# IDS Ahtapot projesi kapsamında IDS işlevinin kurulumunu ve yönetimini sağlayan playbook’dur. “/etc/ansible/playbooks/” dizini altında bulunan “ids.yml” dosyasına bakıldığında, “hosts” satırında Ansible’a ait “/etc/ansible/” altında bulunan “hosts” dosyasında “[surcata_ids]” satırı altına yazılmış tüm sunucularda bu playbookun oynatılacağı belirtilir. “sudo” satırı ile çalışacak komutların sudo yetkisi ile çalışması belirlenir. “vars_files” satırı ids playbookunun değişken dosyalarını belirtmektedir. “roles” satırı altında bulunan satırlarda ise bu playbook çalıştığında “base”, “ids”, “barnyard2” ve “pulledpork”rollerinin çalışacağı belirtilmektedir.

- hosts: suricata_ids
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/base/vars/group.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/user.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/repo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/rsyslog.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ntp.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/kernelmodules_remove.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/kernelmodules_blacklist.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/host.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/audit.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/sudo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ssh.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/grub.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logger.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logrotate.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/directory.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/profile.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/fusioninventory.yml
 - /etc/ansible/roles/ids/vars/main.yml
 - /etc/ansible/roles/pulledpork/vars/main.yml
 - /etc/ansible/roles/barnyard2/vars/main.yml
 - /etc/ansible/roles/snorby/vars/main.yml
 - /etc/ansible/roles/mysql/vars/main.yml
 - /etc/ansible/roles/ids/vars/blocked-domains.yml
 - /etc/ansible/roles/ids/vars/protocol-anomaly.rules.yml
 - /etc/ansible/roles/ids/vars/fileblacklist.sha256.yml
 - /etc/ansible/roles/ids/vars/fileblacklist.sha1.yml
 - /etc/ansible/roles/ids/vars/fileblacklist.md5.yml
 - /etc/ansible/roles/ids/vars/local.rules.yml
 - /etc/ansible/roles/ids/vars/content.yml
 roles:
  - role: base
  - role: ids
  - role: barnyard2
  - role: pulledpork

IDS Rolü Değişkenleri

Bu roldeki değişkenler “/etc/ansible/roles/ids/vars/” dizini altında bulunan yml dosyalarında belirtilmiştir. yml dosyalarının içerikleri ve değişken bilgileri aşağıdaki gibidir;

 • blocked-domains.yml” dosyasına engellenmesi istenen alan adları girilir. Her satırda bir alan adı olacak şekilde ekleme yapılır.
---
suricata_blocked_domains:
 - testsite123.com
 - badsitetesting.com

 • content.yml” dosyasına engellenmesi veya alarm oluşturulması istenen içerikler girilir. Burada “suricata_keyword_action” alert veya drop olabilir. “alert” yazılırsa bu dosyada tanımlaması yapılan içerikler için alarm üretilir. “drop” yazılırsa ids modu için yine alarm üretilir fakat ips modu için engelleme yapılır. “suricata_keyword_src” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin kaynak adresi yazılır. Bu adres IP veya ağ veya bunların bir listesi olabilir. “any” yazılarak bütün kaynak adresler için bu kural tetiklenir. “suricata_keyword_src_port” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin kaynak portu yazılır. “any” yazılarak bütün kaynak portlar için bu kural tetiklenir. “suricata_keyword_dst” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin hedef adresi yazılır. Bu adres IP veya ağ veya bunların bir listesi olabilir. “any” yazılarak bütün hedef adresler için bu kural tetiklenir. “suricata_keyword_dst_port” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin hedef portu yazılır. “any” yazılarak bütün hedef portlar için bu kural tetiklenir. “suricata_keyword_msg” kısmına bu kural tarafından üretilen alarmlarda geçecek mesaj tanımlanır. “suricata_keyword_proto” kısmına bu kuralın çalışacağı protokoller liste olarak tanımlanır. TCP, UDP veya her ikisi birlikte yazılabilir. “suricata_keywords” kısmına her satıra bir içerik eklenerek engellenecek/alarm üretilecek içerikler belirtilir.
suricata_keyword_action: alert
suricata_keyword_src: any
suricata_keyword_src_port: any
suricata_keyword_dst: any
suricata_keyword_dst_port: any
suricata_keyword_msg: "Content detection: "
suricata_keyword_proto: ['tcp','udp']
suricata_keywords:
 - test zararli deneme

 • fileblacklist.md5.yml” dosyasına engellenmesi veya alarm oluşturulması istenen hashler girilir. Burada “suricata_blacklistmd5_action” alert veya drop olabilir. “alert” yazılırsa bu dosyada tanımlaması yapılan hashler için alarm üretilir. “drop” yazılırsa ids modu için yine alarm üretilir fakat ips modu için engelleme yapılır. “suricata_blacklistmd5_src” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin kaynak adresi yazılır. Bu adres IP veya ağ veya bunların bir listesi olabilir. “any” yazılarak bütün kaynak adresler için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistmd5_src_port” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin kaynak portu yazılır. “any” yazılarak bütün kaynak portlar için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistmd5_dst” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin hedef adresi yazılır. Bu adres IP veya ağ veya bunların bir listesi olabilir. “any” yazılarak bütün hedef adresler için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistmd5_dst_port” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin hedef portu yazılır. “any” yazılarak bütün hedef portlar için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistmd5_msg” kısmına bu kural tarafından üretilen alarmlarda geçecek mesaj tanımlanır. “suricata_blacklistmd5_sid” kısmına bu kuralın sid’i yazılır. “suricata_blacklistmd5_revision” kısmına bu kuralın revision’u yazılır. “suricata_blacklistmd5” kısmına her satıra bir md5 ve opsiyonal olarak dosya adı eklenerek engellenecek/alarm üretilecek dosya hashleri belirtilir.
suricata_blacklistmd5_action: alert
suricata_blacklistmd5_src: any
suricata_blacklistmd5_src_port: any
suricata_blacklistmd5_dst: any
suricata_blacklistmd5_dst_port: any
suricata_blacklistmd5_msg: "Black list checksum match MD5"
suricata_blacklistmd5_sid: 1089811401
suricata_blacklistmd5_rev: 1

suricata_blacklistmd5:
 - 2f8d0355f0032c3e6311c6408d7c2dc2 util-path.c
 - b9cf5cf347a70e02fde975fc4e117760
 - 02aaa6c3f4dbae65f5889eeb8f2bbb8d util-pool.c
 - dd5fc1ee7f2f96b5f12d1a854007a818

 • fileblacklist.sha1.yml” dosyasına engellenmesi veya alarm oluşturulması istenen hashler girilir. Burada “suricata_blacklistsha1_action” alert veya drop olabilir. “alert” yazılırsa bu dosyada tanımlaması yapılan hashler için alarm üretilir. “drop” yazılırsa ids modu için yine alarm üretilir fakat ips modu için engelleme yapılır. “suricata_blacklistsha1_src” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin kaynak adresi yazılır. Bu adres IP veya ağ veya bunların bir listesi olabilir. “any” yazılarak bütün kaynak adresler için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistsha1_src_port” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin kaynak portu yazılır. “any” yazılarak bütün kaynak portlar için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistsha1_dst” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin hedef adresi yazılır. Bu adres IP veya ağ veya bunların bir listesi olabilir. “any” yazılarak bütün hedef adresler için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistsha1_dst_port” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin hedef portu yazılır. “any” yazılarak bütün hedef portlar için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistsha1_msg” kısmına bu kural tarafından üretilen alarmlarda geçecek mesaj tanımlanır. “suricata_blacklistsha1_sid” kısmına bu kuralın sid’i yazılır. “suricata_blacklistsha1_revision” kısmına bu kuralın revision’u yazılır. “suricata_blacklistsha1” kısmına her satıra bir sha1 ve opsiyonal olarak dosya adı eklenerek engellenecek/alarm üretilecek dosya hashleri belirtilir.
suricata_blacklistsha1_action: alert
suricata_blacklistsha1_src: any
suricata_blacklistsha1_src_port: any
suricata_blacklistsha1_dst: any
suricata_blacklistsha1_dst_port: any
suricata_blacklistsha1_msg: "Black list checksum match SHA1"
suricata_blacklistsha1_sid: 1089811402
suricata_blacklistsha1_rev: 1
suricata_blacklistsha1:

 • fileblacklist.sha256.yml” dosyasına engellenmesi veya alarm oluşturulması istenen hashler girilir. Burada “suricata_blacklistsha256_action” alert veya drop olabilir. “alert” yazılırsa bu dosyada tanımlaması yapılan hashler için alarm üretilir. “drop” yazılırsa ids modu için yine alarm üretilir fakat ips modu için engelleme yapılır. “suricata_blacklistsha256_src” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin kaynak adresi yazılır. Bu adres IP veya ağ veya bunların bir listesi olabilir. “any” yazılarak bütün kaynak adresler için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistsha256_src_port” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin kaynak portu yazılır. “any” yazılarak bütün kaynak portlar için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistsha256_dst” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin hedef adresi yazılır. Bu adres IP veya ağ veya bunların bir listesi olabilir. “any” yazılarak bütün hedef adresler için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistsha256_dst_port” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin hedef portu yazılır. “any” yazılarak bütün hedef portlar için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistsha256_msg” kısmına bu kural tarafından üretilen alarmlarda geçecek mesaj tanımlanır. “suricata_blacklistsha256_sid” kısmına bu kuralın sid’i yazılır. “suricata_blacklistsha256_revision” kısmına bu kuralın revision’u yazılır. “suricata_blacklistsha256” kısmına her satıra bir sha256 ve opsiyonal olarak dosya adı eklenerek engellenecek/alarm üretilecek dosya hashleri belirtilir.
suricata_blacklistsha256_action: alert
suricata_blacklistsha256_src: any
suricata_blacklistsha256_src_port: any
suricata_blacklistsha256_dst: any
suricata_blacklistsha256_dst_port: any
suricata_blacklistsha256_msg: "Black list checksum match SHA256"
suricata_blacklistsha256_sid: 1089811403
suricata_blacklistsha256_rev: 1

suricata_blacklistsha256:

 • local.rules.yml” dosyasına doğrudan suricata imzaları her satırda bir tane olacak şekilde tanımlanır.
---
suricata_local_rules:

 • suricata_protocol_anomaly_rules.yml” dosyasında protokol anormalliklerini tespit edecek bazı ön tanımlı imzalar girilmiştir. İstenirse her satırda bir tane olacak şekilde ek imzalar tanımlanabilir.
---
suricata_protocol_anomaly_rules:
 - alert tcp any any -> any ![80,8080] (msg:"SURICATA HTTP but not tcp port 80, 8080"; flow:to_server; app-layer-protocol:http; sid:2271001; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any 80 (msg:"SURICATA Port 80 but not HTTP"; flow:to_server; app-layer-protocol:!http; sid:2271002; rev:1;)
 - alert http any any -> any 443 (msg:"SURICATA HTTP clear text on port 443"; flow:to_server; app-layer-protocol:http; sid:2271019; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any 443 (msg:"SURICATA Port 443 but not TLS"; flow:to_server; app-layer-protocol:!tls; sid:2271003; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any ![20,21] (msg:"SURICATA FTP but not tcp port 20 or 21"; flow:to_server; app-layer-protocol:ftp; sid:2271004; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any [20,21] (msg:"SURICATA TCP port 21 but not FTP"; flow:to_server; app-layer-protocol:!ftp; sid:2271005; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any ![25,587,465] (msg:"SURICATA SMTP but not tcp port 25,587,465"; flow:to_server; app-layer-protocol:smtp; sid:2271006; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any [25,587,465] (msg:"SURICATA TCP port 25,587,465 but not SMTP"; flow:to_server; app-layer-protocol:!smtp; sid:2271007; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any !22 (msg:"SURICATA SSH but not tcp port 22"; flow:to_server; app-layer-protocol:ssh; sid:2271008; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any 22 (msg:"SURICATA TCP port 22 but not SSH"; flow:to_server; app-layer-protocol:!ssh; sid:2271009; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any !143 (msg:"SURICATA IMAP but not tcp port 143"; flow:to_server; app-layer-protocol:imap; sid:2271010; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any 143 (msg:"SURICATA TCP port 143 but not IMAP"; flow:to_server; app-layer-protocol:!imap; sid:2271011; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any 139 (msg:"SURICATA TCP port 139 but not SMB"; flow:to_server; app-layer-protocol:!smb; sid:2271012; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any [80,8080] (msg:"SURICATA DCERPC detected over port tcp 80,8080"; flow:to_server; app-layer-protocol:dcerpc; sid:2271013; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any 53 (msg:"SURICATA TCP port 53 but not DNS"; flow:to_server; app-layer-protocol:!dns; sid:2271014; rev:1;)
 - alert udp any any -> any 53 (msg:"SURICATA UDP port 53 but not DNS"; flow:to_server; app-layer-protocol:!dns; sid:2271015; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any 502 (msg:"SURICATA TCP port 502 but not MODBUS"; flow:to_server; app-layer-protocol:!modbus; sid:2271018; rev:1;)
 • main.yml” dosyasında ids ayarlarının yapılması için gerekli ayar parametreleri bulunmaktadır. Burda ids yapılandırması için gerekli olan parametreler açıklanacaktır. “suricata_mode” ids için buraya ids yazılır. “suricata_home_net:” iç ağ tanımlarının yapıldığı değişkendir. “suricata_external_net” dış ağ tanımlarının yapıldığı parametredir. “suricata_pcap_interfaces” IDS’in paketleri dinleyeceği arabirim tanımlarının yapıldığı yerdir. “-int: arabirim_adi” şeklinde her satıra bir arabirim yazılır. “suricata_rules” aktif edilecek imza gruplarının tanımlandığı yerdir. Aktif edilmesi istenmeyen parametreler başına “#” konularak yorum satırına alınabilir.
---
# defaults file for ansible-suricata
suricata_mode: "ids"#ids|ips
fwbuilder_exists: "false"
suricata_ips_mode: "bridge" #nat|bridge
ips_int_iface: enp1s3
ips_ext_iface: enp0s3
config_suricata: true #defines if suricata should be configured
scripts_dir: /opt/scripts
suricata_home_net: "[192.168.0.0/16,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12]"
suricata_external_net: "!$HOME_NET"
suricata_http_servers: "$HOME_NET"
suricata_smtp_servers: "$HOME_NET"
suricata_sql_servers: "$HOME_NET"
suricata_dns_servers: "$HOME_NET"
suricata_telnet_servers: "$HOME_NET"
suricata_aim_servers: "$HOME_NET"
suricata_dnp3_server: "$HOME_NET"
suricata_dnp3_client: "$HOME_NET"
suricata_modbus_client: "$HOME_NET"
suricata_modbus_server: "$HOME_NET"
suricata_enip_client: "$HOME_NET"
suricata_enip_server: "$HOME_NET"
suricata_action_order: "$HOME_NET"
suricata_action_order:
 - pass
 - drop
 - reject
 - alert
suricata_af_packet_interfaces:
 - int: eth0
  threads: 1
  defrag: "yes"
  cluster_type: cluster_flow #cluster_round_robin, cluster_flow or cluster_cpu
  cluster_id: 99
  copy_mode: ips
  copy_iface: eth1
  buffer_size: 64535
  disable_promisc: "no" # Set to yes to disable promiscuous mode
  use_nmap: "yes"
 - int: eth1
  threads: 1
  defrag: "yes"
  cluster_type: cluster_flow #cluster_round_robin, cluster_flow or cluster_cpu
  cluster_id: 98
  copy_mode: ips
  copy_iface: eth0
  buffer_size: 64535
  disable_promisc: "no" # Set to yes to disable promiscuous mode
  use_nmap: "yes"
suricata_pcap_interfaces:
 - int: enp0s3
  # On Linux, pcap will try to use mmaped capture and will use buffer-size
  # as total of memory used by the ring. So set this to something bigger
  # than 1% of your bandwidth.
  buffer_size: 16777216
  bpf_filter: "tcp and port 25"
  # Choose checksum verification mode for the interface. At the moment
  # of the capture, some packets may be with an invalid checksum due to
  # offloading to the network card of the checksum computation.
  # Possible values are:
  # - yes: checksum validation is forced
  # - no: checksum validation is disabled
  # - auto: suricata uses a statistical approach to detect when
  # checksum off-loading is used. (default)
  # Warning: 'checksum-validation' must be set to yes to have any validation
  checksum_checks: auto
  # With some accelerator cards using a modified libpcap (like myricom), you
  # may want to have the same number of capture threads as the number of capture
  # rings. In this case, set up the threads variable to N to start N threads
  # listening on the same interface.
  threads: 16
  # set to no to disable promiscuous mode:
  promisc: no
  # set snaplen, if not set it defaults to MTU if MTU can be known
  # via ioctl call and to full capture if not.
  snaplen: 1518
# - int: INT1

suricata_classification_file: /etc/suricata/classification.config
suricata_config_file: /etc/suricata/suricata.yaml
suricata_config_outputs: true
suricata_default_rule_path: /etc/suricata/rules
suricata_flow_timeouts:
 - name: default
  new: 30
  established: 300
  closed: 0
  emergency_new: 10
  emergency_established: 100
  emergency_closed: 0
 - name: tcp
  new: 60
  established: 3600
  closed: 120
  emergency_new: 10
  emergency_established: 100
  emergency_closed: 20
 - name: udp
  new: 30
  established: 300
  emergency_new: 10
  emergency_established: 100
 - name: icmp
  new: 30
  established: 300
  emergency_new: 10
  emergency_established: 100
suricata_host_mode: auto #defines surica operating mode...Options are auto, router (IPS-Mode) or sniffer-only (IDS-Mode)
#  suricata_include_files: #Files included here will be handled as if they were inlined in the configuration file.
#    - include1.yaml
#    - include2.yaml
suricata_iface: "{{ ansible_default_ipv4.interface }}" #Interface to listen on (for pcap mode)
suricata_interfaces: #define the interfaces on your suricata host and define if offloading should be disabled.
 - int: eth0
  disable_offloading: false
  disable_features:
   - gro
   - gso
   - lro
   - rx
   - rxhash
   - rxvlan
   - sg
   - tso
   - tx
   - txvlan
   - ufo
 - int: eth1
  disable_offloading: false
  disable_features:
   - gro
   - gso
   - lro
   - rx
   - rxhash
   - rxvlan
   - sg
   - tso
   - tx
   - txvlan
   - ufo
suricata_listen_mode: pcap #pcap, nfqueue or af-packet
suricata_log_dir: /var/log/suricata/
suricata_nfqueue: 0 #Queue number to listen on (for nfqueue mode)
suricata_oinkmaster_rules_url: http://rules.emergingthreats.net/open/suricata/emerging.rules.tar.gz
suricata_outputs:
 - name: fast
  enabled: "yes"
  filename: fast.log
  append: "yes"
 - name: eve-log
  enabled: "yes"
  type: file #file|syslog|unix_dgram|unix_stream
  filename: eve.json
  types:
   - name: alert
   - name: http
    config_addl: true #defines if additional parameters are to be defined....required for template check
    extended: "yes" # enable this for extended logging information
   - name: dns
   - name: tls
    config_addl: true #defines if additional parameters are to be defined....required for template check
    extended: "yes" # enable this for extended logging information
   - name: files
    config_addl: true #defines if additional parameters are to be defined....required for template check
    force_magic: "yes" # force logging magic on all logged files
    force_md5: "yes" # force logging of md5 checksums
#   - name: "drop"
   - name: ssh
   - name: smtp
   - name: flow
 - name: unified2-alert
  enabled: "yes"
  filename: unified2.alert
  limit: 32mb # File size limit. Can be specified in kb, mb, gb.
  xff:
   - var: enabled
    val: "no"
   - var: mode
    val: extra-data
   - var: header
    val: X-Forwarded-For
 - name: http-log
  enabled: "yes"
  filename: http.log
  append: "yes"
 - name: tls-log
  enabled: "no"
  filename: tls.log
  append: "yes"
  certs_log_dir: certs
 - name: dns-log
  enabled: "no"
  filename: dns.log
  append: "yes"
 - name: pcap-info
  enabled: "no"
 - name: pcap-log
  enabled: "no"
  filename: log.pcap
  limit: 1000mb
  max_files: 2000
  mode: normal # normal or sguil
  use_stream_depth: "no" #If set to "yes" packets seen after reaching stream inspection depth are ignored. "no" logs all packets
 - name: alert-debug
  enabled: "no"
  filename: alert-debug.log
  append: "yes"
 - name: alert-prelude
  enabled: "no"
  profile: suricata
  log_packet_content: "no"
  log_packet_header: "yes"
 - name: stats
  enabled: "yes"
  filename: stats.log
  interval: 8
 - name: syslog
  enabled: "no"
  facility: local5
  level: Info # possible levels: Emergency, Alert, Critical, Error, Warning, Notice, Info, Debug
 - name: drop
  enabled: "no"
  filename: drop.log
  append: "yes"
 - name: file-store
  enabled: "no"
  log_dir: files
  force_magic: "no"
  force_md5: "no"
 - name: file-log
  enabled: "no"
  filename: files-json.log
  append: "yes"
  force_magic: "no"
  force_md5: "no"
suricata_pfring_interfaces:
 - int: eth0
  threads: 1
  cluster_id: 99
  cluster_type: cluster_flow
 - int: eth1
  threads: 1
  cluster_id: 93
  cluster_type: cluster_flow
suricata_reference_config_file: /etc/suricata/reference.config
suricata_rules:
 - botcc.rules
 - ciarmy.rules
 - compromised.rules
 - drop.rules
 - dshield.rules
 - emerging-activex.rules
 - emerging-attack_response.rules
 - emerging-chat.rules
 - emerging-current_events.rules
 - emerging-dns.rules
 - emerging-dos.rules
 - emerging-exploit.rules
 - emerging-ftp.rules
 - emerging-games.rules
 - emerging-icmp_info.rules
# - emerging-icmp.rules
 - emerging-imap.rules
 - emerging-inappropriate.rules
 - emerging-malware.rules
 - emerging-misc.rules
 - emerging-mobile_malware.rules
 - emerging-netbios.rules
 - emerging-p2p.rules
 - emerging-policy.rules
 - emerging-pop3.rules
 - emerging-rpc.rules
 - emerging-scada.rules
 - emerging-scan.rules
 - emerging-shellcode.rules
 - emerging-smtp.rules
 - emerging-snmp.rules
 - emerging-sql.rules
 - emerging-telnet.rules
 - emerging-tftp.rules
 - emerging-trojan.rules
 - emerging-user_agents.rules
 - emerging-voip.rules
 - emerging-web_client.rules
 - emerging-web_server.rules
 - emerging-web_specific_apps.rules
 - emerging-worm.rules
 - tor.rules
 - dns_query.rules
 - protocol-anomaly.rules
 - blacklist.rules
 - local.rules
 - content.rules
 - decoder-events.rules # available in suricata sources under rules dir
 - stream-events.rules # available in suricata sources under rules dir
 - http-events.rules  # available in suricata sources under rules dir
 - smtp-events.rules  # available in suricata sources under rules dir
 - dns-events.rules   # available in suricata sources under rules dir
 - tls-events.rules   # available in suricata sources under rules dir
suricata_run_initd: 'yes' #set to yes to start the server in the init.d script
suricata_suppress_list: #Defines a list of alerts to suppress
 - gen_id: 1
  sig_id: 2210020
#  track: by_src #options are: by_src|by_dst
#  ip_addresses: #define IP addressORsubnet if setting up track by
#   - 172.16.0.0/16
#   - 192.168.1.0/24
 - gen_id: 1
  sig_id: 2210021
 - gen_id: 1
  sig_id: 2210029
suricata_ubuntu_ppa: ppa:oisf/suricata-stable #Options are ppa:oisf/suricata-stable, ppa:oisf/suricata-beta or ppa:oisf/suricata-daily
suricata_unix_command:
 enabled: "no"
#    filename: custom.socket

IPS

Ahtapot projesi kapsamında IPS işlevinin kurulumunu ve yönetimini sağlayan playbook’dur. “/etc/ansible/playbooks/” dizini altında bulunan “ips.yml” dosyasına bakıldığında, “hosts” satırında Ansible’a ait “/etc/ansible/” altında bulunan “hosts” dosyasında “[surcata_ips]” satırı altına yazılmış tüm sunucularda bu playbookun oynatılacağı belirtilir. “sudo” satırı ile çalışacak komutların sudo yetkisi ile çalışması belirlenir. “vars_files” satırı ips playbookunun değişken dosyalarını belirtmektedir. “roles” satırı altında bulunan satırlarda ise bu playbook çalıştığında “base”, “ips”, “barnyard2” ve “pulledpork”rollerinin çalışacağı belirtilmektedir.

- hosts: suricata_ids
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/base/vars/group.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/user.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/repo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/rsyslog.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ntp.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/kernelmodules_remove.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/kernelmodules_blacklist.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/host.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/audit.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/sudo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ssh.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/grub.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logger.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logrotate.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/directory.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/profile.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/fusioninventory.yml
 - /etc/ansible/roles/ips/vars/main.yml
 - /etc/ansible/roles/pulledpork/vars/main.yml
 - /etc/ansible/roles/barnyard2/vars/main.yml
 - /etc/ansible/roles/snorby/vars/main.yml
 - /etc/ansible/roles/mysql/vars/main.yml
 - /etc/ansible/roles/ips/vars/blocked-domains.yml
 - /etc/ansible/roles/ips/vars/protocol-anomaly.rules.yml
 - /etc/ansible/roles/ips/vars/fileblacklist.sha256.yml
 - /etc/ansible/roles/ips/vars/fileblacklist.sha1.yml
 - /etc/ansible/roles/ips/vars/fileblacklist.md5.yml
 - /etc/ansible/roles/ips/vars/local.rules.yml
 - /etc/ansible/roles/ips/vars/content.yml
 roles:
  - role: base
  - role: ips
  - role: barnyard2
  - role: pulledpork

IPS Rolü Değişkenleri

Bu roldeki değişkenler “/etc/ansible/roles/ips/vars/” dizini altında bulunan yml dosyalarında belirtilmiştir. yml dosyalarının içerikleri ve değişken bilgileri aşağıdaki gibidir;

 • blocked-domains.yml” dosyasına engellenmesi istenen alan adları girilir. Her satırda bir alan adı olacak şekilde ekleme yapılır.
---
suricata_blocked_domains:
 - testsite123.com
 - badsitetesting.com

 • content.yml” dosyasına engellenmesi veya alarm oluşturulması istenen içerikler girilir. Burada “suricata_keyword_action” alert veya drop olabilir. “alert” yazılırsa bu dosyada tanımlaması yapılan içerikler için alarm üretilir. “drop” yazılırsa ids modu için yine alarm üretilir fakat ips modu için engelleme yapılır. “suricata_keyword_src” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin kaynak adresi yazılır. Bu adres IP veya ağ veya bunların bir listesi olabilir. “any” yazılarak bütün kaynak adresler için bu kural tetiklenir. “suricata_keyword_src_port” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin kaynak portu yazılır. “any” yazılarak bütün kaynak portlar için bu kural tetiklenir. “suricata_keyword_dst” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin hedef adresi yazılır. Bu adres IP veya ağ veya bunların bir listesi olabilir. “any” yazılarak bütün hedef adresler için bu kural tetiklenir. “suricata_keyword_dst_port” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin hedef portu yazılır. “any” yazılarak bütün hedef portlar için bu kural tetiklenir. “suricata_keyword_msg” kısmına bu kural tarafından üretilen alarmlarda geçecek mesaj tanımlanır. “suricata_keyword_proto” kısmına bu kuralın çalışacağı protokoller liste olarak tanımlanır. TCP, UDP veya her ikisi birlikte yazılabilir. “suricata_keywords” kısmına her satıra bir içerik eklenerek engellenecek/alarm üretilecek içerikler belirtilir.
suricata_keyword_action: alert
suricata_keyword_src: any
suricata_keyword_src_port: any
suricata_keyword_dst: any
suricata_keyword_dst_port: any
suricata_keyword_msg: "Content detection: "
suricata_keyword_proto: ['tcp','udp']
suricata_keywords:
 - test zararli deneme

 • fileblacklist.md5.yml” dosyasına engellenmesi veya alarm oluşturulması istenen hashler girilir. Burada “suricata_blacklistmd5_action” alert veya drop olabilir. “alert” yazılırsa bu dosyada tanımlaması yapılan hashler için alarm üretilir. “drop” yazılırsa ids modu için yine alarm üretilir fakat ips modu için engelleme yapılır. “suricata_blacklistmd5_src” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin kaynak adresi yazılır. Bu adres IP veya ağ veya bunların bir listesi olabilir. “any” yazılarak bütün kaynak adresler için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistmd5_src_port” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin kaynak portu yazılır. “any” yazılarak bütün kaynak portlar için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistmd5_dst” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin hedef adresi yazılır. Bu adres IP veya ağ veya bunların bir listesi olabilir. “any” yazılarak bütün hedef adresler için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistmd5_dst_port” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin hedef portu yazılır. “any” yazılarak bütün hedef portlar için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistmd5_msg” kısmına bu kural tarafından üretilen alarmlarda geçecek mesaj tanımlanır. “suricata_blacklistmd5_sid” kısmına bu kuralın sid’i yazılır. “suricata_blacklistmd5_revision” kısmına bu kuralın revision’u yazılır. “suricata_blacklistmd5” kısmına her satıra bir md5 ve opsiyonal olarak dosya adı eklenerek engellenecek/alarm üretilecek dosya hashleri belirtilir.
suricata_blacklistmd5_action: alert
suricata_blacklistmd5_src: any
suricata_blacklistmd5_src_port: any
suricata_blacklistmd5_dst: any
suricata_blacklistmd5_dst_port: any
suricata_blacklistmd5_msg: "Black list checksum match MD5"
suricata_blacklistmd5_sid: 1089811401
suricata_blacklistmd5_rev: 1

suricata_blacklistmd5:
 - 2f8d0355f0032c3e6311c6408d7c2dc2 util-path.c
 - b9cf5cf347a70e02fde975fc4e117760
 - 02aaa6c3f4dbae65f5889eeb8f2bbb8d util-pool.c
 - dd5fc1ee7f2f96b5f12d1a854007a818

 • fileblacklist.sha1.yml” dosyasına engellenmesi veya alarm oluşturulması istenen hashler girilir. Burada “suricata_blacklistsha1_action” alert veya drop olabilir. “alert” yazılırsa bu dosyada tanımlaması yapılan hashler için alarm üretilir. “drop” yazılırsa ids modu için yine alarm üretilir fakat ips modu için engelleme yapılır. “suricata_blacklistsha1_src” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin kaynak adresi yazılır. Bu adres IP veya ağ veya bunların bir listesi olabilir. “any” yazılarak bütün kaynak adresler için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistsha1_src_port” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin kaynak portu yazılır. “any” yazılarak bütün kaynak portlar için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistsha1_dst” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin hedef adresi yazılır. Bu adres IP veya ağ veya bunların bir listesi olabilir. “any” yazılarak bütün hedef adresler için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistsha1_dst_port” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin hedef portu yazılır. “any” yazılarak bütün hedef portlar için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistsha1_msg” kısmına bu kural tarafından üretilen alarmlarda geçecek mesaj tanımlanır. “suricata_blacklistsha1_sid” kısmına bu kuralın sid’i yazılır. “suricata_blacklistsha1_revision” kısmına bu kuralın revision’u yazılır. “suricata_blacklistsha1” kısmına her satıra bir sha1 ve opsiyonal olarak dosya adı eklenerek engellenecek/alarm üretilecek dosya hashleri belirtilir.
suricata_blacklistsha1_action: alert
suricata_blacklistsha1_src: any
suricata_blacklistsha1_src_port: any
suricata_blacklistsha1_dst: any
suricata_blacklistsha1_dst_port: any
suricata_blacklistsha1_msg: "Black list checksum match SHA1"
suricata_blacklistsha1_sid: 1089811402
suricata_blacklistsha1_rev: 1
suricata_blacklistsha1:

 • fileblacklist.sha256.yml” dosyasına engellenmesi veya alarm oluşturulması istenen hashler girilir. Burada “suricata_blacklistsha256_action” alert veya drop olabilir. “alert” yazılırsa bu dosyada tanımlaması yapılan hashler için alarm üretilir. “drop” yazılırsa ids modu için yine alarm üretilir fakat ips modu için engelleme yapılır. “suricata_blacklistsha256_src” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin kaynak adresi yazılır. Bu adres IP veya ağ veya bunların bir listesi olabilir. “any” yazılarak bütün kaynak adresler için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistsha256_src_port” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin kaynak portu yazılır. “any” yazılarak bütün kaynak portlar için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistsha256_dst” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin hedef adresi yazılır. Bu adres IP veya ağ veya bunların bir listesi olabilir. “any” yazılarak bütün hedef adresler için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistsha256_dst_port” kısmına alarm üretilcek/engellenecek trafiğinin hedef portu yazılır. “any” yazılarak bütün hedef portlar için bu kural tetiklenir. “suricata_blacklistsha256_msg” kısmına bu kural tarafından üretilen alarmlarda geçecek mesaj tanımlanır. “suricata_blacklistsha256_sid” kısmına bu kuralın sid’i yazılır. “suricata_blacklistsha256_revision” kısmına bu kuralın revision’u yazılır. “suricata_blacklistsha256” kısmına her satıra bir sha256 ve opsiyonal olarak dosya adı eklenerek engellenecek/alarm üretilecek dosya hashleri belirtilir.
suricata_blacklistsha256_action: alert
suricata_blacklistsha256_src: any
suricata_blacklistsha256_src_port: any
suricata_blacklistsha256_dst: any
suricata_blacklistsha256_dst_port: any
suricata_blacklistsha256_msg: "Black list checksum match SHA256"
suricata_blacklistsha256_sid: 1089811403
suricata_blacklistsha256_rev: 1

suricata_blacklistsha256:

 • local.rules.yml” dosyasına doğrudan suricata imzaları her satırda bir tane olacak şekilde tanımlanır.
---
suricata_local_rules:

 • suricata_protocol_anomaly_rules.yml” dosyasında protokol anormalliklerini tespit edecek bazı ön tanımlı imzalar girilmiştir. İstenirse her satırda bir tane olacak şekilde ek imzalar tanımlanabilir.
---
suricata_protocol_anomaly_rules:
 - alert tcp any any -> any ![80,8080] (msg:"SURICATA HTTP but not tcp port 80, 8080"; flow:to_server; app-layer-protocol:http; sid:2271001; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any 80 (msg:"SURICATA Port 80 but not HTTP"; flow:to_server; app-layer-protocol:!http; sid:2271002; rev:1;)
 - alert http any any -> any 443 (msg:"SURICATA HTTP clear text on port 443"; flow:to_server; app-layer-protocol:http; sid:2271019; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any 443 (msg:"SURICATA Port 443 but not TLS"; flow:to_server; app-layer-protocol:!tls; sid:2271003; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any ![20,21] (msg:"SURICATA FTP but not tcp port 20 or 21"; flow:to_server; app-layer-protocol:ftp; sid:2271004; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any [20,21] (msg:"SURICATA TCP port 21 but not FTP"; flow:to_server; app-layer-protocol:!ftp; sid:2271005; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any ![25,587,465] (msg:"SURICATA SMTP but not tcp port 25,587,465"; flow:to_server; app-layer-protocol:smtp; sid:2271006; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any [25,587,465] (msg:"SURICATA TCP port 25,587,465 but not SMTP"; flow:to_server; app-layer-protocol:!smtp; sid:2271007; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any !22 (msg:"SURICATA SSH but not tcp port 22"; flow:to_server; app-layer-protocol:ssh; sid:2271008; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any 22 (msg:"SURICATA TCP port 22 but not SSH"; flow:to_server; app-layer-protocol:!ssh; sid:2271009; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any !143 (msg:"SURICATA IMAP but not tcp port 143"; flow:to_server; app-layer-protocol:imap; sid:2271010; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any 143 (msg:"SURICATA TCP port 143 but not IMAP"; flow:to_server; app-layer-protocol:!imap; sid:2271011; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any 139 (msg:"SURICATA TCP port 139 but not SMB"; flow:to_server; app-layer-protocol:!smb; sid:2271012; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any [80,8080] (msg:"SURICATA DCERPC detected over port tcp 80,8080"; flow:to_server; app-layer-protocol:dcerpc; sid:2271013; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any 53 (msg:"SURICATA TCP port 53 but not DNS"; flow:to_server; app-layer-protocol:!dns; sid:2271014; rev:1;)
 - alert udp any any -> any 53 (msg:"SURICATA UDP port 53 but not DNS"; flow:to_server; app-layer-protocol:!dns; sid:2271015; rev:1;)
 - alert tcp any any -> any 502 (msg:"SURICATA TCP port 502 but not MODBUS"; flow:to_server; app-layer-protocol:!modbus; sid:2271018; rev:1;)
 • main.yml” dosyasında ips ayarlarının yapılması için gerekli ayar parametreleri bulunmaktadır. Burda ips yapılandırması için gerekli olan parametreler açıklanacaktır. “suricata_mode” ips için buraya ips yazılır. Eğer ips kurulacak makinede firewall kuralları fwbuilder tarafından yönetiliyorsa “fwbuilder_exists” paarametresi “true” yapılır yoksa “false” yapılır. “suricata_ips_mode” parametresi ips’in çalışma şeklini belirtmektedir. Router modu için “nat”, bridge modu için “bridge” yazılır. Eğer ips bridge modunda çalışacaksa iç ağ trafiğinin geçeceği arabirim “ips_int_iface” dış ağ trafiğinin geçeceği arabirim “ips_ext_iface” parametrseinde ayarlanır. “suricata_home_net:” iç ağ tanımlarının yapıldığı değişkendir. “suricata_external_net” dış ağ tanımlarının yapıldığı parametredir. “suricata_rules” aktif edilecek imza gruplarının tanımlandığı yerdir. Aktif edilmesi istenmeyen parametreler başına “#” konularak yorum satırına alınabilir.
---
# defaults file for ansible-suricata
suricata_mode: "ids"#ids|ips
fwbuilder_exists: "false"
suricata_ips_mode: "bridge" #nat|bridge
ips_int_iface: enp1s3
ips_ext_iface: enp0s3
config_suricata: true #defines if suricata should be configured
scripts_dir: /opt/scripts
suricata_home_net: "[192.168.0.0/16,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12]"
suricata_external_net: "!$HOME_NET"
suricata_http_servers: "$HOME_NET"
suricata_smtp_servers: "$HOME_NET"
suricata_sql_servers: "$HOME_NET"
suricata_dns_servers: "$HOME_NET"
suricata_telnet_servers: "$HOME_NET"
suricata_aim_servers: "$HOME_NET"
suricata_dnp3_server: "$HOME_NET"
suricata_dnp3_client: "$HOME_NET"
suricata_modbus_client: "$HOME_NET"
suricata_modbus_server: "$HOME_NET"
suricata_enip_client: "$HOME_NET"
suricata_enip_server: "$HOME_NET"
suricata_action_order: "$HOME_NET"
suricata_action_order:
 - pass
 - drop
 - reject
 - alert
suricata_af_packet_interfaces:
 - int: eth0
  threads: 1
  defrag: "yes"
  cluster_type: cluster_flow #cluster_round_robin, cluster_flow or cluster_cpu
  cluster_id: 99
  copy_mode: ips
  copy_iface: eth1
  buffer_size: 64535
  disable_promisc: "no" # Set to yes to disable promiscuous mode
  use_nmap: "yes"
 - int: eth1
  threads: 1
  defrag: "yes"
  cluster_type: cluster_flow #cluster_round_robin, cluster_flow or cluster_cpu
  cluster_id: 98
  copy_mode: ips
  copy_iface: eth0
  buffer_size: 64535
  disable_promisc: "no" # Set to yes to disable promiscuous mode
  use_nmap: "yes"
suricata_pcap_interfaces:
 - int: enp0s3
  # On Linux, pcap will try to use mmaped capture and will use buffer-size
  # as total of memory used by the ring. So set this to something bigger
  # than 1% of your bandwidth.
  buffer_size: 16777216
  bpf_filter: "tcp and port 25"
  # Choose checksum verification mode for the interface. At the moment
  # of the capture, some packets may be with an invalid checksum due to
  # offloading to the network card of the checksum computation.
  # Possible values are:
  # - yes: checksum validation is forced
  # - no: checksum validation is disabled
  # - auto: suricata uses a statistical approach to detect when
  # checksum off-loading is used. (default)
  # Warning: 'checksum-validation' must be set to yes to have any validation
  checksum_checks: auto
  # With some accelerator cards using a modified libpcap (like myricom), you
  # may want to have the same number of capture threads as the number of capture
  # rings. In this case, set up the threads variable to N to start N threads
  # listening on the same interface.
  threads: 16
  # set to no to disable promiscuous mode:
  promisc: no
  # set snaplen, if not set it defaults to MTU if MTU can be known
  # via ioctl call and to full capture if not.
  snaplen: 1518
# - int: INT1

suricata_classification_file: /etc/suricata/classification.config
suricata_config_file: /etc/suricata/suricata.yaml
suricata_config_outputs: true
suricata_default_rule_path: /etc/suricata/rules
suricata_flow_timeouts:
 - name: default
  new: 30
  established: 300
  closed: 0
  emergency_new: 10
  emergency_established: 100
  emergency_closed: 0
 - name: tcp
  new: 60
  established: 3600
  closed: 120
  emergency_new: 10
  emergency_established: 100
  emergency_closed: 20
 - name: udp
  new: 30
  established: 300
  emergency_new: 10
  emergency_established: 100
 - name: icmp
  new: 30
  established: 300
  emergency_new: 10
  emergency_established: 100
suricata_host_mode: auto #defines surica operating mode...Options are auto, router (IPS-Mode) or sniffer-only (IDS-Mode)
#  suricata_include_files: #Files included here will be handled as if they were inlined in the configuration file.
#    - include1.yaml
#    - include2.yaml
suricata_iface: "{{ ansible_default_ipv4.interface }}" #Interface to listen on (for pcap mode)
suricata_interfaces: #define the interfaces on your suricata host and define if offloading should be disabled.
 - int: eth0
  disable_offloading: false
  disable_features:
   - gro
   - gso
   - lro
   - rx
   - rxhash
   - rxvlan
   - sg
   - tso
   - tx
   - txvlan
   - ufo
 - int: eth1
  disable_offloading: false
  disable_features:
   - gro
   - gso
   - lro
   - rx
   - rxhash
   - rxvlan
   - sg
   - tso
   - tx
   - txvlan
   - ufo
suricata_listen_mode: pcap #pcap, nfqueue or af-packet
suricata_log_dir: /var/log/suricata/
suricata_nfqueue: 0 #Queue number to listen on (for nfqueue mode)
suricata_oinkmaster_rules_url: http://rules.emergingthreats.net/open/suricata/emerging.rules.tar.gz
suricata_outputs:
 - name: fast
  enabled: "yes"
  filename: fast.log
  append: "yes"
 - name: eve-log
  enabled: "yes"
  type: file #file|syslog|unix_dgram|unix_stream
  filename: eve.json
  types:
   - name: alert
   - name: http
    config_addl: true #defines if additional parameters are to be defined....required for template check
    extended: "yes" # enable this for extended logging information
   - name: dns
   - name: tls
    config_addl: true #defines if additional parameters are to be defined....required for template check
    extended: "yes" # enable this for extended logging information
   - name: files
    config_addl: true #defines if additional parameters are to be defined....required for template check
    force_magic: "yes" # force logging magic on all logged files
    force_md5: "yes" # force logging of md5 checksums
#   - name: "drop"
   - name: ssh
   - name: smtp
   - name: flow
 - name: unified2-alert
  enabled: "yes"
  filename: unified2.alert
  limit: 32mb # File size limit. Can be specified in kb, mb, gb.
  xff:
   - var: enabled
    val: "no"
   - var: mode
    val: extra-data
   - var: header
    val: X-Forwarded-For
 - name: http-log
  enabled: "yes"
  filename: http.log
  append: "yes"
 - name: tls-log
  enabled: "no"
  filename: tls.log
  append: "yes"
  certs_log_dir: certs
 - name: dns-log
  enabled: "no"
  filename: dns.log
  append: "yes"
 - name: pcap-info
  enabled: "no"
 - name: pcap-log
  enabled: "no"
  filename: log.pcap
  limit: 1000mb
  max_files: 2000
  mode: normal # normal or sguil
  use_stream_depth: "no" #If set to "yes" packets seen after reaching stream inspection depth are ignored. "no" logs all packets
 - name: alert-debug
  enabled: "no"
  filename: alert-debug.log
  append: "yes"
 - name: alert-prelude
  enabled: "no"
  profile: suricata
  log_packet_content: "no"
  log_packet_header: "yes"
 - name: stats
  enabled: "yes"
  filename: stats.log
  interval: 8
 - name: syslog
  enabled: "no"
  facility: local5
  level: Info # possible levels: Emergency, Alert, Critical, Error, Warning, Notice, Info, Debug
 - name: drop
  enabled: "no"
  filename: drop.log
  append: "yes"
 - name: file-store
  enabled: "no"
  log_dir: files
  force_magic: "no"
  force_md5: "no"
 - name: file-log
  enabled: "no"
  filename: files-json.log
  append: "yes"
  force_magic: "no"
  force_md5: "no"
suricata_pfring_interfaces:
 - int: eth0
  threads: 1
  cluster_id: 99
  cluster_type: cluster_flow
 - int: eth1
  threads: 1
  cluster_id: 93
  cluster_type: cluster_flow
suricata_reference_config_file: /etc/suricata/reference.config
suricata_rules:
 - botcc.rules
 - ciarmy.rules
 - compromised.rules
 - drop.rules
 - dshield.rules
 - emerging-activex.rules
 - emerging-attack_response.rules
 - emerging-chat.rules
 - emerging-current_events.rules
 - emerging-dns.rules
 - emerging-dos.rules
 - emerging-exploit.rules
 - emerging-ftp.rules
 - emerging-games.rules
 - emerging-icmp_info.rules
# - emerging-icmp.rules
 - emerging-imap.rules
 - emerging-inappropriate.rules
 - emerging-malware.rules
 - emerging-misc.rules
 - emerging-mobile_malware.rules
 - emerging-netbios.rules
 - emerging-p2p.rules
 - emerging-policy.rules
 - emerging-pop3.rules
 - emerging-rpc.rules
 - emerging-scada.rules
 - emerging-scan.rules
 - emerging-shellcode.rules
 - emerging-smtp.rules
 - emerging-snmp.rules
 - emerging-sql.rules
 - emerging-telnet.rules
 - emerging-tftp.rules
 - emerging-trojan.rules
 - emerging-user_agents.rules
 - emerging-voip.rules
 - emerging-web_client.rules
 - emerging-web_server.rules
 - emerging-web_specific_apps.rules
 - emerging-worm.rules
 - tor.rules
 - dns_query.rules
 - protocol-anomaly.rules
 - blacklist.rules
 - local.rules
 - content.rules
 - decoder-events.rules # available in suricata sources under rules dir
 - stream-events.rules # available in suricata sources under rules dir
 - http-events.rules  # available in suricata sources under rules dir
 - smtp-events.rules  # available in suricata sources under rules dir
 - dns-events.rules   # available in suricata sources under rules dir
 - tls-events.rules   # available in suricata sources under rules dir
suricata_run_initd: 'yes' #set to yes to start the server in the init.d script
suricata_suppress_list: #Defines a list of alerts to suppress
 - gen_id: 1
  sig_id: 2210020
#  track: by_src #options are: by_src|by_dst
#  ip_addresses: #define IP addressORsubnet if setting up track by
#   - 172.16.0.0/16
#   - 192.168.1.0/24
 - gen_id: 1
  sig_id: 2210021
 - gen_id: 1
  sig_id: 2210029
suricata_ubuntu_ppa: ppa:oisf/suricata-stable #Options are ppa:oisf/suricata-stable, ppa:oisf/suricata-beta or ppa:oisf/suricata-daily
suricata_unix_command:
 enabled: "no"
#    filename: custom.socket

Pulledpork

Pulledpork rolü “ids” ve “ips” tarafından kullanılmaktadır.

Pulledpork Rolü Değişkenleri

Bu roldeki değişkenler “/etc/ansible/roles/pulledpork/vars/” dizini altında bulunan yml dosyalarında belirtilmiştir. yml dosyalarının içerikleri ve değişken bilgileri aşağıdaki gibidir;

 • main.yml” dosyasındaki parametreler şu şekildedir: “pulledpork_etpro_key” Emerging Threats Pro lisansı için kullanılan anahtardır. “pulledpork_rule_url” Pulledpork tarafından suricata imzalarının indirileceği URL’dir. “pulledpork_rule_file” Pulledpork tarafından indirilecek imza dosyasının adıdır. “pulledpork_update_frequency” Pulledpork güncelleme sıklığının belirlendiği parametredir.
pulledpork_etpro_key: open
pulledpork_rule_url: https://rules.emergingthreats.net/
pulledpork_rule_file: emerging.rules.tar.gz
pulledpork_exclude_rules:
# - pass
pulledpork_update_frequency: daily

Barnyard2

Barnyard2 rolü “ids” ve “ips” tarafından kullanılmaktadır.

Barnyard2 Rolü Değişkenleri

Bu roldeki değişkenler “/etc/ansible/roles/barnyard2/vars/” dizini altında bulunan yml dosyalarında belirtilmiştir. yml dosyalarının içerikleri ve değişken bilgileri aşağıdaki gibidir;

 • main.yml” dosyasındaki parametreler şu şekildedir: “barnyard2_interface” Aslında görsel amaçlı kullanılmaktadır. Alarmların ids/ips’in hangi arabirimden geldiğini belirlemek için kullanılır. “barnyard2_mysql_user” Barnyard’ın alarmları göndereceği mysql sunucusuna bağlanırken kullanacağı kullanıcı adıdır. “barnyard2_mysql_password” Barnyard’ın alarmları göndereceği mysql sunucusuna bağlanırken kullanacağı şifredir. “barnyard2_mysql_host” Barnyard’ın alarmları göndereceği mysql sunucusunun adresidir. “barnyard2_sensor_name” Görsellik amaçlı alarmların geldiği sensörün adıdır.
---
barnyard2_interface: enp0s3
barnyard2_mysql_user: root
barnyard2_mysql_password: root
barnyard2_host: 127.0.0.1
barnyard2_sensor_name: ids_1

Snorby

Ahtapot projesi kapsamında Snorby işlevinin kurulumunu ve yönetimini sağlayan playbook’dur. “/etc/ansible/playbooks/” dizini altında bulunan “snorby.yml” dosyasına bakıldığında, “hosts” satırında Ansible’a ait “/etc/ansible/” altında bulunan “hosts” dosyasında “[snorby]” satırı altına yazılmış tüm sunucularda bu playbookun oynatılacağı belirtilir. “sudo” satırı ile çalışacak komutların sudo yetkisi ile çalışması belirlenir. “vars_files” satırı ids playbookunun değişken dosyalarını belirtmektedir. “roles” satırı altında bulunan satırlarda ise bu playbook çalıştığında “base”, “ ve “snorby”rollerinin çalışacağı belirtilmektedir.

- hosts: snorby
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/base/vars/group.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/user.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/repo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/rsyslog.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ntp.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/kernelmodules_remove.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/kernelmodules_blacklist.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/host.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/audit.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/sudo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ssh.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/grub.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logger.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logrotate.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/directory.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/profile.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/fusioninventory.yml
 - /etc/ansible/roles/snorby/vars/main.yml

 roles:
  - role: base
  - role: snorby

Snorby Rolü Değişkenleri

Bu roldeki değişkenler “/etc/ansible/roles/snorby/vars/” dizini altında bulunan yml dosyalarında belirtilmiştir. yml dosyalarının içerikleri ve değişken bilgileri aşağıdaki gibidir;

 • main.yml” dosyasındaki parametreler şu şekildedir: “snorby_company_name” snorby arayüzünde görüntülenecek kurum ismidir. “snorby_domain” parametresi snorby’nin çalıştığı alan adıdır. “snorby_email” snorby arabirimine giriş için kullanılacak ve e-postaların göderileceği e-posta adresidir. “snorby_password” snorby girişinde kullanılacak şifredir. “snorby_mysql_user” snorby’nin mysql sunucusuna bağlanırken kullandığı kullanıcı adıdır. “snorby_mysql_password” snorby’nin mysql’ bağlanırken kullanacağı şifredir. “snorby_mysql_host” snorby’nin kullandığı mysql sunucusunun çalıştığı adrestir.
---
snorby_company_name: Ahtapot
snorby_domain: pardus
snorby_email: snorby@pardus
snorby_password: snorby
snorby_mysql_user: snorby
snorby_mysql_password: snorby
snorby_mysql_host: localhost