Skip to content

ULAKBIM

MYS Yapısında Test Sistemi Oluşturulması ve Kullanımı


Bu dökümanda Merkezi Yönetim Sistemi bileşenlerinde yapılacak değişikliklerin öncelikle test sistemlerinde uygulanması için gerekli yapı ve yapılandırması anlatılmaktadır.

MYS Yapısında Test Sistemi Oluşturulması

 • Merkezi Yönetim Sistemi ile kapsamında kullanılan sistemlerde canlı ortam üzerinde değişiklik yapmadan, test sistemleri üzerinde değişiklerin denenmesi için; “/etc/ansible” dizini altında bulunan “hosts” dosyası içerisine “[test_grubu]” satırı eklenmelidir.
ahtapotops@: vi /etc/ansible/hosts

[test_grubu]
 • Bu grup altına yazılan her bileşende belirlenen playbook oynatılarak, sistemin test edilmesi sağlanmaktadır.

MYS Yapısında Test Sistemi Kullanılması

 • NOT: Dökümanda yapılması istenilen değişiklikler gitlab arayüzü yerine terminal üzerinden yapılması durumunda playbook oynatılmadan önce yapılan değişiklikler git’e push edilmelidir.
$ cd /etc/ansible
git status komutu ile yapılan değişiklikler gözlemlenir.
$ git status 
$ git add --all
$ git commit -m "yapılan değişiklik commiti yazılır"
$ git push origin master
 • Oluşturulan test yapısının kullanılması için öncelikle “/etc/ansible/hosts” dosyası içerisinde bulunan “[test_grubu]” satırı altında testi yapılmak için sunucu fqdn bilgisi yazılır. NOT: Dökümanda örnek olarak Proxy sunucusu kullanılmıştır.
ahtapotops@: vi /etc/ansible/hosts

[test_grubu]
proxy01.gdys.local
 • Oluşturulan test grubunu bileşenlerinin playbook ile çalışmasını sağlamak üzere “/etc/ansible/playbooks” dizini altında bulunan ve her playbook için ayrı bir dosya bulunan playbook dosyasında bulunan “hosts” satırında bulunan host grubu kaldırılarak yerine “test_grubu” ibaresi yazılır.
---
# Calistirildiginda Web Proxy Kurulumu Yapilir
- hosts: test_grubu 
 remote_user: ahtapotops
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/base/vars/group.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/user.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/repo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/rsyslog.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ntp.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/blacklist.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/host.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/audit.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/sudo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ssh.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/grub.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logger.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logrotate.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/directory.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/profile.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/fusioninventory.yml
 - /etc/ansible/roles/squid/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/squid/vars/squid.yml
 - /etc/ansible/roles/squid/vars/dansguardian.yml
 - /etc/ansible/roles/squid/vars/updshalla.yml
 - /etc/ansible/roles/squid/vars/zeustracker.yml
 - /etc/ansible/roles/squid/vars/sarg.yml
 - /etc/ansible/roles/squid/vars/nginx.yml
 roles:
 - { role: base }
 - { role: squid }
 • İlgili yapılandırma değişikleri ister gitlab arayüzü ister komut satırı üzerinden yapıldıktan sonra, test grubu üzerinde playbook oynatılır.
ansible-playbook playbooks/proxy.yml
 • Test sistemi üzerinde playbook çalıştırıldıktan sonra, ilgili playbookun belirlenmiş canlı sistem üzerinde oynamaya devam etmesi için, /etc/ansible/playbooks” dizini altında bulunan ve her playbook için ayrı bir dosya bulunan playbook dosyasında bulunan “hosts” satırında bulunan host grubu kaldırılarak yerine “proxy” ibaresi yazılır.
---
# Calistirildiginda Web Proxy Kurulumu Yapilir
- hosts: proxy
 remote_user: ahtapotops
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/base/vars/group.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/user.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/repo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/rsyslog.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ntp.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/blacklist.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/host.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/audit.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/sudo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ssh.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/grub.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logger.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logrotate.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/directory.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/profile.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/fusioninventory.yml
 - /etc/ansible/roles/squid/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/squid/vars/squid.yml
 - /etc/ansible/roles/squid/vars/dansguardian.yml
 - /etc/ansible/roles/squid/vars/updshalla.yml
 - /etc/ansible/roles/squid/vars/zeustracker.yml
 - /etc/ansible/roles/squid/vars/sarg.yml
 - /etc/ansible/roles/squid/vars/nginx.yml
 roles:
 - { role: base }
 - { role: squid }

Sayfanın PDF versiyonuna erişmek için buraya tıklayınız.