Kurulumlara Başlamadan Önce Yapılması Gereken Hazırılıklar

Pardus 17 Ahtapot ISO’sunun indirilmesi

Pardus 17 Ahtapot ISO’su http://ahtapot.org.tr/indirmeler.html adresinden, Pardus 17 Ahtapot ISO bağlantısından indirilebilir.

NOT: Pardus 17 Ahtapot, ahtapotops ön tanımlı kullanıcısı ile gelmektedir. Ön tanımlı ahtapotops kullanıcısının parolası : LA123 Parola ilk giriş sırasında değiştirilmek zorundadır.

Pardus-Ahtapot Kurumsal 5 ISO’sunun indirilmesi

Pardus-Ahtapot Kurumsal 5 ISO’su http://ahtapot.org.tr/indirmeler.html adresinden, Kurumsal 5 Ahtapot ISO bağlantısından indirilebilir.

Pardus17 Sunucu ISO’nun İndirilmesi ve Repo Ayarları

Pardus17 Sunucu ISO’su indir.pardus.org.tr/ISO/Pardus17/Pardus-17.4-SERVER-amd64.iso adresinden indirilebilir. Pardus17 isosunda gerekli üzenlemeleri el ile yapılması gerekmektedir. Öntanımlı kullanıcı parola yoktur.

  • Depo adreslerini /etc/apt/sources.list dosyasından düzenleyiniz.
ahtapotops@ansible:~$ sudo nano /etc/apt/source.list
deb [trusted=yes] http://depo.pardus.org.tr/pardus-yenikusak yenikusak main non-free contrib
deb [trusted=yes] http://depo.pardus.org.tr/ahtapot testing main
deb [trusted=yes] http://depo.pardus.org.tr/ahtapot stable main
deb http://depo.pardus.org.tr/pardus onyedi main contrib non-free
$ sudo apt-get update
  • Yenikuşak reposu için anahtar eklemeniz istenirse aşağıdaki komutlar yardımı ile pardus reposundan anahtar indirilir ve eklenir.
$ sudo wget http://depo.pardus.org.tr/pardus/pool/main/p/pardus-archive-keyring/pardus-archive-keyring_2017.2_all.deb
$ sudo dpkg -i pardus-archive-keyring_2017.2_all.deb
$ sudo wget depo.pardus.org.tr/pardus-yenikusak-public.asc
$ sudo apt-key add pardus-yenikusak-public.asc

DİKKAT: Pardus Ahtapot ISOları, Pardus Sunucu ISO ‘sunun sıkılaştırma ve Ahtapot projesi için gerek görülmeyen paketlerin kaldırılmasıyla oluşturulur. Test ortamında Pardus Sunucu versiyonu kullanılabilir, fakat gerçek ortamda Ahtapot ISOlarının tercih edilmesi güvenlik açısından önerilir.

Sertifika Otoritesi Sunucusunun Kurulması

Kuracağınız sistemde CA sunucusunun ayrı bir sunucu olarak yer almasını istiyor iseniz, Ahtapot kurulumlarına başlanılmadan önce Pardus-Ahtapot ISO kurulmuş bir sunucu “CA Sunucusu” olarak ayrılmalıdır.

Ayrı bir sunucu olmasına gerek duymuyor iseniz, Merkezi Yönetim Sistemi (ansible) için kuracağımız sunucu ile CA sunucusu aynı sunucu oalbilir. Kurulum dokümanında CA ve MYS sunucusu aynı sunucusudur.

Kurulum Sırasındaki Önceliklendirmeler

Diğer Ahtapot sistemlerinin verimli ve hızlı bir şekilde kurulabilmesi için;

  • Sertifika Otoritesi kurulumu tamamlanmalıdır.
  • Gitlab kurulmalidir
  • Merkezi Yönetim Sistemi suncusu kurulmalıdır.

Merkezi Yönetim Sistemi kurulumu tamamlandıktan sonra ihtiyaca göre diğer bileşenlerin kurulumları yapılmalıdır.

  • Eğer merkezi olarak yönetilecek diğer ahtapot bileşenlerine Sanal Özel Ağ ile erişilmesi gerekiyorsa bir sonraki adımda da Sanal Özel Ağ Sistemi kurulumu gerçekleştirilmelidir.
  • Bundan sonraki sıralama kullanıcı tercihine göre belirlenebilir. Bileşenler kuruldukça kayıtlarının (log) Siber Olay, Açıklık, Risk İzleme ve Yönetim Sistemine aktarılması isteniyorsa bir sonraki adım olarak bu sistemin kurulması tercih edilebilir.