Skip to content

Freshclam-mirror Kurulum Yönergesi

Bu dokümanda, Ahtapot projesi kapsamında freshclam-mirror sunucusunun merkezi yönetim sisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nasıl kurulacağı anlatılmaktadır.

Freshclam-mirror Sistemi Kurulum İşlemleri

 • NOT: Dökümanda yapılması istenilen değişiklikler gitlab arayüzü yerine terminal üzerinden yapılması durumunda playbook oynatılmadan önce yapılan değişiklikler git’e push edilmelidir.
$ cd /etc/ansible
git status komutu ile yapılan değişiklikler gözlemlenir.
$ git status
$ git add --all
$ git commit -m "yapılan değişiklik commiti yazılır"
$ git push origin master
 • Gitlab adresine bir web tarayıcı vasıtası ile girilerek Gitlab web arayüzüne “https://gitlabsunucuadresi” ile erişilir.

 • Gitlab arayüzünden mys resposundaki “hosts” dosyasında “[sks]” fonksiyonu altına antispam sunucusunun FQDN bilgisi girilir.

[freshclam-mirror]
freshclam-mirror.gdys.local
 • Gitlab arayüzünden mys reposundaki “roles/base/vars/host.yml” dosyasına freshclam-mirror sunucusunun ip adresi, FQDN bilgisi ve hostname’i yeni bir server bloğu oluşturularak yazılır.
serverN:
    ip: "X.X.X.X"
    fqdn: "sks.gdys.local"
    hostname: "sks"

Ardından freshclam-mirror sistemi ile ilgili aşağıda tanımlanmış değişkenler açıklamalarda belirtilen şekilde uygun değerlerle doldurulur.

Freshclam-mirror Rolü Değişkenleri

Bu roldeki değişkenler “/etc/ansible/roles/freshclam-mirror/vars/” dizini altında bulunan yml dosyalarında belirtilmiştir. yml dosyalarının içerikleri ve değişken bilgileri aşağıdaki gibidir;

 • main.yml” dosyasında bulunan değişkenlerin görevi şu şekildedir. “freshclam_cron_string” değişkeni, clamav sunucularından ne sıklıkla güncellemelerin alınıp mirrorlanacağının belirtildiği cron syntaxına uygun yazılması gereken değişkendir.
---
freshclam_cron_string: "30 * * * *"

İlgili değişkenler ayarlandıktan sonra aşağıdaki komut ile freshclam-mirror sunucusu kurulur.

ansible-playbook /etc/ansible/playbooks/freshclam-mirror.yml