Skip to content

ULAKBIM

Smartstate Rolü ve Dizaynı


Smartstate rolü uç sistemlerin yapılandırma değişiklerini git sunucu üzerinden çekmesi ve kendi üzerinde çalıştırması ya da MYS cihazının değişiklileri otomatik bir şekilde uç birimlere aktarabilmesi için kullanılmaktadır.

Bu dökümanda bu rolün dizaynı anlatılmıştır.


 • Kurulum dökümanında anlatıldığı gibi bir host smartstate host olarak eklendiginde ve playbook calistirildiginda, uç makinaya ansible kurulur. Cron yapılandırması yapılarak makinanın belirli zamanlarda yapılandırma değişiklikleri kontrol edilir. Cron zamanı vars dosyasından ayarlanabilir.

 • Bu yapılandırmanın MYS tarafında her push tarafından tetiklenmesi isteniyorsa aşağıdaki gibi alias tanımlanmalıdır.

$ git config alias.xpush ‘!git push $1 $2 && /opt/ahtapot/smartstate.py –smart-trigger’

 • Son olarak herhangi bir yapılandırmanın her bir commit sonrası uygulanması için post-commit hookuna aşağıdaki komut eklenir. /opt/ahtapot/smartstate.py –smart-push

 • Bu komut playbook tarafından cron a eklenmektedir. İstenildiği taktirde manual olarak da çalıştırılabilir. Aşağıdaki gibi yardım çıktısı alınabilir.

~$ /opt/ahtapot/smartstate.py --help
usage: smartstate.py [-h] [--host HOST] [--smart-pull] [--pull] [--smart-push]
           [--push] [--smart-trigger] [--trigger]
           [--check-inventory] [--delay]

optional arguments:
 -h, --help     show this help message and exit
 --host HOST    fqdn of host that playbook will run on. Needed when pull
           is used
 --smart-pull    Pull playbooks and run if needed. It should be run on
           remote device
 --pull       Pull playbooks and run regardless it changes or not
 --smart-push    Push changed playbooks. It should be used on post-commit
           hook
 --push       Push all playbooks
 --smart-trigger  Trigger host to run smart pull
 --trigger     Trigger host to run pull
 --check-inventory Check inventory file too on smart pull and push
 --delay      Delay random time before run

 • Bu betik loglarını ön tanımlı olarak /var/log/ahtapot/smartstate.log dosyasına yazar.

 • Smartstate playbooku çalıştırıldıtan sonra makinalar aşağıdaki şemaya uygun çalışır.

state-ng

Sayfanın PDF versiyonuna erişmek için buraya tıklayınız.