdaki gibidir;

 • main.yml” dosyasında bulunan değişkenlerin görevi şu şekildedir. “quarantine_mail_domain” karantina sisteminin alan adının belirtildiği değişkendir. “quarantine_subdomain_name” karantina sisteminin alt alan adının belirtildiği değişkendir. . “quarantine_db_host” karantina sunucusunun veritabanının IP adresinin belirtildiği değişkendir. “quarantine_db_user” karantina sunucusunun veritabanının kullanıcı adının belirtildiği değişkendir. “quarantine_db_pass” karantina sunucusunun veritabanının şifresinin belirtildiği değişkendir. “quarantine_db_root_user” karantina sunucusunun veritabanının root kullanıcı adının belirtildiği değişkendir. “quarantine_db_root_pass” karantina sunucusunun veritabanının root şifresinin belirtildiği değişkendir.
quarantine_mail_domain: "mail.test.org"
quarantine_subdomain_name: "karantina"
quarantine_db_host: "127.0.0.1"
quarantine_db_user: "ahtapot"
quarantine_db_pass: "ahtapot"
quarantine_db_root_user: "root"
quarantine_db_root_pass: "root"

İlgili değişkenler ayarlandıktan sonra aşağıdaki komut ile e-posta karantina sunucusu kurulur.

ansible-playbook /etc/ansible/playbooks/mail-quarantine.yml