Skip to content

SKS Kurulum Yönergesi

Bu dokümanda, Ahtapot projesi kapsamında sks sunucusunun merkezi yönetim sisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nasıl kurulacağı anlatılmaktadır.

SKS Sistemi Kurulum İşlemleri

 • NOT: Dökümanda yapılması istenilen değişiklikler gitlab arayüzü yerine terminal üzerinden yapılması durumunda playbook oynatılmadan önce yapılan değişiklikler git’e push edilmelidir.
$ cd /etc/ansible
git status komutu ile yapılan değişiklikler gözlemlenir.
$ git status 
$ git add --all
$ git commit -m "yapılan değişiklik commiti yazılır"
$ git push origin master
 • Gitlab adresine bir web tarayıcı vasıtası ile girilerek Gitlab web arayüzüne “https://gitlabsunucuadresi” ile erişilir.

 • Gitlab arayüzünden mys resposundaki “hosts” dosyasında “[sks]” fonksiyonu altına antispam sunucusunun FQDN bilgisi girilir.

[sks]
sks.gdys.local
 • Gitlab arayüzünden mys reposundaki “roles/base/vars/host.yml” dosyasına sks sunucusunun ip adresi, FQDN bilgisi ve hostname’i yeni bir server bloğu oluşturularak yazılır.
serverN:
    ip: "X.X.X.X"
    fqdn: "sks.gdys.local"
    hostname: "sks"

Ardından sks sistemi ile ilgili aşağıda tanımlanmış değişkenler açıklamalarda belirtilen şekilde uygun değerlerle doldurulur.

Sks Rolü Değişkenleri

Bu roldeki değişkenler “/etc/ansible/roles/sks/vars/” dizini altında bulunan yml dosyalarında belirtilmiştir. yml dosyalarının içerikleri ve değişken bilgileri aşağıdaki gibidir;

 • main.yml” dosyasında bulunan değişkenlerin görevi şu şekildedir. “sks_listen_ip” değişkeni, pgpkeyserver-lite web uygulamasının nginx ile hangi IP üzerinden sunulacağının belirtildiği parametredir. “sks_server_name” ise nginx uygulamasının sunuşacağı sunucunun adıdır.
---
sks_listen_ip: 169.254.1.9
sks_server_name: example.org

İlgili değişkenler ayarlandıktan sonra aşağıdaki komut ile sks sunucusu kurulur.

ansible-playbook /etc/ansible/playbooks/sks.yml