Skip to content

Ahtapot Projesi Hakkında

Ahtapot, Pardus işletim sistemi üzerine açık kaynak kodlu siber güvenlik yazılımlarının bileşenler şeklinde entegre edildiği, çok sayıda sistemin tek bir merkezden yönetilebildiği, katmanlı bileşenlerle derinlemesine siber güvenlik çözümü oluşturmayı hedefleyen bir projedir.

Bu proje ile;

  • Kurumsal siber güvenlik çözümlerine olan ihtiyacın açık kaynak kodlu yazılımlarla karşılanması,
  • Entegre bileşenlerle derinlemesine ve 360 derece siber güvenlik çözümleri elde edilmesi,
  • Siber güvenlik cihazlarında temel işletim sistemi olarak PARDUS kullanılması,
  • Kaynak kodları incelemeye kapalı olan ürünler yerine özellikle kritik sistemlerde tamamen denetlenebilen açık kaynak çözümlerle daha “güvenilir” siber güvenlik çözümleri elde edilmesi,
  • Uygun açık kaynak kodlu yazılımların yetenekleri entegre edilerek siber güvenlik alanında yüksek katma değerli çözümler elde edilmesi,
  • Bilişim sistemlerine ilişkin metriklerin sürekli ve otomatik olarak gözlemlenmesi, olağan dışı aktivitelerin farkına varılması, analiz edilmesi ve önlemler alınabilmesi,
  • Bilişim sistemlerinde üretilen milyonlarca satır günlük kayıtlarının (log) merkezi olarak toplanması, imzalanması, ilişkilendirilmesi ve anlamlandırılabilmesi,
  • Merkezi kurulum, yönetim ve otomsyon yetenekleri ile daha az insan gücü ile daha kolay yönetilebilen ve sağlam güvenlik sistemlerine ulaşılması,
  • Gerektiğinde yerli insan gücü ile destek ve danışmanlık hizmetleri sağlanması,

hedeflenmiştir.

Yerli bir işletim sistemi çözümü olan Pardus üzerinde geliştirilmekte olan bu projenin en önemli çıktılarından biri de hiç şüphesiz Türkçe dokümantasyon olacaktır. Hazırlanacak kurulum, yönetim ve yapılandırma şablonları ile sistemi kullanmak isteyen herkesin tüm bileşenleri rahatça kullanabilmesi ve yönetebilmesi planlanmaktadır. Böylece ülke siber güvenliği için çok önemli bir eksik de giderilmiş olacaktır.