Skip to content

ULAKBIM

MYS Yapısında Kurulmayan Sistemler İçin Yapılması Gereken DeğişikliklerBu dokümanda, Ahtapot Projesinde Kurulmayan Sistemler İçin Yapılması Gereken Değişiklikler anlatılıyor.

 • Ahtapot Projesi kapsamında Merkezi Yönetim Sistemine bağlı bileşenlerden kurulmayan bir yapı söz konusu olduğuda, kurulu sistem yapısının çalışırlığının sağlanması için, GitLab arayüzünde MYS reposunda bulunan “playbooks/state.yml” dosyası içerisinde kullanılmayan yapıya ait, playbook bilgisinin yer aldığı fonksiyonda ilgili satırların başına “#” işareti konularak çalışması kapatılmalıdır.

 • Aşağıda çıktı da görüleceği üzere FirewallBuilder sistemde kurulu olmadığı bir durum örneklenerek, “state.yml” dosyasında yapılması gereken değişiklik gösterilmektedir.

---
# Sistem stabilitesini tutacak olan ansible dosyasi
- hosts: all 
 remote_user: ahtapotops 
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/base/vars/group.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/user.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/repo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/rsyslog.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ntp.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/blacklist.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/host.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/audit.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/sudo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ssh.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/grub.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/profile.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logger.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logrotate.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/directory.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/fusioninventory.yml
 roles:
 - { role: base }

- hosts: ansible
 remote_user: ahtapotops 
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/ansible/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/ansible/vars/ansible.yml
 - /etc/ansible/roles/ansible/vars/directory.yml
 - /etc/ansible/roles/ansible/vars/git.yml
 - /etc/ansible/roles/ansible/vars/gkts.yml
 roles:
 - { role: ansible }

- hosts: gitlab
 remote_user: ahtapotops
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/gitlab/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/gitlab/vars/hook.yml
 roles:
 - { role: gitlab }

#- hosts: firewallbuilder
# remote_user: ahtapotops 
# sudo: yes
# vars_files:
# - /etc/ansible/roles/firewallbuilder/vars/package.yml
# - /etc/ansible/roles/firewallbuilder/vars/fwbuilder.yml
# - /etc/ansible/roles/firewallbuilder/vars/directory.yml
# - /etc/ansible/roles/firewallbuilder/vars/git.yml
# roles:
# - { role: firewallbuilder }

- hosts: rsyslog 
 remote_user: ahtapotops 
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/rsyslog/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/rsyslog/vars/logrotate.yml
 - /etc/ansible/roles/rsyslog/vars/signer.yml
 - /etc/ansible/roles/rsyslog/vars/rsyslog.yml
 - /etc/ansible/roles/ntp/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/ntp/vars/ntp.yml
 - /etc/ansible/roles/logstash/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/logstash/vars/logstash.yml
 - /etc/ansible/roles/elasticsearch/vars/elasticsearch.yml
 roles:
 - { role: rsyslog }
 - { role: ntp }
 - { role: logstash }

- hosts: pwlm
 remote_user: ahtapotops
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/pwlm/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/pwlm/vars/uwsgi.yml
 - /etc/ansible/roles/pwlm/vars/pwlm.yml
 - /etc/ansible/roles/pwlm/vars/git.yml
 - /etc/ansible/roles/pwlm/vars/nginx.yml
 roles:
 - { role: pwlm }

- hosts: gkts
 remote_user: ahtapotops
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/gkts/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/gkts/vars/gkts.yml
 - /etc/ansible/roles/gkts/vars/nginx.yml
 - /etc/ansible/roles/gkts/vars/uwsgi.yml
 roles:
 - { role: gkts }

- hosts: testfirewall
 remote_user: ahtapotops
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/testfirewall/vars/group.yml
 - /etc/ansible/roles/testfirewall/vars/user.yml
 - /etc/ansible/roles/testfirewall/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/testfirewall/vars/module.yml
 - /etc/ansible/roles/testfirewall/vars/sysctl.yml
 - /etc/ansible/roles/testfirewall/vars/directory.yml
 roles:
 - { role: testfirewall }

- hosts: firewall:firewall-proxy-dhcp:firewall-openvpn
 remote_user: ahtapotops
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/firewall/vars/group.yml
 - /etc/ansible/roles/firewall/vars/user.yml
 - /etc/ansible/roles/firewall/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/firewall/vars/module.yml
 - /etc/ansible/roles/firewall/vars/sysctl.yml
 - /etc/ansible/roles/firewall/vars/iptables.yml
 - /etc/ansible/roles/firewall/vars/directory.yml
 - /etc/ansible/roles/firewall/vars/contrackd.yml
 - /etc/ansible/roles/firewall/vars/profile.yml
 roles:
 - { role: firewall }

- hosts: proxy:proxy-dhcp:firewall-proxy-dhcp
 remote_user: ahtapotops
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/squid/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/squid/vars/squid.yml
 - /etc/ansible/roles/squid/vars/dansguardian.yml
 - /etc/ansible/roles/squid/vars/updshalla.yml
 - /etc/ansible/roles/squid/vars/zeustracker.yml
 - /etc/ansible/roles/squid/vars/sarg.yml
 - /etc/ansible/roles/squid/vars/nginx.yml
 roles:
 - { role: squid }

- hosts: dhcp:proxy-dhcp:firewall-proxy-dhcp
 remote_user: ahtapotops
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/dhcpd/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/dhcpd/vars/dhcpd.yml
 roles:
 - { role: dhcpd }

- hosts: openvpn:firewall-openvpn
 remote_user: ahtapotops
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/openvpn/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/openvpn/vars/openvpn.yml
 - /etc/ansible/roles/openvpn/vars/sysctl.yml
 roles:
 - { role: openvpn }

- hosts: elasticsearch
 remote_user: ahtapotops
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/elasticsearch/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/elasticsearch/vars/elasticsearch.yml
 - /etc/ansible/roles/elasticsearch/vars/searchguard.yml
 roles:
 - { role: elasticsearch }

- hosts: kibana
 remote_user: ahtapotops
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/kibana/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/kibana/vars/kibana.yml
 - /etc/ansible/roles/kibana/vars/nginx.yml
 roles:
 - { role: kibana }

- hosts: ossimcik
 remote_user: ahtapotops
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/ossimcik/vars/repo.yml
 - /etc/ansible/roles/ossimcik/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/ossimcik/vars/ossec.yml
 - /etc/ansible/roles/ossimcik/vars/nxlog.yml
 - /etc/ansible/roles/ossimcik/vars/rsyslog.yml
 roles:
 - { role: ossimcik }

- hosts: portscanner
 remote_user: ahtapotops
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/portscanner/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/portscanner/vars/uwsgi.yml
 - /etc/ansible/roles/portscanner/vars/portscanner.yml
 - /etc/ansible/roles/portscanner/vars/nginx.yml
 roles:
 - { role: portscanner }

- hosts: ocswb 
 remote_user: ahtapotops
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/ocswb/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/ocswb/vars/uwsgi.yml
 - /etc/ansible/roles/ocswb/vars/ocswb.yml
 - /etc/ansible/roles/ocswb/vars/ocswbalarm.yml
 - /etc/ansible/roles/ocswb/vars/nginx.yml
 roles:
 - { role: ocswb }

- hosts: all:!ossimcik 
 remote_user: ahtapotops
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/ossec/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/ossec/vars/ossec.yml
 roles:
 - { role: ossec }

Sayfanın PDF versiyonuna erişmek için buraya tıklayınız.