Skip to content

Smartstate

Smartstate, uç birimlerin yapılandırmalarını periyodik olarak çekmesi için tasarlanan playbook’tur. “/etc/ansible/playbooks/” dizini altında bulunan “smartstate.yml” dosyasına bakıldığında, “hosts” satırında ansible’a ait “/etc/ansible/” altında bulunan “hosts” dosyasında “[smartstate]” satırı altına yazılmış tüm sunucularda bu playbookun oynatılacağı belirtilir. “sudo” satırı ile çalışacak komutların sudo yetkisi ile çalışması belirlenir. “vars_files” satırı smartstate playbookunun değişken dosyalarını belirtmektedir. “roles” satırı altında bulunan satırlarda ise bu playbook çalıştığında “smartstate” rolünün çalışacağı belirtilmektedir.

- hosts: smartstate 
 sudo: yes 
 vars_files: 
 - /etc/ansible/roles/smartstate/vars/main.yml 
 roles: 
 - role: smartstate

Smartstate Rolü Değişkenleri

Bu roldeki değişkenler “/etc/ansible/roles/smartstate/vars/” dizini altında bulunan main.yml dosyasında belirtilmiştir. Değişken bilgileri aşağıdaki gibidir;

 • ansible_git_url” değişkeni uç birimin pull ediceği ansible reposunu belirtir. “gdys_git_url” değişkeni uç birimin pull ediceği gdys reposunu belirtir. Firewall cihazları bu repodan değişiklik kontrolu yapmaktadır. Uç birim ile git reposu arasında ssh yapılandırılması yapılmalıdır. “gitlab_api_url” değişkeni gitlaba ssh key deploy etmek amacıyla kullanılacaktır. “gitlab_access_token” değişkeni gitlab’a baglanabilmek icin kullanılacak tokendır. Kullanıcı bunu arayüzden yaratıp buraya ekler.
  gitlab_ssh_private_key_file” değişkeni gitlaba baglanti icin kullanilan anahtardir. “branch” değişkeni hangi git branch’ının kullanılacağını belirtir. “ansible_directory” ve “gdys_directory“değişkenleri ansible ve gdys repolarının nereye kaydedilmesi gerektiğini belirtir. Anbible için bu klasörun MYS cihazındaki ile aynı olması gerektiğine dikkat ediniz. “log_file” değişkeni smartstate betiginin loglarını yazacağı dosyayı belirtir. “script_file” değişkeni smartstate betiginin nereye deploy edileceğini belirtir. “max_delay” ve “min_delay” pull komutunun çalışmadan önce bu iki süre arasında rastgele olarak beklemesini sağlar. Dakika cinsinden girilmelidir. “cron_file” cron yapılandırmalarının kaydedileceği dosyayı belirtir. “mys_push”, “mys_trigger”, “host_pull”, “mys_smartpush”, “mys_smarttrigger”, “host_smartpull” değişkenlerinin altından pull, push, trigger, smartpull, smartpush ve smarttrigger komutları için cron yapılandırması yapılır. Pull host cihazlarda, push ve trigger ise mys üzerinde çalışır. Cron zamanlarının çakışmamasına dikkat edilmelidir. “not_pull_hosts”” pull komutundan harici tutulacak hostları, “not_trigger_host” trigger komutundan harici tutulacak hostları, “not_smartpull_hosts”” smart pull komutundan harici tutulacak hostları, “not_smarttrigger_hosts”” smart trigger komutundan harici tutulacak hostları belirtir.
smartstate:
 ansible_git_url: "git@10.0.0.200:labris/ansible.git"
 gdys_git_url: "git@10.0.0.200:labris/gdys.git"
 gitlab_api_url: "http://192.168.0.16/api/v3"
 gitlab_access_token: "szsYsEShyAx_UZL7s9X2"
 gitlab_ssh_private_key_file: "/home/ahtapotops/.ssh/id_rsa"
 branch: "master"
 ansible_directory: "/etc/ansible"
 gdys_directory: "/home/ahtapotops/gdys"
 log_file: "/var/log/ahtapot/smartstate.log"
 script_file: "/opt/ahtapot/smartstate.py"
 max_delay: "60"
 min_delay: "0"
 cron_file: "/etc/cron.d/smartstate"
 mys_push:
  cron_minute: "0"
  cron_hour: "5"
  cron_day: "*"

 mys_trigger:
  cron_minute: "0"
  cron_hour: "3"
  cron_day: "*/7"

 host_pull:
  cron_minute: "0"
  cron_hour: "6"
  cron_day: "*/7"

 mys_smartpush:
  cron_minute: "20"
  cron_hour: "*/5"
  cron_day: "*"

 mys_smarttrigger:
  cron_minute: "0"
  cron_hour: "*/4"
  cron_day: "*"

 host_smartpull:
  cron_minute: "15"
  cron_hour: "*/7"
  cron_day: "*"


 #not_pull_hosts:
  #- host1
  #- host2
  #- host3

 #not_trigger_hosts:
  #- host1
  #- host2
  #- host3

 #not_smartpull_hosts:
  #- host1
  #- host2
  #- host3

 #not_smarttrigger_hosts:
  #- host1
  #- host2
  #- host3

Smartstate betigi

Smartstate playbooku host cihazlara ve mys üzerine deploy ettiği /opt/ahtapot/smartstate betiği ile calışır. Yardım menüsü aşağıdaki gibidir.

~$ /opt/ahtapot/smartstate.py --help
usage: smartstate.py [-h] [--host HOST] [--smart-pull] [--pull] [--smart-push]
           [--push] [--smart-trigger] [--trigger]
           [--check-inventory] [--delay]

optional arguments:
 -h, --help     show this help message and exit
 --host HOST    fqdn of host that playbook will run on. Needed when pull
           is used
 --smart-pull    Pull playbooks and run if needed. It should be run on
           remote device
 --pull       Pull playbooks and run regardless it changes or not
 --smart-push    Push changed playbooks. It should be used on post-commit
           hook
 --push       Push all playbooks
 --smart-trigger  Trigger host to run smart pull
 --trigger     Trigger host to run pull
 --check-inventory Check inventory file too on smart pull and push
 --delay      Delay random time before run