Skip to content

E-posta Karantina Sistemi Kullanımı

E-posta Karantina

Ahtapot projesi kapsamında e-posta karantina işlevinin kurulumunu ve yönetimini sağlayan playbook’dur. “/etc/ansible/playbooks/” dizini altında bulunan “mail-quarantine.yml” dosyasına bakıldığında, “hosts” satırında Ansible’a ait “/etc/ansible/” altında bulunan “hosts” dosyasında “[mail-quarantine]” satırı altına yazılmış tüm sunucularda bu playbookun oynatılacağı belirtilir. “sudo” satırı ile çalışacak komutların sudo yetkisi ile çalışması belirlenir. “vars_files” satırı e-posta karantine playbookunun değişken dosyalarını belirtmektedir. “roles” satırı altında bulunan satırlarda ise bu playbook çalıştığında “base” ve “mail-quarantine”rollerinin çalışacağı belirtilmektedir.

- hosts: mail-quarantine
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/base/vars/group.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/user.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/repo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/rsyslog.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ntp.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/kernelmodules_remove.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/kernelmodules_blacklist.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/host.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/audit.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/sudo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ssh.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/grub.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logger.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logrotate.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/directory.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/profile.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/fusioninventory.yml
 - /etc/ansible/roles/mail-quarantine/vars/main.yml

 roles:
  - role: base
  - role: mail-quarantine

E-Posta Karantina Rolü Değişkenleri

Bu roldeki değişkenler “/etc/ansible/roles/mail-quarantine/vars/” dizini altında bulunan yml dosyalarında belirtilmiştir. yml dosyalarının içerikleri ve değişken bilgileri aşağıdaki gibidir;

 • main.yml” dosyasında bulunan değişkenlerin görevi şu şekildedir. “quarantine_mail_domain” karantina sisteminin alan adının belirtildiği değişkendir. “quarantine_subdomain_name” karantina sisteminin alt alan adının belirtildiği değişkendir. . “quarantine_db_host” karantina sunucusunun veritabanının IP adresinin belirtildiği değişkendir. “quarantine_db_user” karantina sunucusunun veritabanının kullanıcı adının belirtildiği değişkendir. “quarantine_db_pass” karantina sunucusunun veritabanının şifresinin belirtildiği değişkendir. “quarantine_db_root_user” karantina sunucusunun veritabanının root kullanıcı adının belirtildiği değişkendir. “quarantine_db_root_pass” karantina sunucusunun veritabanının root şifresinin belirtildiği değişkendir.
quarantine_mail_domain: "mail.test.org"
quarantine_subdomain_name: "karantina"
quarantine_db_host: "127.0.0.1"
quarantine_db_user: "ahtapot"
quarantine_db_pass: "ahtapot"
quarantine_db_root_user: "root"
quarantine_db_root_pass: "root"

E-posta Karantina Kullanımı

URL: karantina.mail.test.org (yukarıdaki örneğe istinaden)
Varsayılan Kullanıcı Adı: admin
Varsayılan Şifre: password
 • NOT: Arayüze FQDN adresi üzerinden erişim sağlamak zorunludur. Ip adresi üzerinden gelen isteklere cevap verilmez.

Karantina

Burada karantinaya düşen e-postalar listelenmektedir. Üstte bulunan arama kutucuğu ile to/from/subject alanlarında arama yapılabilir. İstenen e-postaların yanındaki kutucuk işaretlenip Release yuşuna basılarak e-postaların alıcısına iletilmesi sağlanabilir.