Skip to content

Freshclam-Mirror Sistemi Kullanımı

Freshclam-mirror

Ahtapot projesi kapsamında Freshclam-mirror işlevinin kurulumunu ve yönetimini sağlayan playbook’dur. “/etc/ansible/playbooks/” dizini altında bulunan “freshclam-mirror.yml” dosyasına bakıldığında, “hosts” satırında Ansible’a ait “/etc/ansible/” altında bulunan “hosts” dosyasında “[freshclam-mirror]” satırı altına yazılmış tüm sunucularda bu playbookun oynatılacağı belirtilir. “sudo” satırı ile çalışacak komutların sudo yetkisi ile çalışması belirlenir. “vars_files” satırı freshclam-mirror playbookunun değişken dosyalarını belirtmektedir. “roles” satırı altında bulunan satırlarda ise bu playbook çalıştığında “base” ve “freshclam-mirror”rollerinin çalışacağı belirtilmektedir.

- hosts: freshclam-mirror
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/base/vars/group.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/user.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/repo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/rsyslog.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ntp.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/kernelmodules_remove.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/kernelmodules_blacklist.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/host.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/audit.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/sudo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ssh.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/grub.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logger.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logrotate.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/directory.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/profile.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/fusioninventory.yml
 - /etc/ansible/roles/freshclam-mirror/vars/main.yml
 roles:
  - role: base
  - role: freshclam-mirror


Freshclam-mirror Rolü Değişkenleri

Bu roldeki değişkenler “/etc/ansible/roles/freshclam-mirror/vars/” dizini altında bulunan yml dosyalarında belirtilmiştir. yml dosyalarının içerikleri ve değişken bilgileri aşağıdaki gibidir;

 • main.yml” dosyasında bulunan değişkenlerin görevi şu şekildedir. “freshclam_cron_string” değişkeni, clamav sunucularından ne sıklıkla güncellemelerin alınıp mirrorlanacağının belirtildiği cron syntaxına uygun yazılması gereken değişkendir.
---
freshclam_cron_string: "30 * * * *"