Skip to content

AlienVault OTX Verilerinin Çevrimdışı OSSIM Cihazlarında Kullanımı

Bu dökümanda OTX(Open Threat Exchange) verilerinin internete bağlı olmayan cihazlara senkronizasyonu için yapılması gerekenler anlatılmaktadır.

Tasarım

Sistemin çalışması için öncelikle internete bağlı çevrimiçi bir OSSIM kurulur.

otx_dump_restore_design

OSSIM 1 Çevrimiçi

OSSIM 2 Çevrimdışı

Çalışma Mantığı

1- OSSIM1 AlienVault OTX API’sini kullanarak verileri indirir.

2- Ayarlar bölümünde analatılacak olan script, cron yardımı ile indirilen bu verileri paketler ve OSSIM1 üzerindeki HTTP sunucusu aracılığı ile yayınlar.

3- OSSIM2 verileri çevrimiçi olan OSSIM1 üzerinden indirir ve değişiklikleri uygular.

Ayarlar

Ayarlar bölümü 4 aşamadan oluşur. - OTX API KEY(anahtar) Alınması - API Ayarları - OSSIM1 Ayarları - OSSIM2 Ayarları

Birden fazla çevrımdığı OSSIM var ise OSSIM2 için yapılan herşey diğerleri için de yapılır.

Aşağıdaki linklerden scriptler indirilir.

alienvault_otx_dump

alienvault_otx_restore

OTX API KEY(anahtar) Alınması

Aşağıdaki adres’e girilir ve üye olunur. Onay maili gönderecek. Gönderilen onay mailindeki link açılarak hesap onaylanır.

https://otx.alienvault.com/

Hesap onaylandıktan sonra yukarıdaki adrese giriş yapılır ve API menusüne basılır. Sağ taraftaki Your OTX key yazan kısımdaki anahtar butona basılarak kopyalanır.

Örnek API anahtar: sa3450e118f634584881a9835760546cce8b76b15877ef8577415fa073b5020a

API Ayarları

Yeni kurulan OSSIM1‘e giriş yapılır ve aşağıdaki menü açılır.

Configuration > OPEN THREAT EXCHANGE

OTX KEY yazan alana kopyalanan anahtar yapıştırılır.

Connect OTX ACCOUNT denir.

İşlem başalılı olduktan sonra alt taraftaki tabloda OTX subscriptions(abonelikler) görülür.

Tercihe bağlı olarak Contribute to OTX: off yapılır

Çevrimdışı cihazlarda otomatik olarak off olacak şekilde ayarlanmaktadır.

OSSIM1 Ayarları

  1. alienvault_otx_dump.sh script’i OSSIM1 cihazına gönderilir.
scp alienvault_otx_dump.sh root@ossim1:/usr/sbin/alienvault_otx_dump.sh
  1. OSSIM1 cihazının komut satırına bağlanılır.
ssh root@ossim1

Açılan menüde Jailbreak System yazan kısıma gelinir ve OK denir. Çıkan soruya Yes denir.

  1. Script çalıştırma izni ayarlanır.
chmod 744 /usr/sbin/alienvault_otx_dump.sh
  1. Cron dosyası oluşturulur.
touch /etc/cron.d/alienvault_otx_dump.cron

Aşağıdaki alan bu dosyanın içerisine kopyalanır.

30 * * * * root /usr/sbin/alienvault_otx_dump.sh
  1. Cron servisi yeniden başlatılır.
/etc/init.d/cron restart

OSSIM2 Ayarları

  1. alienvault_otx_restore.sh script’i OSSIM2 cihazına gönderilir.
scp alienvault_otx_restore.sh root@ossim2:/usr/sbin/alienvault_otx_restore.sh
  1. OSSIM2 cihazının komut satırına bağlanılır.
ssh root@ossim2

Açılan menüde Jailbreak System yazan kısıma gelinir ve OK denir. Çıkan soruya Yes denir.

  1. Script çalıştırma izni ayarlanır.
chmod 744 /usr/sbin/alienvault_otx_restore.sh
  1. Cron dosyası oluşturulur.
touch /etc/cron.d/alienvault_otx_restore.cron

Aşağıdaki alan bu dosyanın içerisine kopyalanır.

30 * * * * root /usr/sbin/alienvault_otx_restore.sh OSSIM1_IP_ADRES

OSSIM1_IP_ADRES yazan bölüme OSSIM1’in IP adresi yazılır.

  1. Cron servisi yeniden başlatılır.
/etc/init.d/cron restart

Kontrol

OSSIM2 cihazına web üzerinden giriş yapılır. Aşağıdaki menü açılır ve internete çıkan OSSIM1 ile aynı olduğu görülür.

Configuration > OPEN THREAT EXCHANGE

Ahtapot Projesi

Fatih USTA

fatihusta@labrisnetworks.com