Skip to content

MHN Kurulum Yönergesi

Bu dokümanda, Ahtapot projesi kapsamında Mhn sunucusunun merkezi yönetim sisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nasıl kurulacağı anlatılmaktadır.

MHN Sistemi Kurulum İşlemleri

 • NOT: Dökümanda yapılması istenilen değişiklikler gitlab arayüzü yerine terminal üzerinden yapılması durumunda playbook oynatılmadan önce yapılan değişiklikler git’e push edilmelidir.
$ cd /etc/ansible
git status komutu ile yapılan değişiklikler gözlemlenir.
$ git status 
$ git add --all
$ git commit -m "yapılan değişiklik commiti yazılır"
$ git push origin master
 • Gitlab adresine bir web tarayıcı vasıtası ile girilerek Gitlab web arayüzüne “https://gitlabsunucuadresi” ile erişilir.

 • Gitlab arayüzünden mys resposundaki “hosts” dosyasında “[mhn]” fonksiyonu altına mhn sunucusunun FQDN bilgisi girilir.

[mhn]
mhn.gdys.local
 • Gitlab arayüzünden mys reposundaki “roles/base/vars/host.yml” dosyasına mhn sunucusunun ip adresi, FQDN bilgisi ve hostname’i yeni bir server bloğu oluşturularak yazılır.
serverN:
    ip: "X.X.X.X"
    fqdn: "mhn.gdys.local"
    hostname: "mhn"

Ardından mhn sistemi ile ilgili aşağıda tanımlanmış değişkenler açıklamalarda belirtilen şekilde uygun değerlerle doldurulur.

MHN Rolü Değişkenleri

Bu roldeki değişkenler “/etc/ansible/roles/mhn/vars/” dizini altında bulunan yml dosyalarında belirtilmiştir. yml dosyalarının içerikleri ve değişken bilgileri aşağıdaki gibidir;

 • main.yml” dosyasında bulunan değişkenlerin görevi şu şekildedir. “mhn_email” değişkeni, mhn arayüzüne giriş için kullanılacak e-posta adresidir. Aynı zamanda mhn tarafından yollanan e-postalar bu adrese gönderilmektedir. “mhn_password” değişkeni, mhn arayüzüne giriş için gerekli şifrenin belirlendiği değişkendir. “mhn_base_url” değişkeni, mhn arayüzünün hizmet vereceği adresin belirtildiği değişkendir. “mhn_honeymap_url” değişkeni mhn haritasının hizmet vereceği adresin belirtildiği değişkendir. “mhn_mail_server” değişkeni, mhn tarafından yollanacak e-postalar için kullanılacak posta sunucusunun adresinin belirtildiği değişkendir. “mhn_mail_port” değişkeni, mhn tarafından yollanacak e-postalar için kullanılacak posta sunucusunun port bilgisinin belirtildiği değişkendir. “mhn_mail_user” değişkeni, mhn tarafından bağlanılan e-posta sunucusunda doğrulama yapılacak kullanıcı adının belirtildiği değişkendir. “mhn_mail_pass” değişkeni, mhn tarafından bağlanılan e-posta sunucusunda doğrulama yapılacak kullanıcı adının şifresinin belirtildiği değişkendir. “mhn_mail_sender” değişkeni, mhn tarafından yollanacak e-postalar için gönderici e-posta adresinin belirtildiği değişkendir.”mhn_log_file_path” değişkeni, mhn tarafından oluşturulan kayıtların hangi dosyaya kayıt edileceğinin belirtildiği değişkendir.
---
mhn_email: mhn@ahtapot.org
mhn_password: ahtapot
mhn_base_url: http://169.254.1.9
mhn_honeymap_url: http://169.254.1.9:3000
mhn_mail_server: localhost
mhn_mail_port: 25
mhn_mail_user: user1@ahtapot.org
mhn_mail_pass: labris
mhn_mail_sender: noreply@ahtapot.org
mhn_log_file_path: /var/log/mhn/mhn.log

İlgili değişkenler ayarlandıktan sonra aşağıdaki komut ile mhn sunucusu kurulur.

ansible-playbook /etc/ansible/playbooks/mhn.yml