Skip to content

Antispam Kurulum Yönergesi

Bu dokümanda, Ahtapot projesi kapsamında antispam sunucusunun merkezi yönetim sisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nasıl kurulacağı anlatılmaktadır.

Antispam Sistemi Kurulum İşlemleri

 • NOT: Dökümanda yapılması istenilen değişiklikler gitlab arayüzü yerine terminal üzerinden yapılması durumunda playbook oynatılmadan önce yapılan değişiklikler git’e push edilmelidir.
$ cd /etc/ansible
git status komutu ile yapılan değişiklikler gözlemlenir.
$ git status 
$ git add --all
$ git commit -m "yapılan değişiklik commiti yazılır"
$ git push origin master
 • Gitlab adresine bir web tarayıcı vasıtası ile girilerek Gitlab web arayüzüne “https://gitlabsunucuadresi” ile erişilir.

 • Gitlab arayüzünden mys resposundaki “hosts” dosyasında “[antispam]” fonksiyonu altına antispam sunucusunun FQDN bilgisi girilir.

[antispam]
antispam.gdys.local
 • Gitlab arayüzünden mys reposundaki “roles/base/vars/host.yml” dosyasına antispam sunucusunun ip adresi, FQDN bilgisi ve hostname’i yeni bir server bloğu oluşturularak yazılır.
serverN:
    ip: "X.X.X.X"
    fqdn: "antispam.gdys.local"
    hostname: "antispam"

Ardından antispam sistemi ile ilgili aşağıda tanımlanmış değişkenler açıklamalarda belirtilen şekilde uygun değerlerle doldurulur.

Spamassassin Rolü Değişkenleri

Bu roldeki değişkenler “/etc/ansible/roles/spamassassin/vars/” dizini altında bulunan yml dosyalarında belirtilmiştir. yml dosyalarının içerikleri ve değişken bilgileri aşağıdaki gibidir;

 • main.yml” dosyasında bulunan değişkenlerin görevi şu şekildedir.
 • antispam_smtpd_tls_cert_file” değişkeni, antispam sisteminde oluşturulan cert dosyasının bulunduğu dosya yolunu belirtmektedir. Varsayılan olarak bu konumda oluşturulmaktadır.
 • antispam_smtpd_tls_key_file” değişkeni, antispam sisteminde oluşturulan key dosyasının bulunduğu dosya yolunu belirtmektedir. Varsayılan olarak bu konumda oluşturulmaktadır..
 • antispam_smtpd_tls_CAfile” değişkeni, antispam sisteminde oluşturulan ca dosyasının bulunduğu dosya yolunu belirtmektedir. Varsayılan olarak bu konumda oluşturulmaktadır.
 • antispam_mail_hostname” değişkeni antispam sisteminin temiz e-postaları aktaracağı e-posta sunucusunun alan adıdır.
 • antispam_domain” değişkeni antispam sisteminin bulunduğu alanın adının belirtildiği değişkendir.
 • antispam_inet_protocols” değişkeni antispam sisteminin çalışacağı IP protokolünün belirtildiği değişkendir. ipv4, ipv6 veya all yazılabilir.
 • antispam_nameserver” değişkeni antispam sistemi tarafından kullanılacak DNS sunucusunun belirtildiği değişkendir.
 • antispam_block_encrypted_archive” şifreli arşiv dosyalarının engellenip engellenmeyeceğinin belirtildiği değişkendir.
 • antispam_create_ssl”, ssl sertifikasının yaratilip yaratilmayacaginin belirlendigi değişkendir.
 • antispam_ssl_” ile başlayan değişkenler, antispam sistemi üzerinde oluşturulacak ssl anahtarı ile ilgili bilgilerin ayarlandığı değişkenlerdir.
 • antispam_default_relay_server” varsayılan relay sunucunun IP adresinin belirtildiği değişkendir.
 • antispam_allowed_senders” bizim antispam sunucumuza mail relay edebilecek guvenilir smtp adreslerinin tanımlandığı değişkendir.
 • antispam_spam_subject_tag”, spam olarak işaretlenen e-postaların başlığına yazılacak etiketin isminin belirtildiği değişkendir.
 • antispam_spam_modifies_subj” spam olarak belirlenen e-postalarının başlığının değiştirilip değiştirilmeyeceğinin belirlendiği değişkendir. 1 ise başlık değiştirilir, 0 ise değiştirilmez.
 • antispam_tag_level_deflt” spam olması muhtemel e-postalar için minimum skorun belirtildiği değişkendir.
 • antispam_tag2_level_deflt” spam olması muhtemel e-postalar için maksimum skorun belirtildiği değişkendir.
 • antispam_kill_level_deflt” kesin spam olduğuna karar verilmesi için gereken minimum skorun belirtildiği değişkendir.
 • antispam_smtpd_recipient_limit” bir e-postanın gönderilebileceği maksimum alıcı sayısının belirtildiği değişkendir.
 • antispam_smtp_tls_ciphers” oportünistik TLS şifreleme sırasında asgari olarak kullanılacak TLS şifreleme seviyesinin belirtildiği değişkendir.
 • antispam_parent_domain_matches_subdomains“ “example.com” paterninin example.com alan adının alt alan adlarına da açıkca “.example.com” yazmadan eşleştirileceği özellik listesinin belirlendiği parametredir.
 • antispam_smtp_tls_security_level“SMTP TLS güvenlik seviyesinin belirtildiği değişkendir.
 • antispam_smtpd_use_tls” oportünistik TLS kullanımının belirtildiği değişkendir.
 • antispam_smtp_tls_note_starttls_offer” uzak bir SMTP sunucusunun, o sunucu için TLS aktif edilmemişken, STARTTLS önerdiği durumda kayıt altına alınıp alınmayacağının belirtildiği parametredir.
 • antispam_smtpd_tls_session_cache_timeout” Postfix SMTP sunucusunun TLS oturum önbellek bilgisinin sonlanma süresinin belirtildiği değişkendir.
 • antispam_message_size_limit” Bir mesajın, zarf bilgileri de dahil olabileceği maksimum boyutun byte cinsinden belirtildiği değişkendir.
 • antispam_smtpd_tls_received_header” Postfix SMTP sunucusunun, kullanılan protokol, şifreleme, uzak sunucu CommonName ve istemci sertifika sağlayıcısının CommonName bilgilerini içeren Recieved: mesaj başlığı oluşturmasının açılıp kapatıldığı değişkendir.
 • antispam_MaxScanSize” her bir dosyanın maksimum ne kadarlık kısmının taratılacağının belirtildiği değişkendir.
 • antispam_MaxFileSize” antivirüs taramasından geçirilecek maksimum dosya boyutunun belirtildiği değişkendir.
 • antispam_MaxDirectoryRecursion” Antivirüs taramasında bakılacak maksimum dizin derinliğinin belirtildiği değişkendir.
 • antispam_MaxRecursion” Antivirüs taramasında bakılacak maksimum arşiv derinliğinin belirtildiği değişkendir.
 • antispam_OLE2BlockMacros” VBA makrolarına sahip OLE2 dosyalarının engellenip engellenmeyeceğinin belirtildiği değişkendir.
 • antispam_MaxFiles” bir arşiv, döküman veya herhangi bir başka konteyner içinde taranacak maksimum dosya sayısının belirtildiği değişkendir.
 • antispam_StreamMaxLength” antivirüs uygulaması tarafından kabul edilecek maksimum dosya boyutudur.
 • antispam_spoof_sender” ile tanımlanmış göndericiden ve
 • antispam_spoof_recipient” ile tanımlanmış alıcıya giden e-postaların aldatmaca olarak tanımlanıp engellenmesi sağlanmaktadır.
 • antispam_relay_domains” antispam tarafından e-postaların hangi sunuculara relay edileceğinin belirtildiği değişkendir.
 • antispam_transport_domains” bu anahtar-değer biçimindeki değişken ile anahtar kısmına yazılmış sunucundan, değer kısmına yazılmış sunucuya e-postalar iletilmektedir.
 • clamav_check_freq” clamav veritabanı güncelliğinin bir gün içinde kaç kez kontrol edileceğinin belirtildiği değişkendir.
 • use_quarantine” ile sistemde karantina sunucusunun kullanılıp kullanılmayacağı belirtilmektedir.
 • quarantine_db_host” karantina sunucusunun veritabanının IP adresinin belirtildiği değişkendir.
 • quarantine_db_user” karantina sunucusunun veritabanının kullanıcı adının belirtildiği değişkendir.
 • quarantine_db_pass” karantina sunucusunun veritabanının şifresinin belirtildiği değişkendir.
 • antispam_smtpd_banner” bu anahtar-değer biçimindeki değişkende anahtar tarafına yazılan sunucu adına sahip sunucu için (ansible host dosyasındaki isimle aynı olmalı), dış dünyaya, sunucu adı olarak değer tarafına yazılan girdi gösterilmektedir. Bunun amaci sunucu isminin dış dünyaya afişe edilmemesinin sağlanmasıdır. Ornegin asagidaki yapilandirma dosyasinda gerçek alan adi ANSIBLE_FQDN olan sunucu için dış dünyaya sunucu adı MAIL_HOSTNAME_TO_BE_SHOWED olarak gösterilecektir.
 • clamav_mirrors” clamav’ın hangi sunuculardan güncelleme alacağının belirtildiği değişkendir.
 • spam_regexes” altına tek tek spam olarak algılanması istenen düzenli ifadeler eklenmelidir. Burada
 • name” kullanıcı tarafından belirlenen ayırt edici bir isimdir.
 • where” ise bu düzenli ifadenin mailin hangi kesiminde aratılacağının belirtildiği parametredir.
 • regex” istenen düzenli ifadenin yazıldığı parametredir.
 • score” parametresi spamassasin tarafından bu düzenli ifadeye uyan bir e-postaya kaç skor verileceğinin belirlendiği parametredir.
 • describe” parametresi ise bu düzenli ifade kuralının açıklamasının yazıldığı parametredir.
 • antispam_block_filetypes” değişkeninde her satırda engellenmesi istenen dosya tipleri belirtilir.
 • antispam_block_mimetypes” değişkeninde her satırda engellenmesi istenen mime tipleri belirtilir.
 • antispam_block_fileextensions” değişkeninde her satırda engellenmesi istenen dosya uzantıları belirtilir.
 • antispam_whitelist_address_domain” değişkeninde her satırda engellenmesi istenmeyen alan adları belirtilir.
 • antispam_blacklist_address_domain” değişkeninde her satırda engellenmesi istenen alan adları belirtilir.
 • antispam_whitelist_receiver_ip” değişkeninde her satırda engellenmesi istenmeyen alıcı IP adresleri belirtilir.
 • antispam_whitelist_sender_ip” değişkeninde her satırda engellenmesi istenmeyen gönderici IP adresleri belirtilir.
 • antispam_blacklist_receiver_ip” değişkeninde her satırda engellenmesi istenen alıcı IP adresleri belirtilir.
 • antispam_blacklist_sender_ip” değişkeninde her satırda engellenmesi istenen gönderici IP adresleri belirtilir.
---
antispam_smtpd_tls_cert_file: /etc/postfix/ssl/smtpd.crt
antispam_smtpd_tls_key_file: /etc/postfix/ssl/smtpd.key
antispam_smtpd_tls_CAfile: /etc/postfix/ssl/cacert.pem
antispam_mail_hostname: mail
antispam_domain: ahtapot
antispam_inet_protocols: ipv4 #ipv4, ipv6, all
antispam_nameserver: 8.8.8.8
antispam_create_ssl: False
antispam_ssl_country: "TR"
antispam_ssl_state: "Ankara"
antispam_ssl_locality: "Ankara"
antispam_ssl_organization: "organizasyon_adi"
antispam_ssl_organizationalunit: "organizasyon_birimi"
antispam_ssl_commonname: "alan_adi"
antispam_default_relay_server: "IP"
antispam_allowed_senders: "IP"
antispam_spam_subject_tag: "***SPAM***"
antispam_spam_modifies_subj: 1
antispam_tag_level_deflt: 2.0
antispam_tag2_level_deflt: 6.31
antispam_kill_level_deflt: 6.31
antispam_smtpd_recipient_limit: 1000
antispam_smtp_tls_ciphers: "medium"
antispam_parent_domain_matches_subdomains: "debug_peer_list,fast_flush_domains,mynetworks,permit_mx_backup_networks,qmqpd_authorized_clients,relay_domains,smtpd_access_maps"
antispam_smtp_tls_security_level: "may"
antispam_smtpd_use_tls: "yes"
antispam_smtp_tls_note_starttls_offer: "yes"
antispam_smtpd_tls_received_header: "yes"
antispam_smtpd_tls_session_cache_timeout: "3600s"
antispam_message_size_limit: "26214400" # bytes
antispam_block_encrypted_archive: "true"
antispam_MaxDirectoryRecursion: "15"
antispam_OLE2BlockMacros: "true"
antispam_MaxScanSize: "100M"
antispam_MaxFileSize: "25M"
antispam_MaxRecursion: "16"
antispam_MaxFiles: "10000"
antispam_StreamMaxLength: "25M"
antispam_spoof_sender: "example.net"
antispam_spoof_recipient: "example.net"
antispam_relay_domains: "{{antispam_domain}},example.org"
antispam_transport_domains: { transport.example.org: 10.10.10.10 } 
use_quarantine: "True"
quarantine_db_host: "10.10.10.10"
quarantine_db_user: "ahtapot"
quarantine_db_pass: "ahtapot"
antispam_smtpd_banner: { ANSIBLE_FQDN: MAIL_HOSTNAME_TO_BE_SHOWED }
clamav_check_freq: 24
clamav_mirrors:
 - db.local.clamav.net
 - database.clamav.net
spam_regexes:
 - name: PORN
  where: full
  regex: /porn/i
  score: 20
  describe: Spam Warning
antispam_block_filetypes:
 - exe-ms
antispam_block_mimetypes:
 - application/x-msdownload
 - application/x-msdos-program
 - application/hta
antispam_block_fileextensions:
 - exe
 - vbs
 - pif
 - scr
 - bat
 - cmd
 - com
 - cpl
antispam_whitelist_address_domain:
 - example.com
antispam_blacklist_address_domain:
 #-
antispam_whitelist_receiver_ip:
 - 192.0.2.254
antispam_whitelist_sender_ip:
 #-
antispam_blacklist_receiver_ip:
 #-
antispam_blacklist_sender_ip:
 #-
 • clamd.conf.yml” dosyasında bulunan “clamd_conf” değişkeni, clamd.conf dosyasının işlenmemiş halini içermektedir. Eğer ana ayar dosyamız olan “main.yml” dosyasında bulunan değişkenler ile, karşılanamayan bir isteriniz mevcut ise bu değişkenin içerisinden direk hedef sistemde çalışacak olan “clamd.conf” dosyasını düzenleyebilirsiniz.
---
clamd_conf: |
 LocalSocket /var/run/clamav/clamd.ctl
 FixStaleSocket true
 LocalSocketGroup clamav
 LocalSocketMode 666
 # TemporaryDirectory is not set to its default /tmp here to make overriding
 # the default with environment variables TMPDIR/TMP/TEMP possible
 User clamav
 ScanMail true
 ScanArchive true
 ArchiveBlockEncrypted {{antispam_block_encrypted_archive}}
 MaxDirectoryRecursion {{antispam_MaxDirectoryRecursion}}
 FollowDirectorySymlinks false
 FollowFileSymlinks false
 ReadTimeout 180
 MaxThreads 12
 MaxConnectionQueueLength 15
 LogSyslog false
 LogRotate true
 LogFacility LOG_LOCAL6
 LogClean false
 LogVerbose false
 DatabaseDirectory /var/lib/clamav
 OfficialDatabaseOnly false
 SelfCheck 3600
 Foreground false
 Debug false
 ScanPE true
 MaxEmbeddedPE 10M
 ScanOLE2 true
 ScanPDF true
 ScanHTML true
 MaxHTMLNormalize 10M
 MaxHTMLNoTags 2M
 MaxScriptNormalize 5M
 MaxZipTypeRcg 1M
 ScanSWF true
 DetectBrokenExecutables false
 ExitOnOOM false
 LeaveTemporaryFiles false
 AlgorithmicDetection true
 ScanELF true
 IdleTimeout 30
 CrossFilesystems true
 PhishingSignatures true
 PhishingScanURLs true
 PhishingAlwaysBlockSSLMismatch false
 PhishingAlwaysBlockCloak false
 PartitionIntersection false
 DetectPUA false
 ScanPartialMessages false
 HeuristicScanPrecedence false
 StructuredDataDetection false
 CommandReadTimeout 5
 SendBufTimeout 200
 MaxQueue 100
 ExtendedDetectionInfo true
 OLE2BlockMacros {{antispam_OLE2BlockMacros}}
 ScanOnAccess false
 AllowAllMatchScan true
 ForceToDisk false
 DisableCertCheck false
 DisableCache false
 MaxScanSize {{antispam_MaxScanSize}}
 MaxFileSize {{antispam_MaxFileSize}}
 MaxRecursion {{antispam_MaxRecursion}}
 MaxFiles {{antispam_MaxFiles}}
 MaxPartitions 50
 MaxIconsPE 100
 PCREMatchLimit 10000
 PCRERecMatchLimit 5000
 PCREMaxFileSize 25M
 ScanXMLDOCS true
 ScanHWP3 true
 MaxRecHWP3 16
 StatsEnabled false
 StatsPEDisabled true
 StatsHostID auto
 StatsTimeout 10
 StreamMaxLength {{antispam_StreamMaxLength}}
 LogFile /var/log/clamav/clamav.log
 LogTime true
 LogFileUnlock false
 LogFileMaxSize 0
 Bytecode true
 BytecodeSecurity TrustSigned
 BytecodeTimeout 60000

 • freshclam.conf.yml” dosyasında bulunan “freshclam_conf” değişkeni, clamd.conf dosyasının işlenmemiş halini içermektedir. Eğer ana ayar dosyamız olan “main.yml” dosyasında bulunan değişkenler ile, karşılanamayan bir isteriniz mevcut ise bu değişkenin içerisinden direk hedef sistemde çalışacak olan “freshclam.conf” dosyasını düzenleyebilirsiniz.
---
freshclam_conf: |
 DatabaseOwner clamav
 UpdateLogFile /var/log/clamav/freshclam.log
 LogVerbose false
 LogSyslog false
 LogFacility LOG_LOCAL6
 LogFileMaxSize 0
 LogRotate true
 LogTime true
 Foreground false
 Debug false
 MaxAttempts 5
 DatabaseDirectory /var/lib/clamav
 DNSDatabaseInfo current.cvd.clamav.net
 ConnectTimeout 30
 ReceiveTimeout 30
 TestDatabases yes
 ScriptedUpdates yes
 CompressLocalDatabase no
 SafeBrowsing false
 Bytecode true
 NotifyClamd /etc/clamav/clamd.conf
 # Check for new database 24 times a day
 Checks {{clamav_check_freq}}
 • local.cf.yml” dosyasında bulunan “local_cf” değişkeni, clamd.conf dosyasının işlenmemiş halini içermektedir. Eğer ana ayar dosyamız olan “main.yml” dosyasında bulunan değişkenler ile, karşılanamayan bir isteriniz mevcut ise bu değişkenin içerisinden direk hedef sistemde çalışacak olan “local.cf” dosyasını düzenleyebilirsiniz.
---
local_cf: |
 # This is the right place to customize your installation of SpamAssassin.
 #
 # See perldoc Mail::SpamAssassin::Conf for details of what can be
 # tweaked.
 #
 # Only a small subset of options are listed below
 #
 ###########################################################################

 #  Add *****SPAM***** to the Subject header of spam e-mails
 #
 # rewrite_header Subject *****SPAM*****


 #  Save spam messages as a message/rfc822 MIME attachment instead of
 #  modifying the original message (0: off, 2: use text/plain instead)
 #
 # report_safe 1


 #  Set which networks or hosts are considered trusted by your mail
 #  server (i.e. not spammers)
 #
 # trusted_networks 212.17.35.


 #  Set file-locking method (flock is not safe over NFS, but is faster)
 #
 # lock_method flock


 #  Set the threshold at which a message is considered spam (default: 5.0)
 #
 # required_score 5.0


 #  Use Bayesian classifier (default: 1)
 #
 # use_bayes 1


 #  Bayesian classifier auto-learning (default: 1)
 #
 # bayes_auto_learn 1


 #  Set headers which may provide inappropriate cues to the Bayesian
 #  classifier
 #
 # bayes_ignore_header X-Bogosity
 # bayes_ignore_header X-Spam-Flag
 # bayes_ignore_header X-Spam-Status


 #  Whether to decode non- UTF-8 and non-ASCII textual parts and recode
 #  them to UTF-8 before the text is given over to rules processing.
 #
 # normalize_charset 1

 #  Some shortcircuiting, if the plugin is enabled
 # 
 ifplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::Shortcircuit
 #
 #  default: strongly-whitelisted mails are *really* whitelisted now, if the
 #  shortcircuiting plugin is active, causing early exit to save CPU load.
 #  Uncomment to turn this on
 #
 # shortcircuit USER_IN_WHITELIST    on
 # shortcircuit USER_IN_DEF_WHITELIST  on
 # shortcircuit USER_IN_ALL_SPAM_TO   on
 # shortcircuit SUBJECT_IN_WHITELIST  on

 #  the opposite; blacklisted mails can also save CPU
 #
 # shortcircuit USER_IN_BLACKLIST    on
 # shortcircuit USER_IN_BLACKLIST_TO  on
 # shortcircuit SUBJECT_IN_BLACKLIST  on

 #  if you have taken the time to correctly specify your trusted_networks,
 #  this is another good way to save CPU
 #
 # shortcircuit ALL_TRUSTED       on

 #  and a well-trained bayes DB can save running rules, too
 #
 # shortcircuit BAYES_99        spam
 # shortcircuit BAYES_00        ham

 endif # Mail::SpamAssassin::Plugin::Shortcircuit

 score SPF_FAIL 4.0
 score SPF_HELO_FAIL 4.0
 score SPF_HELO_SOFTFAIL 3.0
 score SPF_SOFTFAIL 3.0
 • main.cf.yml” dosyasında bulunan “main_cf” değişkeni, clamd.conf dosyasının işlenmemiş halini içermektedir. Eğer ana ayar dosyamız olan “main.yml” dosyasında bulunan değişkenler ile, karşılanamayan bir isteriniz mevcut ise bu değişkenin içerisinden direk hedef sistemde çalışacak olan “main.cf” dosyasını düzenleyebilirsiniz.
---
main_cf: |
 # See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version


 # Debian specific: Specifying a file name will cause the first
 # line of that file to be used as the name. The Debian default
 # is /etc/mailname.
 #myorigin = /etc/mailname

 smtpd_banner = {{antispam_smtpd_banner[ansible_hostname]}}
 biff = no

 # appending .domain is the MUAs job.
 append_dot_mydomain = no

 # Uncomment the next line to generate delayed mail warnings
 #delay_warning_time = 4h

 readme_directory = no

 # See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html -- default to 2 on
 # fresh installs.
 compatibility_level = 2

 # TLS parameters
 smtpd_tls_cert_file={{antispam_smtpd_tls_cert_file}}
 smtpd_tls_key_file={{antispam_smtpd_tls_key_file}}
 smtpd_use_tls=yes
 smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
 smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

 # See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
 # information on enabling SSL in the smtp client.

 smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
 myhostname = {{ansible_hostname}}.{{antispam_domain}}
 #alias_maps = hash:/etc/aliases
 #alias_database = hash:/etc/aliases
 myorigin = $myhostname
 mydestination = $myhostname, localhost.localdomain, localhost, localhost.localdomain, localhost
 relayhost = 
 mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 {{antispam_allowed_senders}}
 mailbox_size_limit = 0
 recipient_delimiter = +
 inet_interfaces = all
 inet_protocols = {{antispam_inet_protocols}}

 smtpd_tls_CAfile = {{antispam_smtpd_tls_CAfile}}
 mydomain = {{antispam_domain}}
 home_mailbox = Maildir/
 mailbox_command =
 local_recipient_maps =
 smtpd_helo_required = yes
 disable_vrfy_command = yes
 header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks
 mime_header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks
 smtpd_sender_restrictions = check_client_access hash:/etc/postfix/senderaccess, check_recipient_access hash:/etc/postfix/receiveraccess
 smtpd_recipient_restrictions = reject_invalid_hostname,reject_non_fqdn_hostname,reject_non_fqdn_sender,reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_sender_domain,reject_unauth_pipelining,permit_mynetworks,reject_unauth_destination, check_policy_service unix:private/spfcheck, check_policy_service inet:127.0.0.1:5525, check_policy_service inet:127.0.0.1:10040, check_policy_service inet:127.0.0.1:5525
 smtpd_end_of_data_restrictions = check_policy_service inet:127.0.0.1:10040
 spfcheck_time_limit = 3600
 content_filter = smtp-amavis:[127.0.0.1]:10024
 relay_domains = {{antispam_relay_domains}} 
 transport_maps = hash:/etc/postfix/transport
 smtpd_recipient_limit = {{antispam_smtpd_recipient_limit}}
 smtp_tls_ciphers = {{antispam_smtp_tls_ciphers}}
 parent_domain_matches_subdomains = {{antispam_parent_domain_matches_subdomains}}
 smtp_tls_security_level = {{antispam_smtp_tls_security_level}}
 smtpd_use_tls = {{antispam_smtpd_use_tls}}
 smtp_tls_note_starttls_offer = {{antispam_smtp_tls_note_starttls_offer}}
 smtpd_tls_received_header = {{antispam_smtpd_tls_received_header}}
 smtpd_tls_session_cache_timeout = {{antispam_smtpd_tls_session_cache_timeout}}
 message_size_limit = {{antispam_message_size_limit}} 
 • master.cf.yml” dosyasında bulunan “master_cf” değişkeni, clamd.conf dosyasının işlenmemiş halini içermektedir. Eğer ana ayar dosyamız olan “main.yml” dosyasında bulunan değişkenler ile, karşılanamayan bir isteriniz mevcut ise bu değişkenin içerisinden direk hedef sistemde çalışacak olan “master.cf” dosyasını düzenleyebilirsiniz.
master_cf: |
 #
 # Postfix master process configuration file. For details on the format
 # of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
 # on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
 #
 # Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
 #
 # ==========================================================================
 # service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
 #        (yes)  (yes)  (no)  (never) (100)
 # ==========================================================================
 smtp   inet n    -    y    -    -    smtpd
 #smtp   inet n    -    y    -    1    postscreen
 #smtpd   pass -    -    y    -    -    smtpd
 #dnsblog  unix -    -    y    -    0    dnsblog
 #tlsproxy unix -    -    y    -    0    tlsproxy
 #submission inet n    -    y    -    -    smtpd
 # -o syslog_name=postfix/submission
 # -o smtpd_tls_security_level=encrypt
 # -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 # -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
 # -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
 # -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
 # -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
 # -o smtpd_recipient_restrictions=
 # -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
 # -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
 #smtps   inet n    -    y    -    -    smtpd
 # -o syslog_name=postfix/smtps
 # -o smtpd_tls_wrappermode=yes
 # -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 # -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
 # -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
 # -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
 # -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
 # -o smtpd_recipient_restrictions=
 # -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
 # -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
 #628    inet n    -    y    -    -    qmqpd
 pickup  unix n    -    y    60   1    pickup
 cleanup  unix n    -    y    -    0    cleanup
 qmgr   unix n    -    n    300   1    qmgr
 #qmgr   unix n    -    n    300   1    oqmgr
 tlsmgr  unix -    -    y    1000?  1    tlsmgr
 rewrite  unix -    -    y    -    -    trivial-rewrite
 bounce  unix -    -    y    -    0    bounce
 defer   unix -    -    y    -    0    bounce
 trace   unix -    -    y    -    0    bounce
 verify  unix -    -    y    -    1    verify
 flush   unix n    -    y    1000?  0    flush
 proxymap unix -    -    n    -    -    proxymap
 proxywrite unix -    -    n    -    1    proxymap
 smtp   unix -    -    y    -    -    smtp
 relay   unix -    -    y    -    -    smtp
 #    -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
 showq   unix n    -    y    -    -    showq
 error   unix -    -    y    -    -    error
 retry   unix -    -    y    -    -    error
 discard  unix -    -    y    -    -    discard
 local   unix -    n    n    -    -    local
 virtual  unix -    n    n    -    -    virtual
 lmtp   unix -    -    y    -    -    lmtp
 anvil   unix -    -    y    -    1    anvil
 scache  unix -    -    y    -    1    scache
 #
 # ====================================================================
 # Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
 # pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
 #
 # Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
 # agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
 # and other message envelope options.
 # ====================================================================
 #
 # maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
 # Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
 #
 maildrop unix -    n    n    -    -    pipe
  flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d ${recipient}
 #
 # ====================================================================
 #
 # Recent Cyrus versions can use the existing "lmtp" master.cf entry.
 #
 # Specify in cyrus.conf:
 #  lmtp  cmd="lmtpd -a" listen="localhost:lmtp" proto=tcp4
 #
 # Specify in main.cf one or more of the following:
 # mailbox_transport = lmtp:inet:localhost
 # virtual_transport = lmtp:inet:localhost
 #
 # ====================================================================
 #
 # Cyrus 2.1.5 (Amos Gouaux)
 # Also specify in main.cf: cyrus_destination_recipient_limit=1
 #
 #cyrus   unix -    n    n    -    -    pipe
 # user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
 #
 # ====================================================================
 # Old example of delivery via Cyrus.
 #
 #old-cyrus unix -    n    n    -    -    pipe
 # flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension} ${user}
 #
 # ====================================================================
 #
 # See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
 #
 uucp   unix -    n    n    -    -    pipe
  flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
 #
 # Other external delivery methods.
 #
 ifmail  unix -    n    n    -    -    pipe
  flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
 bsmtp   unix -    n    n    -    -    pipe
  flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
 scalemail-backend unix -    n    n    -    2    pipe
  flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
 mailman  unix -    n    n    -    -    pipe
  flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
  ${nexthop} ${user}

 smtp-amavis   unix  -    -    -    -    2    smtp
  -o smtp_data_done_timeout=1200
  -o smtp_send_xforward_command=yes
  -o disable_dns_lookups=yes
  -o max_use=20

 127.0.0.1:10025 inet  n    -    -    -    -    smtpd
  -o content_filter=
  -o local_recipient_maps=
  -o relay_recipient_maps=
  -o smtpd_restriction_classes=
  -o smtpd_delay_reject=no
  -o smtpd_client_restrictions=permit_mynetworks,reject
  -o smtpd_helo_restrictions=
  -o smtpd_sender_restrictions=
  -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
  -o smtpd_data_restrictions=reject_unauth_pipelining
  -o smtpd_end_of_data_restrictions=
  -o mynetworks=127.0.0.0/8
  -o smtpd_error_sleep_time=0
  -o smtpd_soft_error_limit=1001
  -o smtpd_hard_error_limit=1000
  -o smtpd_client_connection_count_limit=0
  -o smtpd_client_connection_rate_limit=0
  -o receive_override_options=no_header_body_checks,no_unknown_recipient_checks

 spfcheck unix -    n    n    -    -    spawn    user=policyd-spf argv=/usr/bin/policyd-spf

İlgili değişkenler ayarlandıktan sonra aşağıdaki komut ile antispam sunucusu kurulur.

ansible-playbook /etc/ansible/playbooks/antispam.yml

İçeriden Dışarı Eposta tarama

Eposta sunucunun Smart Host, Relay Host ve benzeri başlıklarla anılan yöntemlerle giden epostaları Antispam sunucya yönlendirmesi sağlanır. Bu başlık için eposta sunucu üreticisinin dokümanlarını kullanınız.

Dışarıdan İçeri Eposta tarama

Dışarıdan gelen SMTP bağlantılarının doğrudan ilk sunucu olarak Antispam sunucusuna düşmesi Güvenlik Duvarı/NAT sisteminden gerçekleştirilir. Antispam sistemi doğrudan SMTP konuşabilen bir sistem olup epostaları karşılayacaktır. Temiz epostalar antispam sistemi tarafından Ansible playbook içinde tanımlanmış olan Mail Host Name ile tanılı olan sunucu ismine gönderilir. Bu sunucunun dns tanımının dns’te yapıldığından emin olunmalıdır.