Skip to content

ULAKBIM

Siber Olay, Açıklık, Risk İzleme ve Yönetim Sistemi Kullanımı


OSSIM Üzerinde İstemci Tanımlama

Linux İşletim Sistemli İstemci Tanımlama

 • Tasarımı yapılan yapı itibari ile, Linux istemcilerde loglar “Rsyslog” kullanılarak OSSIM sunucularına gönderilir.
 • İlgili yapılandırma yapılmadan önce Sertifika Otoritesi (CA) Sunucusu üzerinde oluşturulmuş, “rootCA.pem”, “ansible01.crt” ve “ansible01.key” dosyaları “/etc/ssl/rsyslog” klasörü altına kopyalanır.
 • Linux istemcilerde Rsyslog yapılandırması için Pardus Git reposunda bulunan Rsyslog yapılandırmasını içeren “linuxclient-nxlog.conf” (https://git.pardus.org.tr/ahtapot/SOLARIS/blob/development/AhtapotSIEM/Rsyslog-nxlog_config/linuxclient-nxlog.conf) dosyası “/etc/rsyslog.d” dizini içerisine koplayanır.
 • /etc/rsyslog.d” dizinine yerleştirilen “linuxclient-nxlog.conf” dosyasında son satırda bulunan “@@ossimcik01.gdys.local:514” satırına logların ulaştırılacağı OSSIM sunucusunun FQDN bilgisi yazılır.
$ModLoad imtcp
$DefaultNetstreamDriver gtls
$ActionQueueType LinkedList
$ActionQueueFileName srvrfwd
$ActionResumeRetryCount -1
$ActionQueueSaveOnShutdown on

$DefaultNetstreamDriverCAFile /etc/ssl/rsyslog/rootCA.pem
$DefaultNetstreamDriverCertFile /etc/ssl/rsyslog/ansible01.crt
$DefaultNetstreamDriverKeyFile /etc/ssl/rsyslog/ansible01.key

$ActionSendStreamDriverMode 1
$ActionSendStreamDriverAuthMode anon

*.* @@ossimcik01.gdys.local:514
 • DNS kullanılmayan yapılar için, iletişimin makina adı ile sağlanabilrmesi için, Linux istemcinin “/etc/hosts” dosyasına logun gönderileceği “OSSIM” makinasının IP ve FQDN bilgileri yazılır.
 • Aşağıdaki komut kullanılarak Rsyslog servisi yeniden başlatılır.
linuxclient:~root$ /etc/init.d/rsyslog restart

Windows İşletim Sistemli İstemci Tanımlama

 • Tasarımı yapılan yapı itibari ile, Windows istemcilerde olay kayıtları “Nxlog” kullanılarak OSSIM sunucularına gönderilir. Windows istemcilerden logların alınması için öncelikle nxlog uygulaması makine üzerine kurulur ve konfigurasyonu ayarlanır.
 • Windows işletim sistemli istemciler için kullanılacak nxlog-ce.msi dosyası https://nxlog.org/products/nxlog-community-edition/download adresinden indirilir.
 • Indirilen nxlog-ce.msi dosyası ilgili istemciye kopylanarak kurulum başlatılarak aşağıdaki adımlar izlenir. SIEM SIEM SIEM
 • İlgili yapılandırma yapılmadan önce Sertifika Otoritesi Sunucusu üzerinde oluşturulmuş, “rootCA.pem”, “WIN-IUUCNN7B5MG.crt” ve “WIN-IUUCNN7B5MG.key” dosyaları “*%ROOT%\keys*” klasörü altına kopyalanır.
 • Windows istemcilerde nxlog yapılandırması için Pardus Git reposunda bulunan Rsyslog yapılandırmasını içeren “windowsclient-nxlog.conf” (https://git.pardus.org.tr/ahtapot/SOLARIS/blob/development/AhtapotSIEM/Rsyslog-nxlog_config/windowsclient-nxlog.conf) dosyası “C:\Program Files\nxlog\conf” dizini içerisinde bulunan “nxlog.conf” dosyasına koplayanır.
 ## This is a sample configuration file. See the nxlog reference manual about the
 ## configuration options. It should be installed locally and is also available
 ## online at http://nxlog.org/docs/

 ## Please set the ROOT to the folder your nxlog was installed into,
 ## otherwise it will not start.

 #define ROOT C:\Program Files\nxlog
 define ROOT C:\Program Files (x86)\nxlog

Moduledir %ROOT%\modules
CacheDir %ROOT%\data
Pidfile %ROOT%\data\nxlog.pid
SpoolDir %ROOT%\data
LogFile %ROOT%\data\nxlog.log

<Extension _syslog>
  Module   xm_syslog
</Extension>


<Input in>
  Module im_msvistalog
  Query  <QueryList>\
    <Query Id="0">\
      <Select Path="Security">*</Select>\
      <Select Path="System">*[System/Level=4]</Select>\
      <Select Path="Application">*[Application/Level=2]</Select>\
      <Select Path="Setup">*[System/Level=3]</Select>\
    <Select Path="Microsoft-Windows-DriverFrameworks-UserMode/Operational">*</Select>\
      <Select Path='Windows PowerShell'>*</Select>\
    </Query>\
  </QueryList>
  ReadFromLast True
</Input>

<Output out>
  Module   om_ssl
  Host    192.168.1.1
  Port    6514
  CAFile   %ROOT%\keys\rootCA.pem
  CertFile  %ROOT%\keys\WIN-IUUCNN7B5MG.crt
  CertKeyFile %ROOT%\keys\WIN-IUUCNN7B5MG.key
  AllowUntrusted  TRUE
#  Exec  to_syslog_bsd(); 
  Exec    to_syslog_snare();
</Output>

<Route 1>
  Path    in => out
</Route>
 • Windows istemci üzerinde Nxlog konfigurasyonunun tamamlanması ile “Windows Services” ekranından “nxlog” servisi çalıştırılır. SIEM
 • OSSIM Server ile bağlantı sağlanmaması ve ya bir hata olması durumunda “C:\Program Files\nxlog\data” dizini içerisinde “nxlog.log” dosyası incelenek tespit edilebilir.

Tanımlanan İstemcilerden Gelen Logların Gözlemlenmesi

 • Windows istemcilerde oluşan hatalı giriş loglarının ossim üzerinde incelenmesi için bir kaç defa kullanıcı şifresi yanlış girilerek olay kayıtları oluşturulur.
 • Ossim web arayüzüne “https://ossim_sunucu_fqdn” adresinden bağlanılır.
 • Analysis” altında bulunan “Security Events” sekmesi açılır ve “search” kısmına Windows sunucunun ip adresi girilerek sunucudan gelen hatalı giriş kayıtları gözlemlenir. Ossim içerisinde hatalı giriş kayıtları aşağıdaki gibidir.
AlienVault HIDS: Logon Failure - Unknown user or bad password.

SIEM

AlienVault HIDS: Logon Failure - Unknown user or bad password. Eventinin Datasource IDsi 7085 Event IDsi 18130

SIEM

SIEM

OSSIM Kolerasyon Kuralı Oluşturulması

 • OSSIM içerisinde korelasyon kuralı oluşturulması için menü üzerinde “Configuration => Threat Intelligence => Directives” sekmesi açılr.
 • Korelasyon kuralları OSSIM içerisinde oluşan olayları birbiri ile ilişkilendirerek ve kural oluşturulurken kurala verilen priority, realibility ve kuralın tetiklendiği asset değeri (default olarak 2) birbiri ile çarpılarak ve çarpım sonucunun 25’e bölümünden sonuç 1 değerinin üzerinde ise alarm oluşturulur.
 • OSSIM içerisinde oluşan eventler olayı oluşturulan datasource id ve event id gibi değerlere sahiptirler. Kurallar oluşturulurken eventleri seçmekte yardımcı bilgilerdir.
 • Oluşturulacak kural için senaryo olarak log gönderen client makine üzerine var olmayan bir kullanıcı ile 4 kere “ssh” bağlantısı denemesi yapılmalıdır ve daha sonra başarılı bir login gerçekleştirilmelidir.
  1. SSH giriş denemesinde 1. kural tetiklenmesinden sonra 60 saniye içerisinde 3 kere daha ssh denemesi yapılırsa 2. Kural tetiklenir. 2. Kural tetiklenmesinden 120 saniye sonra başarılı bir login gerçekleştirilirse 3. Kural oluşur. Her tetiklenen kural için risk değerlendirilmesi yapılarak alarm seviyesi belirlenir.
 • Var olmayan bir kullanıcı ile giriş denemesi ile oluşan eventin bilgileri aşağıdaki gibidir.
Datasource ID : 7010
Event ID : 5710
 • SSH giriş başarılı ise oluşan eventin bilgileri aşağıdaki gibidir.
Datasource ID : 7009
Event ID : 5715
 • Directives” sekmesi içerisinde “New Directive” seçilerek yeni kural yazılmaya başlanılır. SIEM
 • Oluşturulan yeni directive için isim verilir. Intent, Strategy ve Method belirlenir. Oluşturulan directive için bir priority değeri verilir. Test amacı ile priority değeri olarak 4 verildi. SIEM
 • Oluşturulan directive altında bulunacak 1. Kural için isim verilir. SIEM
  1. Kuralın tetiklenmesi için gerekli olan “datasource ve “event” seçilecektir. Datasource ID si bilindiğinden dolayı search kısmına 7010 yazılarak istenilen datasource seçilir. SIEM

SIEM

 • Datasource seçilmesi ile bu data source içerisindeki hangi event ile kuralın tetiklendiğinin seçilmesi gerekmektedir. Event ID bilgisi 5710search” kısmına yazılarak event seçilir. SIEM
 • Event ID si ile belirlenmesi ile eventin sağ kösesindeki artıya tıklanılarak “event selectedler” içerisinde girilir. SIEM
 • Next” butonuna basılarak “source ve destination IP adres” verilebilir. Bu alanların boş bırakılması ile “any” olarak kullannılır. Ve hedef ya da kaynak ne olursa olsun 1.kural tetiklenir. SIEM
 • Next” butonu ile devam edilerek oluşturulan 1. Kuralın reliability değeri test olarak 5 verilir. Böylelikle 1. Kural tetiklendiği zaman alarm oluşturabilmesi için risk değerlendirilmesinde bulunulur. Bunun için “directive priority” değeri (4) 1.kural reliability değeri (5) Asset değeri (default olarak 2) / 25 >1 ise alarm oluşur. SIEM
 • Reliabilty değeri verilmesiyle açılan yeni sayfada “finish” denilerek directive 1. Kuralı oluşturulmuş olur. SIEM
  1. Kuralın altında 2. Kuralın oluşması için 1. Kuralda “action” kısmında “artı” işaretine tıklanılarak 2. Kural oluşturulmaya başlanılır. SIEM
  1. Kural oluşturulması için kurala isim verilir. SIEM
  1. Kuralın tetiklenmesi için kullanılacak eventin “datasource ID si ile Datasource seçilir. SIEM
 • Datasource içerisinde istenilen event ID girilerek “selected from list” seçilerek ilerlenilir. Kullanılan event bir önceki kural ile aynı ise event seçilmeden direk “plugin SID from rule of level 1” tıklanılarak ilerlenilir. SIEM
 • Destination veya source IP adresi istenilirse verilebilir. Test için burası yine boş bırakılarak any yapılır. SIEM
 • Next” butonu ile ilerlenerek 2. Kuralın reliability değeri belirlenir. Aynı (=) sayı seçilirse direk bu kuralın reliability değeri direk verilir yada yüksek (+) sayı seçilerek bir önceki kuralın reliabilty değeri üstüne eklenilerek 2. Kuralın reliability değeri belirlenir. SIEM
 • Next” butonuna tıklanması ile “finish” denilerek 2. Kural oluşturulur. SIEM

SIEM

 • Oluşturulan 2. Kuralın tetiklenmesinin başlaması için “Timeout” değeri verilerek 1. Kural tetiklenemsinden sonra verilen saniye içerisinde directive kuralı açık kalarak kuralın tamamlanması beklenilir. Test için değer 60 saniye olarak verilir. “Occurrence” değerinde ise bu kuralın tamamlanması için belirlenen eventin kaç kere oluşması istenildiği değeri verilir. Test için değer 4 verilir.
  SIEM
  1. Kuralın oluşturulması için oluşturulan 2. Kuralın “action” bölümü içerisinde artı butonuna basılır. Oluşturulmak istenilen 3. Kural için isim verilir. SIEM
  1. Kuralın tetiklenmesi için kullanılacak eventin “datasource ID” si girilerek seçilir. Test için ssh login success eventi kullanılacağından dolayı Datasource ID si 7009 event ID si 5715 olacak şekilde kullanılacaktır. SIEM
 • Datasource seçilmesiyle kullanılacak eventin ID si seçilerek (5715) “selected from list” butonu ile devam edilir. SIEM
 • Destination veya source IP adresi istenilirse verilebilir. Test için burası yine boş bırakılarak any yapılır. SIEM
  1. Kural için istenilen reliability değeri verilerek oluşan alarmın risk seviyesi hesaplanması sağlanılır. Test olarak +5 seçilerek bir önceki kuralın realibility değeri üzerine eklenilir.
   SIEM
 • Reliability değeri seçilmesiyle açılan sayfada “finish” denilerek 3. Kuralın oluşturulması sağlanılır. SIEM
  1. Kural oluştuktan sonra 3. Kuralın tetiklenmesi için gerekli zamanın sayırması için “time out” değeri 120 saniye olarak verilir. “Occurance” değeri ise 1 olarak verilir. SIEM
 • Oluşturulan directive in aktif edilmesi için “restart server” üzerine gelinerek tıklanılır. “Yes” seçeneği seçilerek server yeniden başlatılır. SIEM
 • Oluşturulan korelasyonun test edilmesi için loglarını ossim makinesine gönderen bir linux client kullanılabilir. Test olarak IP adresi 172.16.19.20 olan ve loglarını ossime gönderen clienta ansible makinesi üzerinde olmayan test kullanıcısı ile login denemesinde bulunulur. Seçilen linux clienta ssh ile olmayan bir kullanıcı ismi ile 1 lere login denemesi yapılır. SIEM
 • 1 kere olamayan kullanıcı ile login denemesi yapıldığında oluşturulan directive 1. Kuralı tetiklenir. Ve directive priority(4)1.kural realibility(5) asset value(2)/25 =40/25=1.6 1den yüksek olduğundan dolayı alarm oluşturur. Oluşan alarmı görebilmek için ossim menu içerisinde Analysis altında bulunan Alarms sekmesi açılarak 1. Kuralın tetiklenmesi ile oluşan alarm ver risk değeri gözlemlenir. Risk değeri hesaplamaya göre 1 olarak gözlemlenir. Ve alarmın sol tarafında saniyeleri saymaya başlayarak 2. Kural tetikleyen eventleri beklemeye başlar. SIEM
  1. Kural için 3 kere daha varolamayan user ile ssh login denemesinde bulunulur. Risk değeri olarak directive priority(4)2.kural realibility(5+5) asset value(2)/25=3.2 Oluşan alarm ossim menusu içerisinde alarms içerisinde risk değeri 3 olarak gözlemlenir. Ve 3. Kuralın tetiklenmesi sağlayan event için 120 saniye yine beklemeye başlar. Oluşan alarmın üstüne gelinip tıklanılınca total event olarak 1. Kural ve 2. Kuralın tetiklenmesini sağlayan event sayısı verilir. SIEM
  1. Kural için ssh ile login olunur. SIEM
 • Risk değeri directive priority(4)3.kural realibility(10) asset value(2)/25=3.2 (reliability değeri en fazla 10 olmaktadır)Oluşan alarm ossim alarms menu içerisine risk değeri 3 olarak gözlemlenir. Ve başka bir kural olmadığından dolayı alarm closed olur dinlemeyi bırakır. Oluşan alarmın üstüne gelinip tıklanılınca total event olarak 1. 2. Ve 3. Kuralın tetiklenmesini sağlayan event sayısı verilir. SIEM
 • Alarm tıklandığında “view details” tıklanılarak directive i tetikleyen event bilgilere ve korelasyon kurallarının level bilgilerine ulaşılabilinmektedir. SIEM

Bütünlük Kontrolünün Yapılması

 • Bütünlük kontorünün yapılması için OSSEC agentı kurularak “integrity check” özelliği kullanılır.
 • Ossec agent tar.gz dosyası wget ile istenilen client içerisine indirilir. Aşağıdaki komutlar çalıştırılarak agent kurulumu başlatılır ve kurulum sırasında sorulan sorular aşağıdaki gibi yanıtlanır.
ahtapotops@testclient:~$ wget https://bintray.com/artifact/download/ossec/ossec-hids/ossec-hids-2.8.3.tar.gz
ahtapotops@testclient:~$ sudo su
root@testclient:/home/ahtapotops# tar xvf ossec-hids-2.8.3.tar.gz
root@testclient:/home/ahtapotops# cd ossec-hids-2.8.3
root@testclient:/home/ahtapotops/ossec-hids-2.8.3# ./install.sh

 ** Para instalação em português, escolha [br].
 ** 要使用中文进行安装, 请选择 [cn].
 ** Fur eine deutsche Installation wohlen Sie [de].
 ** Για εγκατάσταση στα Ελληνικά, επιλέξτε [el].
 ** For installation in English, choose [en].
 ** Para instalar en Español , eliga [es].
 ** Pour une installation en français, choisissez [fr]
 ** A Magyar nyelvű telepítéshez válassza [hu].
 ** Per l'installazione in Italiano, scegli [it].
 ** 日本語でインストールします.選択して下さい.[jp].
 ** Voor installatie in het Nederlands, kies [nl].
 ** Aby instalować w języku Polskim, wybierz [pl].
 ** Для инструкций по установке на русском ,введите [ru].
 ** Za instalaciju na srpskom, izaberi [sr].
 ** Türkçe kurulum için seçin [tr].
 (en/br/cn/de/el/es/fr/hu/it/jp/nl/pl/ru/sr/tr) [en]: en

1- What kind of installation do you want (server, agent, local, hybrid or help)? agent
 - Agent(client) installation chosen.
2- Setting up the installation environment.
 - Choose where to install the OSSEC HIDS [/var/ossec]:
  - Installation will be made at /var/ossec .
3- Configuring the OSSEC HIDS.
 3.1- What's the IP Address or hostname of the OSSEC HIDS server?: 172.16.19.207
 3.2- Do you want to run the integrity check daemon? (y/n) [y]: y
  - Running syscheck (integrity check daemon).
 3.3- Do you want to run the rootkit detection engine? (y/n) [y]:
  - Running rootcheck (rootkit detection).
 3.4 - Do you want to enable active response? (y/n) [y]: n
  - Active response disabled.
 • Ossec agent kurulmasıyla beraber agent ile server birbiri ile bağlanılır.
 • Ossec Server olarak clientlar ossim makinesine bağlanacağından dolayı ossim makinesine bağlanılarak anahtar alışverişinde bulunulur. Ossim içerisinde “manage_agents” çalıştırılarak “Add agent” ile yeni agent bilgileri server içerisine yazılır.
root@ossimcik02:~# /var/ossec/bin/manage_agents
****************************************
* OSSEC HIDS v2.8 Agent manager.  *
* The following options are available: *
****************************************
  (A)dd an agent (A).
  (E)xtract key for an agent (E).
  (L)ist already added agents (L).
  (R)emove an agent (R).
  (Q)uit.
Choose your action: A,E,L,R or Q: A

  * A name for the new agent: testclient
  * The IP Address of the new agent: 172.16.19.20
  * An ID for the new agent[002]: 002
Agent information:
  ID:002
  Name:testclient
  IP Address:172.16.19.20

Confirm adding it?(y/n): y
Daha sonra E)xtract key for an agent seçilerek ossec server agent için key oluşturur.
Choose your action: A,E,L,R or Q: E

  ID: 002, Name: testclient, IP: 172.16.19.20
Provide the ID of the agent to extract the key (or '\q' to quit): 002

Agent key information for '002' is:
MDAyIHRlc3RjbGllbnQgMTcyLjE2LjE5LjIwIDU4ZDUwYTg5MmYwM2FjYzg5MmM4MDk3YzlmNmU1NjZhMmI0NWIyYzQxMTFiZjAyMDA5YzIyNzFkZTBkODUzNDA=
 • Oluşturulan anahtar ossec agent kurulan testclient içerisine yapıştırılır.
root@testclient:~# /var/ossec/bin/manage_agents

****************************************
* OSSEC HIDS v2.8.3 Agent manager. *
* The following options are available: *
****************************************
  (I)mport key from the server (I).
  (Q)uit.
Choose your action: I or Q: I
Paste it here (or '\q' to quit): MDAyIHRlc3RjbGllbnQgMTcyLjE2LjE5LjIwIDU4ZDUwYTg5MmYwM2FjYzg5MmM4MDk3YzlmNmU1NjZhMmI0NWIyYzQxMTFiZjAyMDA5YzIyNzFkZTBkODUzNDA=

Agent information:
  ID:002
  Name:testclient
  IP Address:172.16.19.20
Confirm adding it?(y/n): y
Added.
** Press ENTER to return to the main menu.
 • Aşağıdaki komut ile test makinası üzerindeki Ossec servisi yeniden başlatılarak agentin servera bağlanması sağlanılır.
root@testclient:~# /var/ossec/bin/ossec-control restart
 • Ossec agentlarda integrity check yapılması istenilen dosyalar “/var/ossec/etc/ossec.conf” dosyası içerisine yazılmaktadır. Ön tanımlı olarak ossec aşağıdaki dosyalarda, 22 saatte bir syscheck yapmaktadır. Test için gerekli değişiklikleri görebilinmesi için “syscheck frequency600 yapılarak 10 dakikada bir syscheck yapılması sağlanılır.
root@testclient:~# vi /var/ossec/etc/ossec.conf
  <frequency>600</frequency>
<alert_new_files>yes</alert_new_files>
  <!-- Directories to check (perform all possible verifications) -->
  <directories check_all="yes">/etc,/usr/bin,/usr/sbin</directories>
  <directories check_all="yes">/bin,/sbin</directories>
<directories check_all="yes">/home/ahtapotops</directories>
 • Ossec ile sadece rootkit ve syscheck logları alınacağından dolayı “/var/ossec/etc/ossec.conf” dosyası içerisinde “localfile” yazılı aşağıdaki satırla silinmelidir.
 <localfile>
  <log_format>syslog</log_format>
  <location>/var/log/messages</location>
 </localfile>
 <localfile>
  <log_format>syslog</log_format>
  <location>/var/log/auth.log</location>
 </localfile>
 <localfile>
  <log_format>syslog</log_format>
  <location>/var/log/syslog</location>
 </localfile>
 <localfile>
  <log_format>syslog</log_format>
  <location>/var/log/dpkg.log</location>
 </localfile>
 <localfile>
  <log_format>syslog</log_format>
  <location>/var/log/vmware/hostd.log</location>
 </localfile>
 <localfile>
  <log_format>apache</log_format>
  <location>/var/log/apache2/error.log</location>
 </localfile>
 <localfile>
  <log_format>apache</log_format>
  <location>/var/log/apache2/access.log</location>
 </localfile>
 <localfile>
  <log_format>command</log_format>
  <command>df -h</command>
 </localfile>
 <localfile>
  <log_format>full_command</log_format>
  <command>netstat -tan |grep LISTEN |grep -v 127.0.0.1 | sort</command>
 </localfile>
 <localfile>
  <log_format>full_command</log_format>
  <command>last -n 5</command>
 </localfile>
 • Ossec agentın “ossec.conf” içerisinde değişiklik yapıldığından dolayı istemci üzerinde ossec servisi yeniden başlatılır.
root@testclient:~# /var/ossec/bin/ossec-control restart
 • Test için öntanımlı olarak verilen dizinlerin içinde bir değişiklik yapılarak oluşan olayın ossim içerisinde gözlenmesi sağlanılır. Ossec yeniden başlatıldıktan sonra 10 dakika kadar beklenilerek, kontrol edilmesi istenilen dosyaların hashlerini alması beklenilir. Hashlerin alınmasıyla beraber Testclient “/etc/hosts” dosyası içerisine girilerek dosyada değişiklik yapılır.
 • Ossec syscheck 10 dakika içerisinde yeniden başlayarak dosyaların hashlerini alır ve daha önceki hash ile karşılaştırarak değişikliği tespit ederek ossec içerisinde alarm oluşturur. Ossec ile oluşan alarm ossim içerisine ulaşarak event olarak karşımıza çıkar.
 • Ossim içerisinde oluşan eventi görebilmek için ossim web arayüzü açılır. Ossim menü içerisinde “Analysis” seçeneği altından “Security Events (SIEM)” sekmesi açılır. Açılan sayfa içerisnde “search” içerisine testclient hostunun ip adresi yazılır. SIEM
 • Arama sonucunda sayfanın alt kısmında Testclient hostu ile ilişkili eventlerin listesi görüntülenir. SIEM
 • Eventler arasında “AlienVault HIDS: Integrity checksum changed.” Eventi syscheck ile etc/host dosyasındaki değişikliklerin tespit edilmesiyle oluşan eventtir. Event tıklanması ile eventin ayrıntı bilgilerini gösteren sayfa açılmaktadır. Açılan sayfasını alt kısımlarına gelinmesi ile hangi dosyada değişiklik olduğu, alınan eski ve yeni hash değerlerinin bilgilerine ulaşılabilinmektedir. SIEM

Dosya Değişikliklerinde Alarm Üretilmesi

 • Ossec ajan yazılımı wget ile istenilen client içerisine indirilir. Aşağıdaki komutlar çalıştırılarak agent kurulumu başlatılır ve kurulum sırasında sorulan sorular aşağıdaki gibi yanıtlanır.
ahtapotops@testclient:~$ wget https://bintray.com/artifact/download/ossec/ossec-hids/ossec-hids-2.8.3.tar.gz
ahtapotops@testclient:~$ sudo su
root@testclient:/home/ahtapotops# tar xvf ossec-hids-2.8.3.tar.gz
root@testclient:/home/ahtapotops# cd ossec-hids-2.8.3
root@testclient:/home/ahtapotops/ossec-hids-2.8.3# ./install.sh

 ** Para instalação em português, escolha [br].
 ** 要使用中文进行安装, 请选择 [cn].
 ** Fur eine deutsche Installation wohlen Sie [de].
 ** Για εγκατάσταση στα Ελληνικά, επιλέξτε [el].
 ** For installation in English, choose [en].
 ** Para instalar en Español , eliga [es].
 ** Pour une installation en français, choisissez [fr]
 ** A Magyar nyelvű telepítéshez válassza [hu].
 ** Per l'installazione in Italiano, scegli [it].
 ** 日本語でインストールします.選択して下さい.[jp].
 ** Voor installatie in het Nederlands, kies [nl].
 ** Aby instalować w języku Polskim, wybierz [pl].
 ** Для инструкций по установке на русском ,введите [ru].
 ** Za instalaciju na srpskom, izaberi [sr].
 ** Türkçe kurulum için seçin [tr].
 (en/br/cn/de/el/es/fr/hu/it/jp/nl/pl/ru/sr/tr) [en]: en

1- What kind of installation do you want (server, agent, local, hybrid or help)? agent
 - Agent(client) installation chosen.
2- Setting up the installation environment.
 - Choose where to install the OSSEC HIDS [/var/ossec]:
  - Installation will be made at /var/ossec .
3- Configuring the OSSEC HIDS.
 3.1- What's the IP Address or hostname of the OSSEC HIDS server?: 172.16.19.207
 3.2- Do you want to run the integrity check daemon? (y/n) [y]: y
  - Running syscheck (integrity check daemon).
 3.3- Do you want to run the rootkit detection engine? (y/n) [y]:
  - Running rootcheck (rootkit detection).
 3.4 - Do you want to enable active response? (y/n) [y]: n
  - Active response disabled.
 • Ossec agent kurulmasıyla beraber agent ile server birbiri ile bağlanılır.
 • Ossec Server olarak clientlar ossim makinesine bağlanacağından dolayı ossim makinesine bağlanılarak anahtar alışverişinde bulunulur. Ossim içerisinde “manage_agents” çalıştırılarak “Add agent” ile yeni agent bilgileri server içerisine yazılır.
root@ossimcik02:~# /var/ossec/bin/manage_agents
****************************************
* OSSEC HIDS v2.8 Agent manager.  *
* The following options are available: *
****************************************
  (A)dd an agent (A).
  (E)xtract key for an agent (E).
  (L)ist already added agents (L).
  (R)emove an agent (R).
  (Q)uit.
Choose your action: A,E,L,R or Q: A

  * A name for the new agent: testclient
  * The IP Address of the new agent: 172.16.19.20
  * An ID for the new agent[002]: 002
Agent information:
  ID:002
  Name:testclient
  IP Address:172.16.19.20

Confirm adding it?(y/n): y
Daha sonra E)xtract key for an agent seçilerek ossec server agent için key oluşturur.
Choose your action: A,E,L,R or Q: E

  ID: 002, Name: testclient, IP: 172.16.19.20
Provide the ID of the agent to extract the key (or '\q' to quit): 002

Agent key information for '002' is:
MDAyIHRlc3RjbGllbnQgMTcyLjE2LjE5LjIwIDU4ZDUwYTg5MmYwM2FjYzg5MmM4MDk3YzlmNmU1NjZhMmI0NWIyYzQxMTFiZjAyMDA5YzIyNzFkZTBkODUzNDA=
 • Oluşturulan anahtar ossec agent kurulan testclient içerisine yapıştırılır.
root@testclient:~# /var/ossec/bin/manage_agents

****************************************
* OSSEC HIDS v2.8.3 Agent manager. *
* The following options are available: *
****************************************
  (I)mport key from the server (I).
  (Q)uit.
Choose your action: I or Q: I
Paste it here (or '\q' to quit): MDAyIHRlc3RjbGllbnQgMTcyLjE2LjE5LjIwIDU4ZDUwYTg5MmYwM2FjYzg5MmM4MDk3YzlmNmU1NjZhMmI0NWIyYzQxMTFiZjAyMDA5YzIyNzFkZTBkODUzNDA=

Agent information:
  ID:002
  Name:testclient
  IP Address:172.16.19.20
Confirm adding it?(y/n): y
Added.
** Press ENTER to return to the main menu.
 • Aşağıdaki komut ile test makinası üzerindeki Ossec servisi yeniden başlatılarak agentin servera bağlanması sağlanılır.
root@testclient:~# /var/ossec/bin/ossec-control restart
 • Ossec agentlarda integrity check yapılması istenilen dosyalar “/var/ossec/etc/ossec.conf” dosyası içerisine yazılmaktadır. Ön tanımlı olarak ossec aşağıdaki dosyalarda, 22 saatte bir syscheck yapmaktadır. Test için gerekli değişiklikleri görebilinmesi için “syscheck frequency600 yapılarak 10 dakikada bir syscheck yapılması sağlanılır. “directories check_all=”yes”” parametresine syscheck takibi yapılması amacyla /home/ahtapotops dizini eklenir.
root@testclient:~# vi /var/ossec/etc/ossec.conf
  <frequency>600</frequency>
<alert_new_files>yes</alert_new_files>
  <!-- Directories to check (perform all possible verifications) -->
<directories check_all="yes">/home/ahtapotops</directories>
 • Ossec agentın “ossec.conf” içerisinde değişiklik yapıldığından dolayı istemci üzerinde ossec servisi yeniden başlatılır.
root@testclient:~# /var/ossec/bin/ossec-control restart
 • Test olarak kritik dosya olarak belirlenen /home/ahtapotops dosyası içerisine bir text dosyası eklenir. Ve syscheck işleminin yapılması için 10 dakika kadar beklenerek eventin oluşması gözlemlenir.
 • Analysis” seçeneği altındaki “Security Events (SIEM)” sekmesi açılır. Açılan sayfa içerisinde “search” bölümüne testclient hostunun ip adresi yazılır. Sayfanın alt kısmında syscheck yapılan dizin içerisine yeni bir dosya eklenildiğinden dolayı “AlienVault HIDS: File added to the system” eventi oluştuğu gözlemlenir. SIEM
 • Event üzerine tıklanılarak ayrıntılı olarak event bilgilerinin gözlemdiği sayfa açılır ve sayfanın alt kısımlarına gelerek oluşturulan dosyanın adına ulaşılır. SIEM

OpenVAS ile Açıklık Tarama/Analiz Yapılması

 • OSSIM içerisinde mevcut bulunan OpenVAS ile tanımlanan sistemler üzerinde açıklık tarama/analiz işlemleri yapılabilmektedir.
 • Assetler seçilerek tarama işlemi yapılması için, OSSIM yeni kurulumundan sonra OSSIM içerisine Asset eklenmelidir.
 • OSSIM Asset eklemek için OSSIM içerisinde Asset oluşturmak için menü içerisinde “ENVIROMENT” altından “Assets & Groups” sekmesi açılır. SIEM
 • Açılan sayfada “ADD ASSET” butonuna basılırak “add host” seçeneği seçilir. SIEM
 • İlgili ekranda tarama yapılacak sunucunun adı ve IP adresi girilerek “save” butonuna basılır. SIEM
 • Asset ekleme işlemi tamamlandıktan sonra açıklık taraması yapmak için, OSSIM web arayüzünde bulunan menü sekmelerinden “ENVIRONMENT” altından “Vulnerabilities” sayfasına ulaşılır. SIEM
 • Vulnerabilities” sayfasında sağ köşede bulunan “setting” butonuna basılarak tarama sırasında bağlantı için kullanılacak bilgileri oluşturmak amacı ile “credentials” formu çıkmaktadır. SIEM
 • Form içerisinde kullanıcı adı ve şifresi verilerek kaydedilir. SIEM

 • Kaydetme başarılı olduktan sonra sayfanın sol tarafında “credentials” içerisinde oluşturulan yeni bir kayıt belirmektedir.

 • Action” altında kırmızı kalemin bulunduğu butona basılarak oluşturulan giriş bilgilerinin doğruluğu kontrol edilir. SIEM
 • Açılan sayfada host IP adresi yazılarak bağlantı kontrol edilir. SIEM
 • Başarılı giriş gözlenmesi ile isteğe bağlı olarak tarama sırasında giriş bilgileri verilerek belirli bir kullanıcı hakları ile tarama yapılması sağlanabilir. SIEM
 • Credentials” tanımlanması yapılması ile sol köşede bulunan çarpı tıklanılaran vulnerabilities sekmesine geri dönülür.
 • Açıklık tarama işlemine başlanılması için “Vulnerabilities” sayfası üzerinde “SCAN JOBS” seçeneği seçilir.
 • Sol köşede bulunan “NEW SCAN JOB” seçilir. Açılan sayfa ile yeni bir tarama gerçekleştirilmesi için gerekli “Create Scan Job” formu doldurulur. SIEM
 • Job name - Taramanın adı girilir.
 • Profile - Taramanın çeşidi seçilir. 3 çeşit tarama tanımlanabilmektedir.
  • Deep - Non destructive Full and Slow scan
  • Default - Non destructive Full and Fast scan
  • Ultimate - Full and Fast scan including Destructive tests
 • Schedule Method: Taramanın periyodik olarak ne sıklıkla yapılacağı veya ne zaman yapılması istenildiği girilir.
  • Immediately: Taramanın Anında yapılması için seçilir.
  • Run Once: Bir kere tarama yapılması için seçilir. Tarama yapılması istenilen gün ve zaman girilir.
  • Daily: Günlük olarak tarma yapılması için seçilir. Başlangıç günü, frequency olarak kaç günde bir tarama yapılması ve tarama saati seçilir.
  • Day of the Week: Haftada bir kere belirlenen günde ve saatte tarama yapılması için seçilir. Başlangıç günü, haftanın hangi günü olması istenildiği, frequency olarak kaç haftada bir yapılması istenildiği ve tarama saati seçilir.
  • Day of the Month: Ayın belirlenen gününde tarama yapılması için seçilir. Başlangıç günü, ayın hangi günü tarama yapılması istenildiği ve tarama saati girilir.
  • Nth week of the Month: Ayın belirlenen haftasında tarama yapılması için seçilir. Başlangıç günü, haftanın günü, belirlenen aydaki taramanın yapılması istenilen hafta ve zaman girilir.
 • Belirli/yetkili bir kullanıcı bilgileri ile tarama yapılmak isteniyor ise, “ADVANCED” sekmesinden giriş bilgileri verilerek açıklık taraması yapılabilmektedir. Yetkili kullanıcı bilgisi oluşturulan credentials seçilerek ssh veya smb ile yapılabilmektedir. SIEM
 • Taramayı başlatmadan önce son işlem olarak taramaya dahil edilmek istenen asset veya asset grubu seçilir.
 • NEW JOB” butonuna basılarak tarama başlatılır.
 • Açılan yeni sayfa üzerinde tarama tarama işlemleri gözlemlenebilmektedir. SIEM

Yazılım Envanter Bilgilerinin Çıkartılması

 • OSSIM içerisinde bulunan “OCS-NG” ajan yazılımı kullanılarak yazılım envanter bilgileri kayıt altında tutulmaktadır.
 • Linux sunucularda Ocs-ng ssl ile çalıştığından dolayı ssl sertifika agent makineler içerisine güvenilir sertifikalar içerine yerleştirilir. Server olarak kullanılacak ocs-ng serverın bulunduğu ossim ssl sertifikası alınarak linux makine içerisine kopyalanır.
alienvault:~# cat /etc/ssl/Ahtapot-ossim-keys/certificate.crt
 • Ossim içerisinden alınan crt dosyası linux testclient güvenilir sertifikalar içerisine eklenilir. Ca-certificates içerisinde yeni bir crt dosyası oluşturarak ossim ssl crt dosyası yapıştırılır. Sertifikalar update edilir.
root@testclient:~# vi /usr/local/share/ca-certificates/ossim_ssl.crl
root@testclient:~# update-ca-certificates
1 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d....done.
 • Testclient /etc/hosts dosyası içerisine ossim makinesinin hostname ve ip adresi girilir.
root@testclient:~# cat /etc/hosts
172.16.19.201 ossim01.gdys.local ossim01
 • Envanter bilgilerini alabilmek için “linux” sistemlerde “ahtapot-fusioninventory-agent” kurulumu yapılır.
root@testclient:~# apt-get install ahtapot-fusioninventory-agent 
 • Kurulumun tamamlanması ile agent yapılandırma dosyası açılarak server ve ssl sertifika bilgileri girilir.
root@testclient:~# vi /etc/fusioninventory/agent.cfg
server = https://ossim01/ocsinventory
ca-cert-file =/etc/ssl/certs/ossim_ssl.pem
logfile = /var/log/fusioninventory.log
debug = 2
 • Aşağıdaki komut girilerek envanter bilgileri ocs-ng içerisine gönderilmesi sağlanılır.
root@testclient:~#fusioninventory-agent debug 
 • Fusioninventory-agent cron ile saatlik olarak envanter bilgilerini server içerisine göndermektedir.
 • Windows sistemlerinde fusioninventory-agent kurulumu için forge.fusioninventory.org/projects/fusioninventory-agent-windows-inastaller/files sitesinden indirilerek kurulur.
 • Ocs-ng ssl ile çalıştığından dolayı ssl sertifika agent makineler içerisine güvenilir sertifikalar içerine yerleştirilir.Server olarak kullanılacak ocs-ng serverın bulunduğu ossim ssl sertifikası ve pem dosyası windows makine içerisine kopyalanır.
alienvault:~# cat /etc/ssl/Ahtapot-ossim-keys/certificate.crt
alienvault:~# cat /etc/ssl/certs/ossimweb.pem
 • Windows başlat sekmesine “mmc” yazılarak “Microsoft Management Console” başlatılır. MMC içerisinde file sekmesinden “Add/Remove Snap-ins” seçilir. SIEM
 • Snap-ins” içerisinden sertifika eklemek için “certificates” seçilir ve “add” butonunu basılır. SIEM
 • Sertifikayı bilgisayar hesabına ekleyeceğimizden dolayı “Computer Account” seçilir ve “Next” butonuna basılır. SIEM
 • Eklenilen snap-ins yerel bilgisayardan yönetileceğinden dolayı “local computer” seçilir ve “Finish” butonuna basılır. SIEM
 • Seçilen snap-ins içerisinde certifiicates gözlenmesi üzerine “ok” denilerek işlem tamamlanır. SIEM
 • Console Root” altında seçilen snap-ins certificates gözlemlenir. Burada ossim sertifikasını güvenilir root sertifikalar içerisine ekleyeceğimizden dolayı “Trusted Root Certifications Authorities” seçeneği altından “certificates” sağ tıklanarak “All Tasks => Import” seçilir. SIEM
 • Ossim sertificasını sisteme eklemek için “import” sihirbazı çalıştırılır. SIEM
 • Browse” seçeneği seçilerek ossim içerisinden kopyalanan ssl sertifikası “certificate.crt” verilir. SIEM
 • Sertifikanın ekleneceği dizin seçilir. “Trusted root certification Authorities” içerisine eklenmelidir. SIEM
 • Sertifika ekleme sihirbazı kapatılır. SIEM
 • Certificates” içerisinde “Ossim Hostname” sertifikası açıldığı zaman içerisinde başarılı bir şekilde eklendiği gözlemlenir. SIEM

 • Sertifika eklendikten sonra Windows hosts dosyası içerisine ossim hostname ile ip adresi eklenmelidir.

 • Başlat menusunden program ara içerisine notepad yazılır. Notepas.exe sağ tıklanılarak yönetici olarak çalıştır seçilir. Notepad yönetici olarak açılır. Notepad içerisinde “Dosya-> open” ile windows host dosyası “C:\Windows\System32\drivers\etc\host” içerisinden seçilir.
 • Windows Host dosyası içerisine envanter bilgilerinin gönderileceği ossim makinesinin ip adresi ve hostname yazılmalıdır. NOT: DNS bulunması durumunda “DNS” içerisine ossim bilgileri girilmesiyle “host dosyası içerisinde değişiklik yapılmasına gerek duyulmamaktadır. NOT:Ossim hostname ssl sertifika oluşturulan CN ile aynı olmalıdır.

 • Host dosyasının da eklenmesi sonucunda windows browserdan ossim hostname kullanılarak web arayüzüne ulaşılabilinmektedir.

 • Fusioninventory agent ssl ile çalıştırılacağından dolayı “ossimweb.pem” dosyası windows içerisine kaydedilir.
 • Fusioninventory agent eklenme işlemi için öncelikle web sitesinden güncel windows agent indirilerek çalıştırılır.
http://forge.fusioninventory.org/projects/fusioninventory-agent-windows-installer/files

SIEM

SIEM

 • Inventory” özelliğini kullanıcağımızdan dolayı inventory “default” olarak devam edilir. SIEM
 • Fusioninventory-agent’ın yükleneceği klasör belirlenir. SIEM
 • Server olarak kullandığımız makinenin adresi verilmelidir. “Ocs Inventory Server ”kullanıcağımızdan dolayı https://ossim_hostname/ocsinventory şeklinde ossim makinesinin hostname’i verilerek yazılmalıdır. SIEM
 • Agent ssl kullanarak envanter bilgisini göndermesi için Ossim ssl sertifikası “ossimweb.pem” dosyası verilir. SIEM
 • Proxy kullanımı durumunda “proxy” bilgileri girilir. SIEM
 • Fusion Inventory agent windows içerisinde çalışma modu seçilir. Windows servisi olarak seçilir. SIEM
 • Fusion Inventory agent’ın http server özelliği bulunmaktadır. Kullanılmak istenilir ise enable yapılabilir. SIEM
 • Fusion Inventory Agent seçenekleri olarak tüm kullanıcılar için oluşturulması ve yüklemenin ardından direk çalıştırılması için aşağıdaki gibi seçilir. SIEM

SIEM

 • Agent loglarını ayrıntılı olarak incelemek istenilir ise “debug” seçenekleri 2 olarak seçilir. “Install” seçilerek yükleme başlatılır. SIEM

 • Yükleme işlemi tamamlanır. SIEM

 • Agentin envanter bilgisini gönderdiğini test etmek için “C:\Program Files\FusionInventory-Agent içerisinde fusioninventory-agent.bat” dosyası çalıştırılarak server içerisinde envanter bilgileri gözlemlenir.
 • Ossim menü içerisinde “Enviroment” altından “OCS Inventory” sekmesi açılır. Ocs-Inventory öntanımlı kullanıcı “admin” parola ise “admin” dir. SIEM
 • Envanter bilgileri “Linux” makinelerde cron ile 1 saate bir göderilmektedir. “Windows” makinelerde ise ön tanımlı olarak 24 saat olarak ayarlanmıştır. Ocs arayüzünde ingiliz anahtarı simgesinin üzerine gelinerek “config” seçilir. SIEM
 • Açılan config sayfası içerisinde “server” sekmesine tıklanılır ve burada “prolog frequency” içerisindeki 24 yerine 1 yazılarak envanter bilgisinin 1 saatte bir alınması sağlanılır. SIEM
 • Envanter bilgisini gönderen makinelerin bilgilerine ulaşılması için ocs sayfası içerisinde sol tarafta bulunan “all computer” ikonuna tıklanılarak bağlı makine bilgilerine ulaşılır. SIEM
 • Açılan ekranda makinelerin hostnameleri ve en son ne zaman bağlandıkları bilgilerine ulaşılır. Makinelerin isimlerine tıklanması ile makinede bulunan envanter bilgilerine ulaşılabilmektedir. SIEM

SIEM

Risk Analizi ve Yönetiminin Kullanılması

 • Sürekli olarak giderilemeyen açıklıklar için risk analizi ve yönetimi yapılmasına simple risk kullanılarak sağlanmıştır.
 • OSSIM menü içerisinde “Environtment” altında “Simple Risk” sekmesi tıklanılarak simple risk arayüzüne ulaşılmaktadır.
 • Simple Risk ön tanımlı kullanıcı adı “admin”, şifresi “admin” olarak giriş yapılmaktadır. SIEM
 • Simple Risk sayfasında sol üst sekmelerden “risk management” tıklanılarak giderilemeyen açıklıklar için gerekli bilgilerin girişi yapılır. Test olarak OSSIM içerisinde yapılan açıklık taraması ile tespit edilen “apache/server status accesible” açıklığının bilgileri girilir. SIEM

SIEM

 • Açıklık bilgilerinin girişi tamamlanması ardından “submit” butonuna basılır. Simple Risk içerisinde “reporting” tıklanılarak oluşturulan açıklık bilgileri ile ilgili raporlara ulaşılabilinmektedir. Test olarak bir adet girdi yapılan aıklıktan dolayı “open risk status1 olarak gözlenmektedir. SIEM
 • Reporting” sekmesinin sol menüsünde “All open Risks Needing a Review” seçilerek açılmış risk bilgilerine ulaşılabilmektedir. SIEM

OSSIM Üzerinde Bulunan Konu Takip Sisteminin Kullanımı

 • Ossim içerisinde bulunan konu takip sistemi ile oluşan anormalliklere, eventlere, alarmlara ve zafiyetlere özel ticket açılabilir. Açılan ticket durumu ilerleme süresinde değiştirilebilir içerisine notlar, açıklamalar ve eklentiler eklenebilir.
 • OSSIM menüsü içerisinde “Analysis” seçeneği altında bulunan “Tickets” sekmesi içerisinde konu takip sistemine ait menü bulunmaktadır. SIEM
 • OSSIM konu takip sayfası içerisinde el ile kayıt açılabilmektedir. Sayfanın altında bulunan “Open a new ticket manually” seçilerek alarm, event,vulnerability ve anormally olmak üzere 4 çeşit kayıt açılabilmektedir. Test olarak alarm seçilerek “create” butonuna basılır. SIEM
 • Açılan sayfada alarm kayıt formu doldurularak yeni bir kayıt oluşturulur. SIEM
 • Oluşturulan kayıt seçilerek kayıt bilgilerine ulaşılabilinmektedir. SIEM

SIEM

 • Kayıt bilgilerinin alt kısmında oluşturulan kayıdın “status, priority, atanan kişi” alanları değiştirilebilir; “açıklama ve attachment” eklenebilir. SIEM
 • Zafiyet taraması ile bulunan açıklıkların seviyesine göre kayıt otomatik veya el ile açılır. Otomatik kayıt açılması için açıklık taraması sonucunda belirlenen açıklık seviyesi ve üstü için “threshold seviyesi ayarlanması gerekir. Bunun için OSSIM menü içerisinden “Configuration => Administration => Main => Vulnerability Scanner” sekme içerisine gelinir SIEM
 • Vulnerability Scanner” içerisinde “Vulnerability Ticket Threshold” değiştirilerek otomatik olarak kayıt açılması için zafiyet seviyesi seçilir. Seçilen seviye ve üstündeki tüm seviyeler zafiyet taraması sonucunda otomatik olarak ticket açılır. Vulnerability Ticket Threshold seviyelari olarak Info, Low, Medium, High seçilebilir ve Disable seçildiği zaman otomatik olarak ticket açma özelliği kapatılmış olur. SIEM
 • Açıklık taraması ile otomatik olarak açılan kayıtlar OSSIM menüsü içerisinde “Analysis” sekmesi altındaki “Tickets” sayfası içerisinde gözlemlenir. SIEM
 • Kayıtlar içerisinde “submitter” olarak OpenVAS yazanlar açıklık taraması sonucunda oluşturulmuş otomatik kayıtlardır. SIEM
 • OSSIM tarafından tespit edilen alarmların kayıt sistemi ile entegre olarak test edilmesi için OSSIM içerisinde “action” ve “policy” oluşturulması gerekmektedir.
 • OSSIM içerisinde otomatik kayıt açılmasını sağlayan yapının oluşturulması için menü içerisinde “Configuration => Threat Intelligence => Actions seçilr. SIEM
 • Action” içerisnde “tpye” olarak “Open a Ticket” seçilerek kayıt açılması sağlayan yapı oluşturulur. “Condition” içerisinde “Any” olması durumunda oluşan olay ve alarmların hepsi için kayıt oluşturulur. “Only if it is an alarm olması durumunda alarm oluştuğunda kayıt açılır. “Define logical condition” olması durumunda belirlenen duruma göre kayıt oluşturulur.
 • IN CHARGE” seçeneğinde otomatik olarak açılan kayıtların kimin atanacağı belirlenir. SIEM
 • Olurşturulan yapının çalıştırılması için “policy” oluşturulmalıdır. Aynı menü içerisinde “policy” seçilerek veya aynı “Configuration => Threat Intelligence => Policy” adımları seçilerek policy oluşturulması sağlanılır. 2 çeşit policy vardır. “Default policy group” OSSIM içerisinde bulunan “data source” aracılığı ile oluşan olaylar için, “Policies for events generated in server” OSSIM içerisinde oluşturulan “korelasyon directiveleri ile oluşan olaylar için bulunmaktadır. SIEM
 • OSSIM içerisinde oluşturulan “directive” ile oluşan alarmlar için otomatik kayıt açılmasının sağlanması için “Policies for events generated in server” içerisinde “new” butonuna tıklanılır. Açılan yeni sayfada “policy” ismi verilir. SIEM
 • Sayfanın alt kısımında “policy condition” içerisinde policynin aktif olması için gerekli olay çeşidi seçilir. Korelasyon sonucu oluşan directive olayları için çalışması istenildiğinden “directive event” seçilir. SIEM
 • Directive olayları oluşması sonucunda aktif olacak alarmlara otomatik kayıt açması için oluşturduğumuz aksiyonu seçmek için sayfanın alt kısmındaki “policy consequences” seçilir. Burada action içerisinde “Available Actions” altında kalan oluşturulan alarmın sağ tarafındaki artı kısmına tıklanılarak “Active Actions” altına alınır. SIEM
 • Action” seçilmesiyle birlikte “SIEM” sekmesi açılarak oluşan directive olayların özellikleri değiştirilebilir. Oluşacak alarmların değerleri değiştirilmeden kayıt açılması için bu sekme içerisinde bir değişiklik yapılmadan “update policy” butonu tıklanılarak kaydedilir. SIEM
 • Oluşturulan yeni policynin aktif hale getirilmesi için “Reload Policies” tıklanarak policynin aktif hale getirilmesi sağlanılır. SIEM
 • Oluşan policy ile alarmlar için otomatik ticket açılmasının sağlanmasının test edilmesi için oluşturulan directive tetiklenir ve Directive ile alarm oluşması gözlemlenilmesiyle “ticket” sekmesi açılarak otomatik alarmın oluştuğu gözlemlenir. SIEM
 • Directive kuralların tetiklenmesi ile alarm oluşturulup “Analysis” altında bulunan “tickets” sekmesi içerisine directive alarmları ile oluşan kayıtlar gözlemenebilir. SIEM

Group Policy ile Nxlog ve Ossec-agent Kurulumu

1) Windows Server açıldığında Sever Manager otomatik olarak açılmaktadır. Server Manager sayfasında sağ tarafta bulunan Tools sekmesinden “Active Directory User and Computers“’a tıklanır.

GPolicy

2) Active Directory User and Computers sayfası açıldığında sol tarafta bulunan domain name üzerine sağ tıklanır ve New -> Organizational Unit seçeneği seçilir.

GPolicy

3) New Object sayfasında oluşuturulacak Organizational Unit object’ine bir isim verilir.

GPolicy

4) İstanbul object’i oluşturulduktan sonra içerisine group policy ile kurulum ve değişiklik yapacağımız makineler sürükle bırak yöntemi ile taşınmalıdır. Bu bilgisayarla Active Directory domainine eklenmiş bilgisayarlardır.

GPolicy

5) Masaüstü veya istediğiniz bir dizinde bir dosya oluşturulur. Bu dosya içerisinde kurulum yapacağınız msi dosyalarını, değiştireceğiniz dosyaların son halini veya uygulamak istediğiniz scriptleri koymalısınız. Daha sonra dosya üzerine sağ tıklanır ve “Properties” seçeneği seçilir.

GPolicy

6) Açılan sayfada “Advanced Sharing” butonuna tıklanır.

GPolicy

7) Açılan Advanced Sharing sayfasında “Permissions” butonuna tıklanır.

GPolicy

8) Açılan Permissions sayfası dosya için izinlerin yönetildiği sayfadır. Bu sayfa içerisinde hangi kullanıcıların bu dosyayı görmesi isteniyorsa “Add” butonuna tıklanarak izin verilebilir. Daha sonra “OK” butonuna basılır. Aşağıda kullanıcı ayırt edilmeksizin everyone ve Authenticated users’a full control verilmiştir.

GPolicy

9) Properties sayfasında “Securty” bölümüne gelinir. Burada paylaşılan dosya üzerinde kontrol sağlayabilecek kullanıcılar belirlenir sonrasında Apply ve Ok butonlarına basılmalıdır. Aşağıda Authenticated users ve Administrator’e full kontrol verilmiştir.

GPolicy

10) Server Manager sayfasıda Tools bölümünde bulunan “Group Policy Management” seçeneğine tıklanır.

GPolicy

11) Açılan Gorup Policy Management sayfasında 3. Adımda oluşturulan Organizational Unit ile aynı isimde olan object’e sağ tıklanır ve “Create a GPO in this domain, and Link it here” seçeği seçilir.

GPolicy

12) Açılan pencerede oluşturulacak new GPO’ a bir isim yazılır ve OK butonuna tıklanır. Nxlog kurulumu yapacağımız için ismini nxloginstall olarak verilmiştir.

GPolicy

13) Oluşturulan GPO object’ine sağ tıklanır ve Edit seçeneği seçilir. Açılan Group Policy Management Editor sayfasında Computer Configuration -> Policies -> Software Settings -> Software installatiton alt sekmesine gidilir. Sağ tarafta bulunan boş alanda sağ tıklanır ve New -> Packages seçeneği seçilir.

GPolicy

14) Açılan sayfada paylaşım yapılan klasörün Network Path’i yukarıda bulunan dosya gösterme alanına kopyalanır ve Enter butonuna basılır. Bu sayade paylaşılan dosyanın içerisine girmiş oluruz. Burada nxlog kurulumu yapacağımız için kurulacak nxlog’un msi dosyası seçilir ve Open butonuna tıklanılır ve kurulum adımı Assigned olarak seçilir. (Network Path’i klasör üzerine sağ tıklayıp Share kısmından edinebilirsiniz.)

GPolicy

15) Software installation işlemleri yapıldıktan sonra ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

GPolicy

16) Ossec-agent’ı kurulumu yapmak için 11. adımdaki gibi yeni bir GPO oluşturulur ve GPO’ ya bir isim verilir.

GPolicy

17) Ossec agent kurulumu için oluşturulan GPO da 13, 14, 15 maddelerdeki adımlar aynen izlenir ve paylaşım yapılan klasör içinde ossec-agent kurulumu yapılcak msi dosyası seçilir. İşlemler sırasıyla yapıldığında ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

GPolicy

18) Bu işlemlerin ardından herhangi bir hata olup olmadığını gözlemlemek için PowerShell de “gpupdate.exe /force” komutu aşağıdaki gibi çalıştırılır.

GPolicy

19) Kurulum yapılmasını istediğimiz makinelerin cmd ekranında da “gpupdate /force” komutu çalıştırılır ve gorup policy’i update etmesi için “Y” seçeneği seçilir.

GPolicy

20) Makine yeniden başlatıldıktan sonra nxlog ve ossec-agent’ın kurulmuş olması gerekmektedir.

GPolicy

21) Kurulumlar sorunsuz gerçekleştirildikten sonra nxlog uygulamasının istenilen makinelerde konfigurasyon dosyasının değişmesi için için 11. adımdaki gibi yeni bir GPO oluşturulur ve GPO’ ya bir isim verilir.

GPolicy

22) Oluşturulun GPO üzerine sağ tıklanır ve edit seçeneği seçilir. Açılan pencere de “Computer Configurations -> Preferences -> Windows Settings -> Files” üzerine sağ tıklanır ve “New -> File” seçeneğine tıklanır.

GPolicy

23) Açılan pencerede “Action” seçeneği “Replace” olarak seçilir. “Source file” seçeneğine nxlog.conf dosyasının güncel içeriğini barındıran dosya yolu seçilmelidir. (Bu dosya paylaşım yapılan klasör içerisinde olmalıdır). Destination file seçeneğine makinelerde değiştirilmesi istenen dosya yolu seçilir ve “OK” butonuna basılır.

GPolicy

24) File replace adımlarını uyguladıktan sonra ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

GPolicy

25) Ossec-agent programının config dosyasını değiştirmek için ise nxlog’ta olduğu gibi 22, 23, 24. adımlar aynı şekilde izlenir tek fark “Source file” bölümünde ossec.conf dosyasının güncel halinin paylaşım dosyası içerisinde seçilmesi ve “Destination file” bölümünde ossec.conf’un makinelerde hangi yolda bulunduğunu belirtmektir. Ossec.conf dosyası için işlemler tamamlandığında ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

GPolicy

26) Nxlog konfigurasyonunda yer alan keyleri belirtilen dizinde oluşturulmasıiçin 11 maddede olduğu gibi yeni bir GPO oluşturulur. Oluşturulan GPO üzerine sağ tıklanıp edit seçeneği seçilir. Açılan sayfada Computer Configurations -> Preferences -> Windows Settings -> Files üzerine sağ tıklanır ve New -> File tıklanır. Açılan sayfa içerisinde “Action” seçeneği “Create” olarak seçilir. Sources file bölümüne yerleştirilmesi istenen dosya(rooCA.pem) paylaşım klasörü içinden seçilir. Destination file bölümüne ise dosyanın hangi dizine hangi isimle konulacağı dosya yolu olarak belirtilir ve “OK” butonuna tıklanır.

GPolicy

27) Aynı GPO içerisinde 26 adımı diğer keyler içinde tekrarlanır. Toplamda 3 tane key konulması gerekmektedir.(rootCA.pem, clientHost.crt, clientHost.key) Keylerin tamamı eklendikten sonra ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. Bu keyler makinelerde Gorup policy update edildiğinde istenilen dizine koyulmuş olacaktır.

GPolicy

28) Ossec-agent’ ın otomatik client key alması için paylaşım dosyası içerisinde ossecKeyexchange.bat script dosyası oluşturulur ve içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.

@ECHO OFF

IF EXIST "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec-agent.exe" (
  IF NOT EXIST "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\client.keys" (
    cd "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\"
    "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\auto_ossec.exe" 172.16.16.88
  )
)

29) Keyexchange scriptini makinelerde çalışmasını sağlamak için 11 maddedeki gibi yeni bir GPO oluşturulur ve GPO üzerine sağ tıklanıp edit seçeneği seçilir. Açılan pencerede Computer Configuration -> Policies -> Windows Settings -> Scripts seçeneğine gelinir. Sağ tarafta açılan Scripts menüsünden “Startup” seçeneğine tıklanılır.

GPolicy

30) Açılan startup penceresin “Add” butonuna tıklanır ve Browse butonuna tıklanılarak paylaşım klasörü içerisine oluşturulan script seçilir. Script herhangi bir Parametre almayacağı için “Scripts Parameters” seçeneği boş bırakılır ve OK butonuna basılır. Böylelikle makineler ilk açıldığında ossecKeyexchange.bat scriptinin otomatik olarak çalışması sağlanmış olacaktır.

GPolicy

31) Tüm adımlar tamamlandıktan sonra Active Directory’de PowerShell’de 18. adımda belirtildiği gibi “gpupdate.exe /force” komutu çalıştırılır. Ardından 19. adımda olduğu gibi kurulum yapılacak makinelerin cmd ekranında “gpupdate /force” komutu çalıştırılıp Y parametresi verildiğinde bilgisayar tekrar açıldığında nxlog ve ossec-agent’ın kurulmuş olduğu konfigurasyon dosyalarının değiştirildiği, nxlog için keylerin istenilen dizine koyulduğu, ossimde auto-server.py dosyası çalışır durumda ise client keylerin otamatik alındığı gözlemlenmiş olacaktır.

NOT: Tüm kurulum ve yapıladırmalar tamamlandıktan sonra nxlog ve ossec-agent için konfigurasyon dosyalarının değişiminin yapıldığı GPO unlink yapılması gerekmektedir. Unlink işlemi yapılmassa konfigurasyon dosyalarında daha sonra bir değşiklik yapıldığında GPO konfigurasyon dosyasında yapılan değişiklikleri ezer.

OSSIM Yeni Kullanıcı Oluşturma

 • Ossim Web Arayüzü içerisinde yeni kullanıcı oluşturma admin yetkisine sahip kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir.
 • Ossim arayüzünden admin olarak giriş yapılır.

SIEM

 • Ossim sekmelerinde Configuration->Administration seçilir. SIEM

 • Bu sekme içerisinde kullanıcı eklenilir, silinir veya değişiklik yapılabilmektedir. Yeni kullanıcı eklemek için new seçilir.

SIEM

 • Açılan yeni sekme içerisinde oluşturulacak yeni kullanıcının bilgileri girilmelidir. Burada “ENTER YOUR CURRENT PASSWORD” içerisinde admin’in password’ü girilmelidir. “ASK TO CHANGE PASSWORD AT NEXT LOGIN” seçeneğinin “yes” seçilmesi ile yeni kullanıcı ilk login olduğu zaman kullanıcıdan yeni bir password oluşturması istenilir. “MAKE THIS USER A GLOBAL ADMIN” seçeneği oluşturulan yeni kullanıcının “admin**” yetkilerine sahip olmasını sağlar.

SIEM

 • Admin yetkilerine sahip olmayan bir kullanıcının “ALLOED MENUS” seçeneği ile Ossim Arayüzü içerisinde bulunan menulerde erişim kısıtlaması yapılabilmektedir. Oluşturulan yeni kullanıcının hangi menuleri görüntülenmesi istenildiği belirlenir.

SIEM

 • ASSET FILTERS” seçeneği ile yeni kullanıcının Ossim içerisine bulunan assetler ile ilgili bilgileri görüntülemede kısıtlama yapılabilmektedir. Kullanıcı burada seçilen belirli assetler ile ilgili bilgileri görüntüleyebilmektedir.

SIEM

 • Kullanıcı oluşturmak için gerekli yerlerin doldurulması tamamlanması ile SAVE butonuna basılarak bilgiler kaydedilir ve yeni kullanıcı oluşturulur.

SIEM

Risk Analizi ve Yönetimi Yeni Kullanıcı Oluşturma

 • Ossim Web Arayüzünden Environment->SimpleRisk sekmesi seçilerek simplerisk açılır. Simplerisk’e admin kullanıcısı ile giriş yapılır.

SIEM

 • Simplerisk menusunden “Configure” seçilerek ayarlara girilir. Configure sayfasının açılması ile ekranın sol tarafındaki menuden “User Management” seçilerek kullanıcı ekleme sayfası açılır.

SIEM

 • Kullanıcı ekleme sayfasında öncelikle sayfanın en altına gidilerek Password Policy oluşturulmalıdır. Seçenekler içerisinden islenilenler seçilerek update butonu tıklanılarak kaydedilir.

SIEM

 • Kullanıcı ekleme sayfasında “add a New User:” içerisinde gerekli yerler doldurulur.

SIEM

 • Teams içerisinde oluşturulan yeni kullanıcının hangi takıma ait olduğu seçilir.

SIEM

 • User Responsibilities içerisinde oluşturulan yeni kullanıcının simplerisk menuleri içerinde erişim yetkileri belirlenir.

SIEM

 • Yeni kullanıcı için gerekli bilgilerin girilmesinin tamamlanması ile “Add” butonuna basılarak bilgiler kaydedilir.

SIEM

Gitlab Yeni Kullanıcı Oluşturma

 • Gitlab arayüzüne root kullanıcısı ile giriş yapıldıktan sonra sağ üst köşede bulunan “Admin Area” simgesine basılarak sisteme tanımlanması gereken kullanıcıları oluşturmak için “Yönetici Bölümüne” geçiş yapılır.

![Gitlab](../img/gitlab40.png

 • Yönetici bölümünde “Users” bölümünde yer alan NEW USER butonuna basılır.

![Gitlab](../img/gitlab41.png

 • Oluşturulacak yeni kullanıcı için gerekli olan “Name”, “Username” ve “Email” alanları doldurularak “CREATE USER” butonuna basılır.

![Gitlab](../img/gitlab42.png

 • Kullanıcı oluşturulduktan sonra, ilgili kullanıcıya ait bilgilendirme sayfası açılmaktadır. Bu sayfada kullanıcıya şifre oluşturmak için “EDIT” butonuna basılır.

![Gitlab](../img/gitlab43.png

 • Açılan ekranda “Password” bölümünden yeni kullanıcı için parola belirlenir ve sayfanın en altında bulunan “SAVE CHANGES” butonuna basılır.

![Gitlab](../img/gitlab44.png

 • Oluşturulan yeni kullanıcının istenilen duruma göre gitlab üzerindeki projelere erişim yetkileri düzenlenmelidir.
 • Ahtapotops kullanıcısına geçiş yapılarak yeni kullanıcının erişmesi istenilen proje seçilir.
 • Projenin sayfası açılması ile sol tarafta bununan menu içerisinden “Members” seçilmelidir.
 • Add new user to project sayfası içerisinde “People” alanına eklenilmesi istenilen yeni kullanıcı seçilir. “Project Access” alanı içerisine yeni kullanıcı için bu proje içerisinde nasıl bir yetki verileceği seçilir. Add users to project butonuna basılarak kaydedilir.

![Gitlab](../img/gitlab45.png

 • Bulunan sayfanın alt kısmında eklenilen yeni kullanıcı member olarak görüntülenebilecektir.

![Gitlab](../img/gitlab46.png

Log Toplama

Windows FTP server log

 • FTP serverdan logların alınması için nxlog.conf içerisinde logun yazıldığı dosya okutularak ossimcik içerisine gönderilmelidir.
<Input in2>
  Module im_file
  File "C:\inetpub\logs\LogFiles\FTPSVC2\u_*" 
   ReadFromLast TRUE
    Exec $Message = $raw_event;

</Input>

<Output out2>
  Module   om_ssl
  Host    172.16.16.89
  Port    6514
  CAFile   %ROOT%\keys\rootCA.pem
  CertFile  %ROOT%\keys\win.crt
  CertKeyFile %ROOT%\keys\win.key
  AllowUntrusted  TRUE
  Exec $Message = $raw_event;
</Output>
<Route 1>
  Path    in2 => out2
</Route>
 • FTP server içerisinde log oluşturucak formt ayarlanabilinmektedir. Ossecin kurallardan geçirebilmesi için w3c formatindo loglar olmalıdır ve logların içerisinde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.
date time s-sitename s-computername s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs-version cs(User-Agent) cs(Cookie) cs(Referer) cs-host sc-status sc-substatus sc-win32-status sc-bytes cs-bytes time-taken
 • Nxlog ile alınan log örneği:
2016-08-24 14:38:25 172.16.19.210 - FTPSVC3 ULKABIM-WIN - 172.16.19.210 21 USER test 331 0 0 33 11 0 8862988c-3fd2-420d-809e-b4161099a0ab -
 • Ossec FTP decoderı log içerisinde MSFTPSVC kelimesini yakalayarak kurallarden geçiriyor ama test ortamında oluşturulan loglar ossecin istediğinden farklı olarak FTPSVC olarak gelmektedir bu sebeple ossec’in nxlog ile alınan logları decoder ve kurallardan geçirilebilmesi için bazı değişiklikler yapılmalıdır.

 • Locol decoder oluşturularak logları MSFTPSVC yerine FTPSVC ile yakalanması sağlanmalıdır

local_decoder.xml 
<decoder name="msftp-ulakbim">
 <parent>windows-date-format</parent>
 <use_own_name>true</use_own_name>
 <prematch offset="after_parent">^\d+.\d+.\d+.\d+ \S+ FTPSVC</prematch>
 <regex offset="after_parent">^(\d+.\d+.\d+.\d+) (\S+) \S+ \S+ \S+ </regex>
 <regex>\d+ [\d+](\S+) \S+ \S+ (\d+) </regex>
 <order>srcip,user,action,id</order>
</decoder>
 • Decoder oluşturulmasıyla tetiklenen 1. kural overwrite yapılarak yeni decoder ile decode edilmesi sağlanmalıdır.
local_rules.xml
<group name="syslog,msftp,">
 <rule id="11500" level="0" overwrite="yes">
  <decoded_as>msftp-ulakbim</decoded_as>
  <description>Grouping for the Microsoft ftp rules.</description>
 </rule>
</group>

Windows IIS server log

 • Microsoft IIS logların alınması için nxlog.conf içerisinde logun yazıldığı dosya okutularak ossimcik içerisine gönderilmelidir.
<Input in2>
  Module im_file
  File "C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC2\u_*" 
   ReadFromLast TRUE
    Exec $Message = $raw_event;

</Input>

<Output out2>
  Module   om_ssl
  Host    172.16.16.89
  Port    6514
  CAFile   %ROOT%\keys\rootCA.pem
  CertFile  %ROOT%\keys\win.crt
  CertKeyFile %ROOT%\keys\win.key
  AllowUntrusted  TRUE
  Exec $Message = $raw_event;
</Output>
<Route 1>
  Path    in2 => out2
</Route>
 • Microsoft IIS içerisinde log oluşturucak format ayarlanabilinmektedir. Ossecin kurallardan geçirebilmesi için w3c formatindo loglar olmalıdır ve logların içerisinde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.
date time s-sitename s-computername s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs-version cs(User-Agent) cs(Cookie) cs(Referer) cs-host sc-status sc-substatus sc-win32-status sc-bytes cs-bytes time-taken
 • Nxlog ile alınan log örneği:
2016-08-24 10:05:07 W3SVC2 ULAKBIM-WIN 172.16.19.210 GET /images/7/Email.png - 876 - 172.16.19.210 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/52.0.2743.82+Safari/537.36+OPR/39.0.2256.48 - http://172.16.19.210:876/ 172.16.19.210:876 404 0 2 5375 401 1
 • Ossec içerisinde iis logları kurallardan geçirebilinmesi için localfile da nxlogtan okunan log dosyası için logformat olarak iis yapılır.
 <localfile>
  <log_format>iis</log_format>
  <location>/var/log/nxlog/client.log*</location>
 </localfile>
 • Windows dosya sunucusunda paylaşılan dosyalar ile erişim bilgilerinin eventlerinin oluşması için windpws içerisinde local group policy içerisinde Local Computer Policy > Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies Audit Policy içerisinde Audit Object Access üzerine gelinerek success ve failure seçilir. Windows içerisinde event viewerda Audit logları Security başlığı altında gelmektedir.
5140   A network share object was accessed
5142   A network share object was added.
5143   A network share object was modified
5144   A network share object was deleted. 
 • Nxlog ile alınan örnek log:
Aug 24 19:33:03 ULAKBIMServer.ahtapot.local MSWinEventLog  1  Security  3865  Wed Aug 24 19:33:03 2016  5140  Microsoft-Windows-Security-Auditing  N/A  N/A  Success Audit  ULAKBIMServer.ahtapot.local  File Share    A network share object was accessed.   Subject:  Security ID: S-1-5-21-594319302-455822562-4206425716-1105  Account Name: DESKTOP-9OCKMBU$  Account Domain: ULAKBIM  Logon ID: 0x675DDC  Network Information:  Object Type: File  Source Address: 172.16.19.102  Source Port: 50764   Share Information:  Share Name: \\*\IPC$  Share Path:   Access Request Information:  Access Mask: 0x1  Accesses: ReadData (or ListDirectory)      158275

Sayfanın PDF versiyonuna erişmek için buraya tıklayınız.